Facebook

Instagram

Täfteå avloppsreningsverk nedstängt


2019-07-02

Personal från Vakin och Caverion startar upp den nya avloppspumpstationen i Täfteå.
Bild: Vakin
Personal från Vakin och Caverion startar upp den nya avloppspumpstationen i Täfteå.

Vid lunchtid onsdagen den 26 juni ändrades avloppsflödet vid avloppsreningsverket och avloppsvattnet pumpas nu in till Umeå Avloppsreningsverk, beläget på Ön.Detta betyder att Täfteå avloppsreningsverk inte längre är i drift.

Under onsdagen den 26 juni vred personal vid Vakin om vredet och stängde funktionen avloppsrening vid Täfteå avloppsreningsverk. En stund innan hade avloppsledningen för avloppsvatten från Täfteåborna kopplats in i den nybyggda pumpstationen, istället för att som tidigare ledas in i avloppsreningsverket. När avloppsreningsverket stängdes ned startades den nybyggda pumpstationen upp och började pumpa avloppsvattnet från Täfteå och till Umeå.

– Det är positivt att vi efter över ett års långt projekt äntligen har kommit till detta etappmål, säger Sven Thunéll produktionschef vid Vakin. Det återstår fortfarande en hel del arbete i projektet innan det är helt avslut. Nu har huvudsyftet med projektet blivit uppfyllt.


Förbättrad vattenmiljö i Lillfjärden.
Huvudsyftet med projektet har varit att bidra till en förbättrad vattenmiljön i främst Lillfjärden men också i Täfteåfjärden och minska miljöbelastningen i ett känsligt område.

– Oavsett om vi hade valt att bygga ett nytt avloppsreningsverk eller den lösning som vi nu valde kommer detta ge en bra miljönytta för Lillfjärden, säger Sven Thunéll.

En annan positiv effekt av att överföringsledningen nu har tagits i bruk är att Täfteå kan expandera utan att det påverkar kapaciteten i avloppsreningen.

– Det gamla reningsverket låg väldigt nära sitt kapacitetstak och en framtida expansion var inte möjlig i Täfteå utan att antingen bygga ut avloppsreningsverket eller att pumpa avloppsvattnet till Umeå avloppsreningsverk. Nu finns åter möjligheten, avslutar Sven Thunéll.

Under hösten 2019 kommer nedmonteringen av det temporära avloppsreningsverket i Täfteå att påbörjas och under 2020 kommer markåterställningsarbeten att pågå på platsen.


Bakgrund
Ungefär fyra månader innan Täfteå avloppsreningsverk brann ned den 3 mars 2018 hade beslut tagits om att stänga ned avloppsreningsverket, och pumpa avloppsvattnet till Umeå avloppsreningsverk. Ursprungligen var tidsplanen att avloppsreningsverket skulle vara nedstängt till 2020, och markåterställningar skulle vara avslutade 2021. I och med branden förändrades tidsplanen.

I projektet har det även ingått att lägga ned en ny dricksvattenledning till Täfteå för att både Täfteå och Innertavle ska få tryggare vattenförsörjning genom att de båda samhällena kan få dricksvatten från två separata håll.Källa: Vakin


Skriv utElektronmikroskopbild på när kolfibern beläggs med koppar och de bladliknande formationer som bildas.
Elektronmikroskopbild på när kolfibern beläggs med koppar och de bladliknande formationer som bildas.

Nya resurseffektiva kolfiberelektroder för att utvinna vätgas från avloppsvatten

Ett omfattande utvecklingsarbete har lagts ned på KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet de senaste åren för att ta fram en ny typ av kolfiberbaserad elektrod. Den gör det...

Läs mer
Zeta

Täfteå avloppsreningsverk nedstängt

Personal från Vakin och Caverion startar upp den nya avloppspumpstationen i Täfteå.

Vid lunchtid onsdagen den 26 juni ändrades avloppsflödet vid avloppsreningsverket och...

Läs mer
Inpipe

Brion Installation & Service tar Nytt partneringprojekt för NCC på Landvetter

Brion rör har fått kontraktet att utföra VS installationer åt NCC på...

Läs mer
Water & waste

Uppsala Vatten föreslår ny konstruktion av VA-taxan

Uppsala Vattens styrelse har beslutat om förslag till ny VA-taxekonstruktion. I den nya...

Läs mer
Godkända Avlopp
Exempel på skyfallsåtgärd i åtgärdsplanen, i form av skyfallsyta i Slottsskogen, Göteborg. I bilden visas även framtida vattennivåer som inträffar vid ett större skyfall.

Åtgärdsplaner för skyfallshantering ger ny infrastruktur i staden

Som första stad i Sverige tar Göteborg fram åtgärdsplaner för...

Läs mer
Zinga


YIT tecknar avtal värt 1,4 miljarder för ny avloppstunnel mellan Bromma och Sickla

YIT och Stockholm Vatten AB har tecknat avtal för bygget av en ny avloppstunnel i Stockholm....

Läs mer
BAGA

Vatten på landet – avlopp och hälsoskydd med ett sinande grundvatten

Grävd brunn som riskerar att sina.

Många på landet har brunnar som riskerar att sina eller att få...

Läs mer
tolago

Tekniska verken i Linköping testar unik reningsmetod i samarbete med SurfCleaner

SurfCleaner fick stor uppmärksamhet när Axwell från Swedish House Mafia köpte aktier i företaget. Den 21 maj vann SurfCleaner tävlingen Nordic Cleantech Open, i konkurrens med 115 andra miljöföretag från Skandinavien och Baltikum.

Under vissa tidpunkter på året uppkommer så kallat flytslam i reningsbassä...

Läs mer


Mest lästaUnica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se