Facebook


Instagram

Täfteå avloppsreningsverk nedstängt


2019-07-02

Personal från Vakin och Caverion startar upp den nya avloppspumpstationen i Täfteå.
Bild: Vakin
Personal från Vakin och Caverion startar upp den nya avloppspumpstationen i Täfteå.

Vid lunchtid onsdagen den 26 juni ändrades avloppsflödet vid avloppsreningsverket och avloppsvattnet pumpas nu in till Umeå Avloppsreningsverk, beläget på Ön.Detta betyder att Täfteå avloppsreningsverk inte längre är i drift.

Under onsdagen den 26 juni vred personal vid Vakin om vredet och stängde funktionen avloppsrening vid Täfteå avloppsreningsverk. En stund innan hade avloppsledningen för avloppsvatten från Täfteåborna kopplats in i den nybyggda pumpstationen, istället för att som tidigare ledas in i avloppsreningsverket. När avloppsreningsverket stängdes ned startades den nybyggda pumpstationen upp och började pumpa avloppsvattnet från Täfteå och till Umeå.

– Det är positivt att vi efter över ett års långt projekt äntligen har kommit till detta etappmål, säger Sven Thunéll produktionschef vid Vakin. Det återstår fortfarande en hel del arbete i projektet innan det är helt avslut. Nu har huvudsyftet med projektet blivit uppfyllt.


Förbättrad vattenmiljö i Lillfjärden.
Huvudsyftet med projektet har varit att bidra till en förbättrad vattenmiljön i främst Lillfjärden men också i Täfteåfjärden och minska miljöbelastningen i ett känsligt område.

– Oavsett om vi hade valt att bygga ett nytt avloppsreningsverk eller den lösning som vi nu valde kommer detta ge en bra miljönytta för Lillfjärden, säger Sven Thunéll.

En annan positiv effekt av att överföringsledningen nu har tagits i bruk är att Täfteå kan expandera utan att det påverkar kapaciteten i avloppsreningen.

– Det gamla reningsverket låg väldigt nära sitt kapacitetstak och en framtida expansion var inte möjlig i Täfteå utan att antingen bygga ut avloppsreningsverket eller att pumpa avloppsvattnet till Umeå avloppsreningsverk. Nu finns åter möjligheten, avslutar Sven Thunéll.

Under hösten 2019 kommer nedmonteringen av det temporära avloppsreningsverket i Täfteå att påbörjas och under 2020 kommer markåterställningsarbeten att pågå på platsen.


Bakgrund
Ungefär fyra månader innan Täfteå avloppsreningsverk brann ned den 3 mars 2018 hade beslut tagits om att stänga ned avloppsreningsverket, och pumpa avloppsvattnet till Umeå avloppsreningsverk. Ursprungligen var tidsplanen att avloppsreningsverket skulle vara nedstängt till 2020, och markåterställningar skulle vara avslutade 2021. I och med branden förändrades tidsplanen.

I projektet har det även ingått att lägga ned en ny dricksvattenledning till Täfteå för att både Täfteå och Innertavle ska få tryggare vattenförsörjning genom att de båda samhällena kan få dricksvatten från två separata håll.Källa: Vakin


Skriv ut

Rent vatten i fokus när IVL öppnar kontor i Indien

IVL fortsätter att växa internationellt – nu senast i Indien där ett nytt kontor har öppnat i mångmiljonstaden Mumbai. En betydande del av verksamheten kommer ha fokus...

Läs mer
Inpipe


Del av Södra Stenbocksgatan avstängd ytterligare en månad

Sedan januari bygger Helsingborgs stad bullerdämpande tegelmurar mellan kö...

Läs mer
Zeta

Göteborgs vattendrag förorenade – kräver rening av dagvatten

Linnéa Lundberg är en av författarna till rapporten om Göteborgs förorenade av vattendrag.

Fosfor, zink, koppar, arsenik. En ny rapport visar att Göteborgs vattendrag är fö...

Läs mer
Maxi Grip


Ledningsbygge vid ryska gränsen

Den lilla byn Vainikkala kan tyckas oansenlig med sina blott 400 invånare men läget...

Läs mer
Vattenfall


Begränsad framkomlighet på Hertig Karls allé under våren

Under vecka 8 påbörjas arbetet med att byta ut gamla VA-ledningar på Hertig Karls...

Läs mer
Zinga
”Lyra”, skulptur i skogsmark av Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur. Vinnande tävlingsbidrag i arkitekttävling för \

Nytt beslut om vem som kommer att bygga Örebros nya vattenreservoar Lyra

Det blir NCC Sverige AB som får i uppdrag att bygga Örebros nya vattenreservoar, Lyra,...

Läs mer
BAGA

Nya Vattenuppropet ska skapa samhällsnytta – på riktigt


Sobonas medlemmar inom Vatten och Miljö har mobiliserat sig inom Vattenuppropet – ett...

Läs mer


Nu är det klart – vatten och bredband till Nötön och Renön

Arbetet med att bygga ut infrastruktur i form av nya vatten- och avloppsledningar samt bredband...

Läs mer
Zugol 550
Instalco får uppdrag av NCC vid Hangar 5 i Bromma.

Rörgruppen får nytt installationsuppdrag av NCC

Instalcobolaget Rörgruppen har fått förtroendet att vara samverkanspartner till NCC...

Läs mer


Mest lästa


Pacetell

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se