Facebook


Instagram

Över 400 000 flygtimmar utan haveri – GKN Aerospace arbete bakom RM12:s framgångar


2022-11-29

Eva Wikman, Head of Airworthiness på GKN Aerospace framför en RM12-motor.
Bild: GKN Aerospace
Eva Wikman, Head of Airworthiness på GKN Aerospace framför en RM12-motor.

Hela flygbranschen genomsyras av höga säkerhetskrav och tydliga riktlinjer för att minimera risken att något går fel. Trots det sticker motorn RM12 i JAS 39 Gripen C/D ut med sina över 400 000 flygtimmar utan ett enda haveri. Bedriften har möjliggjorts av typcerfikatsinnehavaren GKN Aerospaces systematiska produktsäkerhetsarbete, en ansvarsfull företagskultur och genomtänkta processer för att överföra kunskap.

Det har gått över 30 år sedan GKN Aerospace levererade den första RM12 motorn till det svenska flygvapnet. Sedan dess har motorn flugit över 400 000 timmar utan att orsaka ett enda haveri. Bedriften är inte bara ett resultat av en väldesignad motor, utan också ett välstrukturerat produktsäkerhetsarbete som kontinuerligt har utvecklats genom åren.

Ända sedan Chicagokonventionen 1944, som föranleddes av ett stort antal flygolyckor under relativt kort tid, har det gemensamma säkerhetsarbetet inom flygbranschen varit ett centralt fokusområde för industrin. Under decennierna efter konventionen lades stort fokus på att höja den tekniska standarden inom branschen, vilket sedan breddades under 70-talet till att även handla om människan, och reglering av exempelvis arbetstider, för att minska antalet misstag. Därefter har industrin satsat stort på att utveckla bättre processer för säkerhetsarbetet på organisatorisk nivå – och mellan olika företag.

– Flygbranschen är ganska speciell eftersom planen ofta flyger över flera nationer och konsekvenserna av ett haveri kan bli så otroligt stora. Det är bakgrunden till att alla inom branschen förväntas dela med sig av erfarenheter och rapportera när något går fel. Genom att samarbeta över organisations- och nationsgränser kan säkerheten inom hela branschen lyftas, säger Eva Wikman, Head of Airworthiness på GKN Aerospace och ansvarig för produktsäkerhetsarbetet för RM12, och fortsätter:

– Vi försöker arbeta på samma transparenta och prestigelösa sätt internt för att ständigt bli bättre.


Don’t walk by
Sedan många år tillbaka arbetar personalen på GKN Aerospace i Trollhättan bland annat efter devisen ”Don’t walk by” som innebär att om någon ser ett fel måste det rättas till och rapporteras. För att systemet ska fungera behöver all personal känna sig trygg med att berätta när något inte fungerar, oavsett hur misstaget eller felet har uppstått.

– Det här är något som vi har arbetat väldigt länge med och som genomsyrar hela verksamheten. Vi sätter att alltid säkerheten i första rummet och uppmuntrar alla att göra sig hörda när något inte är som det bör vara. Man gömmer inget och försöker inget dölja – hittar man något så tar vi hand om det direkt, säger Eva Wikman.


Ett ständigt förbättringsarbete
Även produktsäkerhetsarbetet för motorn RM12 präglas naturligtvis av ständig utveckling. Idag används JAS 39 Gripen C/D av flygvapnen i Sverige, Sydafrika, Thailand, Tjeckien och Ungern – och alla motorer skickas någon gång till svenska Trollhättan för underhåll. Kritiska komponenter i motorn har en maximal livslängd baserat på flertalet testkörningar och analyser. Ett system används för att beräkna hur de slits och när de måste skickas till GKN för eventuellt byte. Ibland visar ny data att en komponent håller längre än vad man först trodde och beräkningen kan ändras – på så vis utvecklas motorn genom ständiga finjusteringar. Åtgärder som kontinuerligt underhåll och reparationer utförs med stöd av tydliga riktlinjer från GKN:s designorganisation.

– Mycket av vårt arbete med produktstöd handlar om att skriva så tydliga manualer som möjligt så att de som använder motorn ska veta hur de ska hantera olika situationer och att verkstäderna lätt ska kunna utföra underhåll eller identifiera eventuella brister. Sedan händer det även att våra samarbetspartners hör av sig med direkta frågor och då gäller det att våra medarbetare, både nya och erfarna, känner sig bekväma i att ge råd och fatta beslut som eventuellt kan få stora konsekvenser, säger Eva Wikman innan hon avslutar:

– Det är något som vi har lyckats väldigt bra med under många år och en nyckelkomponent i det arbetet är kompetensöverföring från erfaren personal till ny. Det handlar om att rekrytera rätt, men kanske framför allt om att ha bra system med genomtänkta processer att landa i när ny personal börjar hos oss. På så sätt kan vi ständigt bygga vidare, utveckla bättre metoder och bidra till en säkrare flygindustri.


Källa: GKN Aerospace

Tipsa en vän Skriv utRambollforskare presenterar ny metod för mätning av barriäreffekter

Job van Eldijk, industridoktorand på Chalmers och planarkitekt på Ramboll.

Job van Eldijk, industridoktorand på Chalmers och planarkitekt på Ramboll, har tagit fram en metod för att kartlägga de hinder som försvårar för fotgängare och cyklister att ta sig fram kring motorvä...

Läs mer
Stella Futura

Samskip öppnar kortsjötrafik mellan Island och APM Terminals i Göteborg

5 april anlöper för första gången det islandsägda rederiet Samskip APM Terminals Gothenburg, ett startskott för den stora kortsjösatsningen mellan Göteborg...

Läs mer
Brokk_FAST-PLATS-2

Flygsimulator ska lyfta undervisningen


Nu får gymnasieeleverna på Sigtuna kommuns flygteknikutbildning testa cockpitmiljö på lektionstid. Idag invigdes nämligen en helt ny flygsimulator av flygplanstypen Airbus...

Läs mer
Furnes
Låsbara lock anpassade för eftermontage av innerlock i redan installerade Melbye brunnar.

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö Stadsnät arbetar sedan lång tid tillbaka med säkerheten kring den fysiska infrastrukturen för fibernätet. En satsningarna som nu genomförs är att fö...

Läs mer
Elmia Nordic Rail


DAF öppnar monteringsfabrik för ellastbilar

DAF utökar sin produktionsanläggning med en ny monteringsfabrik för eldrivna lastbilar i Eindhoven där produktionen av den nya generationens DAF XD och XF Electric drar igå...

Läs mer
iloq
Svevia har rekryterat Petter Hedin som chef för region Stora projekt inom division Anläggning. 

Petter Hedin ny regionchef på Svevia

Svevia har rekryterat Petter Hedin som chef för region Stora projekt inom division Anläggning. Regionen är Sverigeövergripande med specialisering på större anlä...

Läs mer
volter_550
Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige, denna gång till Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg och för stadens spårvägsnät.

Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige

Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg har valt Omexom att ansvara för leverans av nya likriktarstationer med den viktiga uppgiften att förse spårvägsnätet i...

Läs mer
Roch-services


Peab Asfalt får bonus för minskad klimatpåverkan i Årjäng

Peab Asfalt har sedan år 2021 skött uderhållsbeläggningarna i Årjängs kommun.
– Tack vare att vi under de senaste två åren asfalterat med ECO-Asfalt...

Läs mer
Elme magnets


Sprängstopp vid Handelshögskolan

Den 1 februari inleds sprängningar i korsningen Vasagatan-Haga Kyrkogata vardagar och all trafik stoppas i korta intervaller vid varje tillfälle.

Läs mer
Kvarken ports
Lindesbergs station under 1940-talet. Bilden illustrerar hur många järnvägsstationer såg ut före nedmonteringen av trädgårdsanläggningarna som inleddes på 1950-talet.

Järnvägen fick Sverige att grönska

När stambanorna byggdes i Sverige var det också ett trädgårdsprojekt i stor skala. De nya stationerna fick parker, köksträdgårdar och långa häckar...

Läs mer
leica-geosystems-550
Nytt stationshus östra fasaden (bilden är en illustration).

Jernhusen bygger Göteborgs nya stationshus

Jernhusen förvärvar byggrätten till Göteborgs nya stationshus. Med byggnaden får Centralstationen en ny entré från norr. Det är den största av tre...

Läs mer
mcs-hyrsystem-550-1


Emirates ökar kapaciteten – inför nya flygningar till Australien

Nu inför Emirates ytterligare flyg till Australien och Nya Zeeland, efter att ha märkt av en allt högre efterfrågan till destinationerna. Ökningen är ytterligare ett...

Läs mer
DLMASKIN550

Inhouse Tech projekterar och konstruerar broar längs Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter, som...

Läs mer
Dachser skriver avsiktsförklaring gällande 50 eldrivna lastbilar av Mercedes-Benz modell eActros LongHaul.

Dachser satsar på ellastbilar för långdistanstransporter

Mercedes-Benz Trucks och Dachser undertecknar en avsiktsförklaring gällande 50 batteridrivna lastbilar för långdistanstransporter. Den eldrivna lastbilen med en räckvidd...

Läs mer
kvarken
Svevia utför broreparationer och brounderhåll i Gävleborg under de närmaste tre åren. Uppdragsgivare är Trafikverket.

Svevia tryggar broarna i Gävleborg

Från första januari och tre år framåt ska Svevia på uppdrag av Trafikverket sköta planerade broreparationer och löpande brounderhåll i Gävleborgs...

Läs mer
Carlsson & Möller

Robert Näsén ny arbetschef på Svevia

Robert Näsén tillträder som ny arbetschef för arbetschefsområde Härnösand inom division Anläggning. Arbetschefsområdet verkar i huvudsak inom...

Läs mer
Junttan
Allt fler företag från hela Sverige väljer att frakta gods klimatsmart via järnvägen till APM Terminals Gothenburg, nordens största containerhamn.

Nya tågpendlar från Helsingborg, Malmö och Sundsvall till APM Terminals Gothenburg

APM Terminals Gothenburg inleder 2023 med att välkomna järnvägspendlar från tre helt nya destinationer - Helsingborg, Malmö och Sundsvall.

Läs mer
Vattenfall


ONE Nordic ser till att Stockholms trafikanläggningar fungerar

Stockholms Stad har gett ONE Nordic AB uppdraget att sköta felavhjälpande underhåll av 300 trafiksignaler och ITS-anläggningar (Intelligenta transportsystem) i norra Stockholm....

Läs mer
cejn


Trafikverket häver kontrakt med entreprenör

Trafikverket har beslutat att häva kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som bygger deletapp Haga, i Västlänken. Huvudskäl för hävning är omfattande och...

Läs mer
BAB
Arbete med vatten- och avloppsledningar.

Omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra en hållbar vattenförsörjning

Under 2023 sker ett omfattande arbete längs Rudbecksgatan för att säkra en hållbar vattenförsörjning för örebroarna. Arbetet kommer ha stor påverkan...

Läs mer
Disab
Fredrik Kämpfe, Branschchef Transportföretagen Flyg.

Transportföretagen Flyg välkomnar EU-stöd för produktion av fossilfritt flygbränsle i Sverige

Flygets omställning står på flera ben och teknikspår, men främst handlar det om att snabba på bränslebytet från fossilt till fossilfritt flygbränsle,...

Läs mer
CL Specialglas
Lastning av tåg i Umeå hamn på den intermodala kombiterminalen Hillskär.

Godsvolymerna via Umeås anläggningar ökade 2022

Färska siffror från Umeås anläggningar visar att mängden gods till och från regionen ökade under 2022.
– De senaste åren, även under pandemin,...

Läs mer
Omställningen är möjlig redan idag. Ett exempel är Falkenklev logistiks laddpark för tunga fordon i Malmö.

Transportbranschen kan bli fossilfri snabbare än man trott

Transportbranschen kan ställa om till fossilfrihet snabbare än vad bedömare trott. Det är slutsatserna som många drar efter eComExpo Summit i Göteborg i december.

Läs mer
Den nya laddstationen växer fram intill tankstationen för biogas på Mosserudsområdet.

Här byggs laddstationen för tunga fordon vid E18 i Karlskoga

På ett 7000 kvadratmeters område har skog avverkats och markarbetena är i full gång. Redan i höst ska tunga fordon kunna ladda el på den nya stationen vid Mosserud.

Läs mer


SL har rustat Östermalmstorgs tunnelbanestation för 50 år framåt

Den 19 januari blev arbetena klara med att byta ut det tätskikt som utgör delar av taket över biljetthallen på Östermalmstorgs tunnelbanestation. Därmed har SL fö...

Läs mer
Dåva Kraftvärmeverk, Umeå Energi.

Liquid Wind inleder samarbete med Umeå Energi för etablering av elektrobränsleanläggning

En förstudie som Liquid Wind genomfört i samarbete med Umeå Energi visar att det finns goda förutsättningar för att etablera Sveriges tredje elektrobränsleanlä...

Läs mer
Visionsbild över den nya tunnelbanestationen Hagastaden (bilden är en illustration).

KONE utrustar nya Hagastadens tunnelbanestation i Stockholm

KONE Corporation, en global ledare inom hiss- och rulltrappsbranschen, har ingått avtal med NCC Sverige AB om att leverera en rad PeopleFlow®-lösningar till nya Hagastadens...

Läs mer


Uppgradering av fibernätet i Täby kommun

Ökad trafikmängd i nätet och fler tjänster i varje hushåll i Täby gör att nuvarande trafikvägar inte kommer kunna möta framtidens höga krav för...

Läs mer


Persontågens punktlighet försämrades 2022

Tillförlitligheten för persontågen fortsätter att minska och nådde 2022 den lägsta nivån under de senaste tio åren. Det visar ny preliminär officiell...

Läs mer


Ökade godsvolymer i Göteborgs hamn – men ”shoppingfesten är över”

Det ansträngda läget i det globala transportsystemet som varit rådande under 2022 har hanterats väl i Göteborgs hamn. Hamnen har ökat den hanterade godsvolymen totalt...

Läs mer


Mest lästa
gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se