Facebook

Instagram

Vatten är ett viktigt livsmedel


2018-09-14

Bakterier är ett av hoten mot dricksvattnet och för VVS-branschen är legionella den mest uppmärksammade varianten.
Bild: Säker Vatten
Bakterier är ett av hoten mot dricksvattnet och för VVS-branschen är legionella den mest uppmärksammade varianten.

Bakterier är ett av hoten mot dricksvattnet och för VVS-branschen är legionella den mest uppmärksammade varianten.
Bild: Säker Vatten
Bakterier är ett av hoten mot dricksvattnet och för VVS-branschen är legionella den mest uppmärksammade varianten.

Allt för få tänker på att VVS är ett system för leverans av livsmedel. På reningsverken skärps kraven och i vissa delar krävs numer motsvarande skyddsåtgärder som i livsmedelsindustrin.
– På ett bygge kan ändå vattenledningssystemen ligga oproppade i flera veckor utomhus, säger Torbjörn Lindberg som arbetar med dricksvatten på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket ansvarar för vatten som livsmedel. Vårt vanligaste livsmedel dessutom och ett globalt perspektiv en av de främsta orsakerna till sjukdomar och förgiftning.

– Den svenska vattnet är bra, men det betyder inte att vi kan slappna av, säger Torbjörn Lindberg. De stora utmaningarna är klimatförändringar, ökad kemikalieanvändning och annat som ligger utanför VVS-branschens kontroll.

VVS är viktigt
Den enskilde VVS-montören fyller en viktig roll så att bra vatten inte förstörs de sista metrarna fram till konsumenten.

– Det ska vara rent, snyggt, lättstädat och inte kontaminerat, säger Torbjörn Lindberg. Kontaminerade, eller enklare uttryckt förorenade ledningar, som exempelvis oproppade dricksvattenledningar är ett varnande exempel.

Bakterier är ett av hoten mot dricksvattnet och för VVS-branschen är legionella den mest uppmärksammade. Livsmedelsverkets tillsyn gäller i första hand reningsverk och andra delar av VA-systemet. Allehanda bakterier finns på listan över sådant som ska begränsas och bekämpas.

Ansvar för legionella
Legionellabakterien som växer till i VVS-system kommer in via dricksvattnet. Vore det inte bättre att stoppa bakterierna vid källan, så att man slipper ta hänsyn till detta i konstruktion och installation av tappvatten?

Rent allmänt kan man säga att legionellabakterien ingår i den naturliga floran. Det går inte att filtrera bort, även om det handlar om små mängder bakterier, säger Stefan Rex, VD på Säker Vatten.

Skydd mot legionella kommer även fortsättningsvis vara ett ansvar för den som konstruerar och installerar VVS då det är inomhus som temperaturen är den rätta för bakterietillväxt. Med andra ord ör det bara inne i byggnader som man kan förhindra tillväxten.

Sammanfattningsvis så är vatten ett livsmedel, och måste också behandlas som det. Vanliga hygienregler gäller vid en VVS-installation och det ska vara ren och snyggt för att inte riskera vattnets kvalitet.

Projektet ”Stoppa Legionella”
Innan sommaren lanserades projektet ”Stoppa Legionella”, den första informationsportalen på nätet med samlad information om bakterien och sjukdomarna som den orsakar. Bakom projektet står Säker Vatten samt Installatörsföretagen.

Gå in på www.stoppalegionella.se för att ta del av informationen.
Källa: Säker Vatten


Skriv ut

Datorsimulering hjälper kommuner att bygga bort översvämningar

166 kommuner i Sverige har drabbats av skyfall de senaste tio åren. Värst var skyfallssommaren 2014 då försäkringsbolagen registrerade 18 000 skyfallsrelaterade...

Läs mer
Zeta

NCC bygger nytt avloppsreningsverk i Åre kommun

<span class=\

NCC och Åre kommun ska i samverkan bygga ett nytt avloppsreningsverk i Bydalen i Åre...

Läs mer
Godkända Avlopp

Instalco etablerar sig på ny marknad i Norge

Kåre Henning &Aring;sly, vd Moi Rör och Roger Aksnes, affärsområdesansvarig Instalco Norge.

Instalco fortsätter att växa i Norge genom förvärv av VS-företaget Moi...

Läs mer
Zinga
Bo Berghult, Jan-Olov Nilsson och Ann Elfström Broo glädjer sig över att tillhöra samma team.

Vattenkemister utökar tjänsteutbud

Norconsult har förvärvat Miljökemigruppen. I och med förvärvet utökar...

Läs mer
BAGA
Optimerad hydralik. De två nya rör-böjarna och rörsystemet Sovent är de olika delarna i Geberit SuperTube teknologi, vilken gör att luftströmmen hålls obruten genom hela avloppssystemet.

Geberit SuperTube ökar kapaciteten i avloppssystemen

Nu lanserar Geberit SuperTube – en unik ny teknik för effektivare och smartare...

Läs mer
tolago

Perstorps kommun ansöker om delägarskap i NSVA

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Kommunfullmäktige i Perstorp beslutade på sitt senaste sammanträde den 27 mars 2019...

Läs mer
Safetyseal


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se