Facebook

Instagram

Vatten är ett viktigt livsmedel


2018-09-14

Bakterier är ett av hoten mot dricksvattnet och för VVS-branschen är legionella den mest uppmärksammade varianten.
Bild: Säker Vatten
Bakterier är ett av hoten mot dricksvattnet och för VVS-branschen är legionella den mest uppmärksammade varianten.

Bakterier är ett av hoten mot dricksvattnet och för VVS-branschen är legionella den mest uppmärksammade varianten.
Bild: Säker Vatten
Bakterier är ett av hoten mot dricksvattnet och för VVS-branschen är legionella den mest uppmärksammade varianten.

Allt för få tänker på att VVS är ett system för leverans av livsmedel. På reningsverken skärps kraven och i vissa delar krävs numer motsvarande skyddsåtgärder som i livsmedelsindustrin.
– På ett bygge kan ändå vattenledningssystemen ligga oproppade i flera veckor utomhus, säger Torbjörn Lindberg som arbetar med dricksvatten på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket ansvarar för vatten som livsmedel. Vårt vanligaste livsmedel dessutom och ett globalt perspektiv en av de främsta orsakerna till sjukdomar och förgiftning.

– Den svenska vattnet är bra, men det betyder inte att vi kan slappna av, säger Torbjörn Lindberg. De stora utmaningarna är klimatförändringar, ökad kemikalieanvändning och annat som ligger utanför VVS-branschens kontroll.

VVS är viktigt
Den enskilde VVS-montören fyller en viktig roll så att bra vatten inte förstörs de sista metrarna fram till konsumenten.

– Det ska vara rent, snyggt, lättstädat och inte kontaminerat, säger Torbjörn Lindberg. Kontaminerade, eller enklare uttryckt förorenade ledningar, som exempelvis oproppade dricksvattenledningar är ett varnande exempel.

Bakterier är ett av hoten mot dricksvattnet och för VVS-branschen är legionella den mest uppmärksammade. Livsmedelsverkets tillsyn gäller i första hand reningsverk och andra delar av VA-systemet. Allehanda bakterier finns på listan över sådant som ska begränsas och bekämpas.

Ansvar för legionella
Legionellabakterien som växer till i VVS-system kommer in via dricksvattnet. Vore det inte bättre att stoppa bakterierna vid källan, så att man slipper ta hänsyn till detta i konstruktion och installation av tappvatten?

Rent allmänt kan man säga att legionellabakterien ingår i den naturliga floran. Det går inte att filtrera bort, även om det handlar om små mängder bakterier, säger Stefan Rex, VD på Säker Vatten.

Skydd mot legionella kommer även fortsättningsvis vara ett ansvar för den som konstruerar och installerar VVS då det är inomhus som temperaturen är den rätta för bakterietillväxt. Med andra ord ör det bara inne i byggnader som man kan förhindra tillväxten.

Sammanfattningsvis så är vatten ett livsmedel, och måste också behandlas som det. Vanliga hygienregler gäller vid en VVS-installation och det ska vara ren och snyggt för att inte riskera vattnets kvalitet.

Projektet ”Stoppa Legionella”
Innan sommaren lanserades projektet ”Stoppa Legionella”, den första informationsportalen på nätet med samlad information om bakterien och sjukdomarna som den orsakar. Bakom projektet står Säker Vatten samt Installatörsföretagen.

Gå in på www.stoppalegionella.se för att ta del av informationen.
Källa: Säker Vatten


Skriv utSkissbild över campushallen i Ebbepark.
Skissbild över campushallen i Ebbepark.

Sandbäckens utför sprinklerinstallationer i Ebbepark, Linköping

Sandbäckens Sprinkler Mitt har erhållit förtroendet av Torpheimergruppen att, som totalentreprenör, leverera kompletta sprinkleranläggningar i samband med projektet Ebbepark...

Läs mer
Zeta

Bravida skriver ytterligare kontrakt avseende Förbifart Stockholm

Trafikverket och Bravida har tecknat ett andra kontrakt gällande Förbifart Stockholm, ett...

Läs mer
Maxi Grip
Aquadus blir en del av Instalco.

Instalco förvärvar Aquadus i Eskilstuna

Instalco har ingått avtal om förvärv av Aquadus i Eskilstuna och stärker...

Läs mer
BAGA
Brf Dockporten Malmö.

Sandbäckens utför komplett VS-installation i drygt 90 toppmoderna lägenheter i Malmö

Sandbäckens Rör i Malmö har erhållit förtroendet av PEAB att projektera...

Läs mer
tolago


Sandbäckens utför samtliga VS-installationer i Brf Garvaren, Karlskrona

Sandbäckens Rör i Ronneby har erhållit förtroendet av Blekinge Rot AB att...

Läs mer
Ecot
BAGA deltar i VA Tour Sweden 2019.

BAGA på VA Tour Sweden 2019

I år medverkar BAGA Water Technology AB med lösningar för småskaligt avlopp....

Läs mer
Uniteam
Jens-Peter Saul, Group CEO, Ramboll och Jim Fox, CEO, OBG.

Ramboll köper amerikanska konsultföretaget OBG

Ramboll har förvärvat det amerikanska företaget OBG, med 900 experter inom vatten,...

Läs mer


Ramboll i projekt om digitala tvillingar för vattenrening

I ett nytt Vinnovaprojekt kommer Ramboll, tillsammans med andra aktörer, att undersöka...

Läs mer


Mest lästa

Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se