Facebook


Instagram

AI ska göra Västerås nya resecentrum klimatsmart


2021-06-18

Visionsbild över spårområdet vid Västerås nya Resecentrum (bilden är en illustration):
Bild: Västerås stad
Visionsbild över spårområdet vid Västerås nya Resecentrum (bilden är en illustration):

ABB, Mälarenergi och Västerås stad bygger upp en digital tvilling av Västerås nya resecentrum i den nya stadsdelen Mälarporten för att simulera hur byggnaden kan optimera stadens energibehov. Detta är en del av projektet ”Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet” - en stor strategisk satsning för att kunna dra mer nytta av artificiell intelligens (AI) utifrån både ett samhälls- och affärsperspektiv.


Mitt i Västerås byggs en helt ny stadsdel inklusive ett nytt resecentrum, det största och mest komplexa projektet någonsin i Västerås stadsutveckling. Hela Mälarportsområdet kan liknas vid en liten stad då den 100 hektar stora ytan binder samman flera stadsdelar. Området som tidigare präglats av industri förvandlas med hållbarhet och nytänkande i fokus, och innovation präglar varenda kubikmeter. Hela området ska stå klart runt år 2045-2050.

ABB ska tillsammans med Västerås stad, Mälarenergi, ABB:s tillväxthub SynerLeap, Utilifeed, Renbloc, Novas House och Microsoft (Sigma) i det statligt finansierade innovationsprojektet ”Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet” utveckla nya digitala lösningar för Mälarporten.

– Det handlar om att få in ny teknik redan i planeringsfasen när vi bygger för att skapa hållbara städer. Därför har vi skapat ett konsortium med Sveriges ledande kompetens för simulering av stadsbyggnad som tillsammans ska energioptimera och anpassa Västerås nya resecentrum för att ge så lite klimatpåverkan som möjligt, säger Mikael Miglis, Digital lead på ABB Electrification i Sverige.
– Vi vill tillsammans göra fastigheter smarta och är glada över att kunna bidra till att göra Västerås till en ännu mer hållbar stad.

Tillsammans ska de bygga upp en digital tvilling över stadens energisystem för att få koll på energibalansen: distribution, -produktion och -konsumtion. En digital tvilling är en virtuell representation av en tillgång som gör det möjlig att inte bara dra lärdomar i realtid, utan även analysera historik och simulera framtid. Teamet simulerar sedan en byggnad, det nya resecentret, för att se hur fastigheten påverkar hela stadens energibehov, med den specifika energiprofilen och användandet av byggnaden i åtanke. De kan då utveckla byggnaden och dess tekniska innehåll för att minimera miljöpåverkan redan under planeringsstadiet.

ABB:s Ability Optimax-plattform används för att visualisera och optimera energiflödet i fastigheten och möjliggör för de andra aktörerna att kliva in med sin spetskompetens och samarbeta.

– Det här projektet är en investering i vår framtid och förändrar synen på hur vi integrerar fastigheter med energisystemen i våra städer. För att möta klimatutmaningen behöver vi koppla ihop alla energibärare som värme och elektricitet med energitillgångar, som solceller, batterier och värmepumpar, simulerat i en gemensam plattform. Vi skapar då en förståelse för hur man kan optimera hela energisystemet. Samtidigt kan vi skapa helt nya värden med hjälp av digital teknik och AI, säger Johan Granström, Market Segment Lead Smart City på ABB Sverige.

Exempelvis hämtar företaget Renbloc data från plattformen och redogör i realtid för koldioxidutsläppen. ABB:s applikation för optimering av energiflöden, Optimax, ska visa hur kostnaderna för energi till en byggnad kan minimeras. Med Optimax kan även byggnader användas för att sänka effekttoppar i både fjärrvärmenätet och i distributionsnätet, och på så sätt bidra till hållbara och smarta lösningar för hela staden. Data analyseras sedan för att se hur byggnaden påverkar stadens energisystem och vilka modifieringar som behöver göras.

– Vi har högt ställda hållbarhetsambitioner för Västerås nya resecentrum och den nya stadsdel som nu skapas på ett av Västerås mest centrala lägen. För att möta dessa behöver vi tänka rätt redan i planeringsskedet. AI kan hjälpa oss att identifiera energisystemslösningar som maximerar samhällsnyttan i form av minimal klimatpåverkan, säger Viktoria Brandel, kreativ projektledare på Västerås stad. 

– För oss är ett hållbart samhälle första prioritet och det vi lär oss genom Mälarporten kommer förhoppningsvis att kunna appliceras även på andra områden och i större skala, säger Joacim Sundqvist, projektkoordinator på Mälarenergi. 

– Om vi ska få ett 100 procent koldioxidneutralt energisystem där byggnader bidrar på ett positivt sätt behöver fastigheters interna energisystem integreras och optimeras mot stadens centrala energilösningar med nya smarta algoritmer. Genom att arbeta med simulering och AI kan vi datadrivet visa sägen framåt, säger Mikael Miglis.
– Ambitionen är att vi i gemensam regi ska kunna erbjuda simuleringar och energioptimeringslösningar till alla svenska städer och nå de högt satta klimatmålen i världen.


Källa: ABB


Skriv ut

Nu rullar elbussarna på Piteås gator

Nu har Piteå fått ett nytt och hållbart inslag i stadsbilden. Det är de nya elbussarna som trafikerar tätortstrafiken från och med idag under namnet Piteå Stadsbuss. Kollektivtrafikbolaget Nobina Sverige AB...

Läs mer
Roch-services


Ökat fokus på produktutveckling ska ta Hector Rail framåt

Sedan ett par månader tillbaka finns en ny avdelning för produktutveckling på Hector Rail. Martin Grönqvist har antagit rollen som chef för avdelningen och menar att deras...

Läs mer
Nordtec


Eurowings etablerar direktflyg till Tyskland från Luleå och Kiruna

Ytterligare direktflyg från Europa till Swedish Lapland - Eurowings, som ingår i Lufthansagruppen, expanderar i Sverige och etablerar två nya flyglinjer mellan Stuttgart och...

Läs mer
JLT550


Veidekke ändrar organisationsstruktur

Veidekke har beslutat att genomföra en struktur- och organisationsändring i den svenska verksamheten. Veidekke Sverige delas i två verksamheter; Bygg Sverige och Anläggning som...

Läs mer
DLMASKIN550
Frida Ukmar utses till vd för MTR Mälartåg.

Frida Ukmar utses till vd för MTR Mälartåg

Frida Ukmar har utsetts till vd för MTR Mälartåg. Ett bolag som bildades i anslutning till att MTR fick förtroendet att ta över uppdraget att driva Mä...

Läs mer
SVB550
Vätgas har pekats ut som ett av framtidens drivmedel för flyget. Högskolan Väst deltar i GKN Aerospace projekt som ska utveckla nyckelkomponenter till vätgasdrivna flygmotorer.

Högskolan Västs forskare ska bidra till utvecklingen av vätgasflyg

GKN Aerospace satsar på vätgasflyg i nya projektet H2JET som startar 1 juli. Vätgas har pekats ut som ett av framtidens drivmedel för flyget och nu ska 24 miljoner investeras i...

Läs mer
RF-System

Sveriges första elväg byggs mellan Örebro och Hallsberg

Trafikverket har beslutat att Sveriges första permanenta elväg ska byggas på E20 mellan Örebro och Hallsberg. Satsningen på elväg är ett led i målet att...

Läs mer
Scantruck
Flygfoto över Frihamnen.

Klimatpåverkan en viktig fråga i utvecklingen av Frihamnen i Göteborg

När Frihamnen i centrala Göteborg förvandlas från industriområde till en helt ny stadsdel är projektets påverkan på klimatet en viktig fråga. På...

Läs mer
Smartdok
Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén.

2021 års avgiftshöjningar slopas helt

Sjöfartsverket har beslutat att helt slopa 2021 års avgiftshöjningar för sjöfarten. Anledningen är den rådande coronapandemin, som skapat ekonomiska svå...

Läs mer
Zugol 550
Självkörande el-lastbilar på Nordstans tak.

Stort test av självkörande transportfordon på Nordstans P-hustak

Under två dagar har forskningsprojektet GLAD huserat på Nordstans tak. En snitslad bana har gjorts upp för att testa självkörande transportfordons interaktion med fotgä...

Läs mer
Vattenfall


Ökad samverkan skapar bättre säkerhet vid vägarbeten

I ett nyligen avslutat projekt har forskare vid VTI tittat närmare på hur vägarbetsplatser ska bli säkrare för både vägarbetare och trafikanter. Bland annat...

Läs mer
Mttsweden


Flygbolaget BRA återvänder till Kalmar Öland Airport

Tisdag den 29 juni återupptar flygbolaget BRA sina flygningar mellan Kalmar och Bromma – Stockholms cityflygplats.
– Det känns fantastiskt roligt att kunna återvända...

Läs mer
Kregis 550


Så ska världens största civila sjukhusfartyg klara att gå in i de svåraste hamnar

ABB:s Azipod framdrivningssystem ska hjälpa Global Mercy, världens största civila sjukhusfartyg, att gå in i svårtillgängliga hamnar längs den afrikanska...

Läs mer
SBS Betong 550


Så håller Helsingborgs stad hoten borta

För att hålla city tryggt har Helsingborgs stad investerat i en terroristsäker säkerhetslösning. Lösningen består av höj- och sänkbara pollare som ska...

Läs mer
Zinga

Ny antennlösning gör full täckning i glesbygd möjlig

Radio Innovations antenner.

En unik antennlösning kan nu fylla kommunens vita fläckar enkelt och kostnadseffektivt.Det svenska teknikbolaget Radio Innovation visar i ett pilotprojekt tillsammans med Ludvika kommun och...

Läs mer
BAB


100 % uppkopplade lastbilen lyfter förarhänsyn och affärsproduktivitet till nästa nivå

IVECO S-Way sätter nya standarder för affärsproduktivitet med ett nytt motorprogram och funktioner som ger bränslebesparingar på upp till 3 procent, vilket ytterligare...

Läs mer
CL Specialglas
Solnatunnlarna söderifrån.

Sommarens upprustning av tågtunnlarna i Solna påverkar pendeltågstrafiken

Från den 5 juli kl 01:30 till den 9 augusti kl 04:30, kommer Trafikverket stänga av ett av tunnelrören i Solnatunnlarna, under Hagalund. Avstängningen påverkar en stor del...

Läs mer


Mest lästa
HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se