Facebook


Instagram

VA-verksamhet och 16 medarbetare flyttas till Pireva


2020-09-15

Nu samlas all VA-verksamhet i det kommunala bolaget Pireva.
Bild: Anders Westergren
Nu samlas all VA-verksamhet i det kommunala bolaget Pireva.

Piteås kommunfullmäktige har tagit beslutet att drift och underhåll av vatten- och avloppsledningsnätet (VA-verksamheten) övergår från förvaltningen samhällsbyggnad till det kommunala bolaget Pireva. Förändringen genomförs 1 januari 2021 och innebär att 16 medarbetare flyttas till Pireva.


Pireva ansvarar i dagsläget för VA-anläggningarna i Piteå kommun, sedan bolaget bildades 2008. Ansvaret för drift och underhåll har dock varit kvar i kommunen, men utförde arbete på uppdrag av Pireva.

Nu har fullmäktige tagit beslutet att samla hela VA-verksamheten. Drift och underhåll överförs till Pireva, vilket också innebär att de 16 medarbetare i verksamheten flyttas från Samhällsbyggnad till det kommunala bolaget.

Verksamhetsövergången är en del i ett större förändringsarbete inom förvaltningen samhällsbyggnad, med syftet att renodla och effektivisera samhällsbyggnads uppdrag.

– För oss på teknik och gator innebär detta att vi kan fokusera på drift och underhåll av gator, vägar och järnvägar, säger Micael Kemi, tf-avdelningschef teknik och gator.

Pireva välkomnar de nya medarbetarna och ser många fördelar när hela verksamheten finns i bolaget - bättre samordning, minskad sårbarhet, effektivare uppföljning samt effektivare planering av underhåll, drift och investeringar.

– Det är idag en välfungerande verksamhet, men övergången förväntas ge ytterligare samordningsfördelar i form av ökad effektivitet och tydlighet för bägge parters organisationer, säger Johan Bäcklin, vd på Pireva.

För kommunkoncernen innebär förändringen en utökad samordning och bättre resursnyttjande på sikt. Målet är att verksamhetsövergången sker vid årsskiftet.Källa: Piteå Kommun


Skriv ut

NCC kommenterar regeringens budgetproposition för 2021

Regeringens budgetproposition för 2021 är ett steg i rätt riktning för en återstart av ekonomin och innehåller flera positiva förslag för byggsektorn fö...

Läs mer
BAGA
Området i Trönninge som omfattas av restriktioner.

Mycket höga halter av PFAS i Kistinge industriområde

Mycket höga halter av PFAS har uppmätts i både grundvatten och ytvatten i och...

Läs mer
Mttsweden
Jätteberget Öresjö valde en avloppsanläggning från BAGA.

Trollhättans första gemensamma avloppssamfällighet valde BAGA

När Öresjöområdet inte fick en kommunal avloppslösning aktualiserades de...

Läs mer
Zeta
Käppalaverket.

Storsatsning på miljön i Östersjön och ökad kapacitet:

Käppalaförbundet bygger om Käppalaverket med ny reningsprocess

Både miljön i Östersjön och Käppalaförbundets elva medlemskommuner...

Läs mer
Vattenfall
Nu samlas all VA-verksamhet i det kommunala bolaget Pireva.

VA-verksamhet och 16 medarbetare flyttas till Pireva

Piteås kommunfullmäktige har tagit beslutet att drift och underhåll av vatten- och...

Läs mer
Godkända Avlopp
Värdefulla tips inför avloppsvalet.

Fem tips när du väljer avlopp för hög miljöskyddsnivå

En fastighetsägare byter kanske avlopp en gång under sin livstid. Det är olika...

Läs mer
Zugol 550


Nytt projekt ska skapa en nationell arena med testbäddar

I veckan drar ett Vinnova-finansierat projekt igång med sikte på att skapa en nationell...

Läs mer


Mest lästaPacetell


Terrigio
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se