Facebook

Instagram

Utmaningar i VA-branschen öppnar möjligheter att växa


2019-02-07

Fredrik Jonsson, ny VD för Nordiska VA-Teknik AB.
Bild: Nordiska VA-Teknik AB
Fredrik Jonsson, ny VD för Nordiska VA-Teknik AB.

– VA-branschen står inför stora utmaningar de närmaste åren. Infrastrukturen för vatten och avlopp behöver förnyas, anpassas och byggas ut för att möta de krav som klimatförändringar, hållbart miljöarbete och urbanisering ställer. Det känns både viktigt och spännande att vi är med på den resan, säger Fredrik Jonsson.

Nordiska VA-Teknik AB består idag av Norvatek, ASB, Emendo och ELVA – fyra företag som erbjuder den samlade kompetens som behövs i dagens VA-projekt.
– Infrastrukturen inom VA kommer att förändras och utvecklas enormt de kommande åren, menar Fredrik Jonsson som tillträdde som VD för Nordiska VA-Teknik AB den 17:e januari i år.

Med ökande befolkning och urbanisering växer nya bostads- och industriområden upp i, eller nära tätorter runt om i landet. Det innebär att de kommunala VA-näten måste byggas ut. Ny teknik gör det möjligt att övervaka och styra VA-installationer digitalt, något som påverkar tillväxtmöjligheterna för ASB positivt.
– Eftersom det handlar om stora investeringar är det viktigt att de lösningar kommuner och andra VA-konsumenter väljer är ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Här ser jag stora möjligheter för Nordiska VA-Teknik att tryggt lotsa sina kunder till den bästa lösningen, säger Fredrik Jonsson.

Nordiska VA-Teknik är en känd aktör i branschen med många stora projekt för dagvatten, dricksvatten, avlopp och vattenrening bakom sig. Det som gör Nordiska VA-Teknik unikt är bredden.
– Om vi tittar på kompetenssidan håller vi i hela kedjan – från projektering, tillverkning och automation till driftsättning och renovering, förklarar Fredrik Jonsson. På produktsidan kan vi ta våra pumpstationer som exempel där Norvatek tillverkar pumpbrunnar i betong, plast och rostfritt. Att vi kan erbjuda alla alternativ, i kombination med olika pumpfabrikat, gör oss till en helt oberoende leverantör. Vi rekommenderar alltså den lösning som passar projektet, kunden och konsulten bäst.

Det finns ett stort behov av att modernisera äldre anläggningar så att de klarar dagens krav på prestanda och arbetsmiljö. Ombyggnation och renovering är därför en viktig del av Nordiska VA-Tekniks verksamhet. En annan sida som företaget kommer att utveckla är ELVAs och Emendos reningsstationer och tekniken runt dem.

– För att kunna möta utmaningarna och leva upp till vår devis att leverera produkter och projekt i mästarklass, måste Nordiska VA-Teknik fortsätta att växa organiskt och genom förvärv, säger Fredrik Jonsson. – Eftersom jag är intresserad av tillväxtstrategiska frågor känns det som en sporrande uppgift. Med en stabil huvudägare i en Private Equity-fond inom SEB finns alla möjligheter för Nordiska VA-Teknik att bli en ledande aktör på den nordiska marknaden.

Fredrik Jonsson har många års erfarenhet från byggvarubranschen, nu senast som divisionschef och vice VD för Paroc Group med ansvar för personal och produktion i dotterbolag i 15 länder. – Som VD ser jag mig hellre som en ledare än chef, säger Fredrik Jonsson. – Det innebär att jag måste vara öppen och lyhörd – mot mina medarbetare, mot branschen jag är verksam i och självklart mot våra kunder. Jag är övertygad om att det är vad som behövs för att Nordiska VA-Teknik ska ta nästa steg i en bransch som står inför en uppfordrande och spännande utveckling den närmaste framtiden. 
Källa: Nordiska VA-Teknik

Skriv utJust nu pågår upphandling av Örebros nya vattenreservoar Lyra.
Just nu pågår upphandling av Örebros nya vattenreservoar Lyra.

Knappt en månad kvar att lägga anbud på upphandlingen av Örebros nya vattenreservoar

Just nu pågår upphandling av Örebros nya vattenreservoar, Lyra. Förfrågningsunderlaget ligger ute för anbudsgivare till den 10 september. Därefter påbö...

Läs mer
Zeta
Nytt verksamhetstillstånd:

Käppalaförbundet får rena mer avloppsvatten i Käppalaverket, men med skärpta utsläppskrav

Tillståndsprocessen för Käppalaförbundets nya verksamhetstillstånd ä...

Läs mer
Inpipe

GPA levererade till den nya avloppsledningen mellan Bua och Varberg


– Mellan Bua och Getteröverket i Varberg byggdes under två år en nästan...

Läs mer
Water & waste
Illustration över nya Danderyds Sjukhus.

PE vinner dubbelt uppdrag på Danderyds sjukhus

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang har efter upphandling vunnit uppdraget att...

Läs mer
Godkända Avlopp
Elektronmikroskopbild på när kolfibern beläggs med koppar och de bladliknande formationer som bildas.

Nya resurseffektiva kolfiberelektroder för att utvinna vätgas från avloppsvatten

Ett omfattande utvecklingsarbete har lagts ned på KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet de...

Läs mer
Zinga

Täfteå avloppsreningsverk nedstängt

Personal från Vakin och Caverion startar upp den nya avloppspumpstationen i Täfteå.

Vid lunchtid onsdagen den 26 juni ändrades avloppsflödet vid avloppsreningsverket och...

Läs mer
BAGA

Brion Installation & Service tar Nytt partneringprojekt för NCC på Landvetter

Brion rör har fått kontraktet att utföra VS installationer åt NCC på...

Läs mer
tolago

Uppsala Vatten föreslår ny konstruktion av VA-taxan

Uppsala Vattens styrelse har beslutat om förslag till ny VA-taxekonstruktion. I den nya...

Läs mer


Mest lästa
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se