Facebook

Instagram

Vatten är ett viktigt livsmedel


2018-09-14

Bakterier är ett av hoten mot dricksvattnet och för VVS-branschen är legionella den mest uppmärksammade varianten.
Bild: Säker Vatten
Bakterier är ett av hoten mot dricksvattnet och för VVS-branschen är legionella den mest uppmärksammade varianten.

Bakterier är ett av hoten mot dricksvattnet och för VVS-branschen är legionella den mest uppmärksammade varianten.
Bild: Säker Vatten
Bakterier är ett av hoten mot dricksvattnet och för VVS-branschen är legionella den mest uppmärksammade varianten.

Allt för få tänker på att VVS är ett system för leverans av livsmedel. På reningsverken skärps kraven och i vissa delar krävs numer motsvarande skyddsåtgärder som i livsmedelsindustrin.
– På ett bygge kan ändå vattenledningssystemen ligga oproppade i flera veckor utomhus, säger Torbjörn Lindberg som arbetar med dricksvatten på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket ansvarar för vatten som livsmedel. Vårt vanligaste livsmedel dessutom och ett globalt perspektiv en av de främsta orsakerna till sjukdomar och förgiftning.

– Den svenska vattnet är bra, men det betyder inte att vi kan slappna av, säger Torbjörn Lindberg. De stora utmaningarna är klimatförändringar, ökad kemikalieanvändning och annat som ligger utanför VVS-branschens kontroll.

VVS är viktigt
Den enskilde VVS-montören fyller en viktig roll så att bra vatten inte förstörs de sista metrarna fram till konsumenten.

– Det ska vara rent, snyggt, lättstädat och inte kontaminerat, säger Torbjörn Lindberg. Kontaminerade, eller enklare uttryckt förorenade ledningar, som exempelvis oproppade dricksvattenledningar är ett varnande exempel.

Bakterier är ett av hoten mot dricksvattnet och för VVS-branschen är legionella den mest uppmärksammade. Livsmedelsverkets tillsyn gäller i första hand reningsverk och andra delar av VA-systemet. Allehanda bakterier finns på listan över sådant som ska begränsas och bekämpas.

Ansvar för legionella
Legionellabakterien som växer till i VVS-system kommer in via dricksvattnet. Vore det inte bättre att stoppa bakterierna vid källan, så att man slipper ta hänsyn till detta i konstruktion och installation av tappvatten?

Rent allmänt kan man säga att legionellabakterien ingår i den naturliga floran. Det går inte att filtrera bort, även om det handlar om små mängder bakterier, säger Stefan Rex, VD på Säker Vatten.

Skydd mot legionella kommer även fortsättningsvis vara ett ansvar för den som konstruerar och installerar VVS då det är inomhus som temperaturen är den rätta för bakterietillväxt. Med andra ord ör det bara inne i byggnader som man kan förhindra tillväxten.

Sammanfattningsvis så är vatten ett livsmedel, och måste också behandlas som det. Vanliga hygienregler gäller vid en VVS-installation och det ska vara ren och snyggt för att inte riskera vattnets kvalitet.

Projektet ”Stoppa Legionella”
Innan sommaren lanserades projektet ”Stoppa Legionella”, den första informationsportalen på nätet med samlad information om bakterien och sjukdomarna som den orsakar. Bakom projektet står Säker Vatten samt Installatörsföretagen.

Gå in på www.stoppalegionella.se för att ta del av informationen.
Källa: Säker Vatten


Skriv utFörenklat installationssystem av nivåflottörvakter i pumpgropar och brunnar

EZ Connex 4-port system från SJE-Rhombus förenklar dagens krångliga och tidskrävande installationer och underhåll av nivåflottörvakter i pumpgropar och brunnar.

EZ Connex 4-port system från SJE-Rhombus förenklar dagens krångliga och tidskrävande installationer och underhåll av nivåflottörvakter i pumpgropar och brunnar....

Läs mer
Zeta


Malmö och Burlöv når nationella målet – samlar in 50 procent av allt matavfall

Målet att samla in mer än hälften av allt matavfall nåddes under oktober i...

Läs mer
Maxi Grip
Helen Steenbuch bestämde sig för att byta bana.

Helen lämnade försäkringsbranschen för VVS-yrket

Helen Steenbuch flyttade till Umeå för två år sedan. Nu har hon gjort ett...

Läs mer
tolago
Ragn-Sells, genom Lisa Wigh tar plats i regeringens expertråd gällande kommittédirektivet om giftfri och cirkulär återinföring av fosfor från avloppsslam.

Ragn-Sells tar plats i regeringens expertråd om avloppsslam

Nyligen sammankallade regeringen sitt nya expertråd gällande kommittédirektivet...

Läs mer
Ecot
Bild från Borgeby avloppsreningsverk.

VA SYD välkomnar Lomma

1 januari 2019 blir Lomma ny medlemskommun i VA SYD. Beslutet om Lommas inträde i...

Läs mer
Verksamhetsplatsen
Araz Ismail, gruppledare och geotekniker på Norconsult.

Innovativa metoder gjorde Östra länken till Årets Bygge

När projekt Östra länken i Luleå startade var uppdraget att bygga ett nytt...

Läs mer
BAGA


NSVA får klimatinvesteringsstöd för Tre rör ut – ett världsunikt miljösystem

Två miljoner kronor har beviljats inom investeringsstödet Klimatklivet från...

Läs mer


Mest lästaTågkraft

Uni-väg

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se