Facebook

Instagram

Utmaningar i VA-branschen öppnar möjligheter att växa


2019-02-07

Fredrik Jonsson, ny VD för Nordiska VA-Teknik AB.
Bild: Nordiska VA-Teknik AB
Fredrik Jonsson, ny VD för Nordiska VA-Teknik AB.

– VA-branschen står inför stora utmaningar de närmaste åren. Infrastrukturen för vatten och avlopp behöver förnyas, anpassas och byggas ut för att möta de krav som klimatförändringar, hållbart miljöarbete och urbanisering ställer. Det känns både viktigt och spännande att vi är med på den resan, säger Fredrik Jonsson.

Nordiska VA-Teknik AB består idag av Norvatek, ASB, Emendo och ELVA – fyra företag som erbjuder den samlade kompetens som behövs i dagens VA-projekt.
– Infrastrukturen inom VA kommer att förändras och utvecklas enormt de kommande åren, menar Fredrik Jonsson som tillträdde som VD för Nordiska VA-Teknik AB den 17:e januari i år.

Med ökande befolkning och urbanisering växer nya bostads- och industriområden upp i, eller nära tätorter runt om i landet. Det innebär att de kommunala VA-näten måste byggas ut. Ny teknik gör det möjligt att övervaka och styra VA-installationer digitalt, något som påverkar tillväxtmöjligheterna för ASB positivt.
– Eftersom det handlar om stora investeringar är det viktigt att de lösningar kommuner och andra VA-konsumenter väljer är ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Här ser jag stora möjligheter för Nordiska VA-Teknik att tryggt lotsa sina kunder till den bästa lösningen, säger Fredrik Jonsson.

Nordiska VA-Teknik är en känd aktör i branschen med många stora projekt för dagvatten, dricksvatten, avlopp och vattenrening bakom sig. Det som gör Nordiska VA-Teknik unikt är bredden.
– Om vi tittar på kompetenssidan håller vi i hela kedjan – från projektering, tillverkning och automation till driftsättning och renovering, förklarar Fredrik Jonsson. På produktsidan kan vi ta våra pumpstationer som exempel där Norvatek tillverkar pumpbrunnar i betong, plast och rostfritt. Att vi kan erbjuda alla alternativ, i kombination med olika pumpfabrikat, gör oss till en helt oberoende leverantör. Vi rekommenderar alltså den lösning som passar projektet, kunden och konsulten bäst.

Det finns ett stort behov av att modernisera äldre anläggningar så att de klarar dagens krav på prestanda och arbetsmiljö. Ombyggnation och renovering är därför en viktig del av Nordiska VA-Tekniks verksamhet. En annan sida som företaget kommer att utveckla är ELVAs och Emendos reningsstationer och tekniken runt dem.

– För att kunna möta utmaningarna och leva upp till vår devis att leverera produkter och projekt i mästarklass, måste Nordiska VA-Teknik fortsätta att växa organiskt och genom förvärv, säger Fredrik Jonsson. – Eftersom jag är intresserad av tillväxtstrategiska frågor känns det som en sporrande uppgift. Med en stabil huvudägare i en Private Equity-fond inom SEB finns alla möjligheter för Nordiska VA-Teknik att bli en ledande aktör på den nordiska marknaden.

Fredrik Jonsson har många års erfarenhet från byggvarubranschen, nu senast som divisionschef och vice VD för Paroc Group med ansvar för personal och produktion i dotterbolag i 15 länder. – Som VD ser jag mig hellre som en ledare än chef, säger Fredrik Jonsson. – Det innebär att jag måste vara öppen och lyhörd – mot mina medarbetare, mot branschen jag är verksam i och självklart mot våra kunder. Jag är övertygad om att det är vad som behövs för att Nordiska VA-Teknik ska ta nästa steg i en bransch som står inför en uppfordrande och spännande utveckling den närmaste framtiden. 
Källa: Nordiska VA-Teknik

Skriv ut

Datorsimulering hjälper kommuner att bygga bort översvämningar

166 kommuner i Sverige har drabbats av skyfall de senaste tio åren. Värst var skyfallssommaren 2014 då försäkringsbolagen registrerade 18 000 skyfallsrelaterade...

Läs mer
Zeta

NCC bygger nytt avloppsreningsverk i Åre kommun

<span class=\

NCC och Åre kommun ska i samverkan bygga ett nytt avloppsreningsverk i Bydalen i Åre...

Läs mer
Godkända Avlopp

Instalco etablerar sig på ny marknad i Norge

Kåre Henning &Aring;sly, vd Moi Rör och Roger Aksnes, affärsområdesansvarig Instalco Norge.

Instalco fortsätter att växa i Norge genom förvärv av VS-företaget Moi...

Läs mer
Zinga
Bo Berghult, Jan-Olov Nilsson och Ann Elfström Broo glädjer sig över att tillhöra samma team.

Vattenkemister utökar tjänsteutbud

Norconsult har förvärvat Miljökemigruppen. I och med förvärvet utökar...

Läs mer
BAGA
Optimerad hydralik. De två nya rör-böjarna och rörsystemet Sovent är de olika delarna i Geberit SuperTube teknologi, vilken gör att luftströmmen hålls obruten genom hela avloppssystemet.

Geberit SuperTube ökar kapaciteten i avloppssystemen

Nu lanserar Geberit SuperTube – en unik ny teknik för effektivare och smartare...

Läs mer
tolago

Perstorps kommun ansöker om delägarskap i NSVA

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Kommunfullmäktige i Perstorp beslutade på sitt senaste sammanträde den 27 mars 2019...

Läs mer
Safetyseal


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se