Facebook


Instagram

Effekter av Fit for 55 på sjötransportkostnader


Tiina Mauritzell 2022-10-04

Bild: Satu/VTI

Konjunkturinstitutet har gett VTI i uppdrag att uppskatta effekten av Fit for 55 (EU:s klimatpolicypaket) för sjöfarten. I projektet medverkar utredningsledare Inge Vierth, forskare Axel Merkel, utredare Joar Lind samt forskningsassistenterna Karin Ek och Emma From.

Det jättelika paketet ”Fit for 55” med förslag på delvis omarbetad, delvis ny lagstiftning inom klimatområdet är unikt till sin omfattning. Namnet hänvisar till EU:s klimatmål, att minska utsläppen med 55 procent till år 2030. Styrmedlen inkluderar att utsläppshandeln utökas till sjöfart, samtidigt som skatteundantag slopas för marint bränsle, reduktionsplikter införs och infrastrukturen byggs ut. Om de föreslagna styrmedlen införs, innebär det att sjötransportkostnaderna ökar och redare och andra aktörer får incitament till olika typer av anpassningar.

– Vår uppgift är att analysera hur redare och, i förlängningen, godstransportköpare påverkas av de föreslagna klimatstyrmedlen, säger Inge Vierth. Sjöfarten ligger efter de andra trafikslagen när det gäller implementering av denna typ av styrmedel. Uppdragets syfte är att uppskatta hur kostnader för sjötransporter till och från svenska hamnar påverkas av de föreslagna EU-styrmedlen. Det ingår även att beskriva hur olika segment påverkas. Uppdraget är avgränsat till godstransporter, rena passagerar- och kryssningsfartyg ingår inte i studien.

Fit for 55 innehåller fyra huvudsakliga styrmedel som påverkar sjötransportkostnader: i) Utvidgningen av utsläppshandelssystemet (EU ETS) till sjöfarten, gradvis mellan åren 2023 och 2026. ii) Det förändrade energiskattedirektivet som innebär ett slut på skattefrihet för sjöfartsbränsle från och med 2023. iii) Reduktionsplikten i förslaget ’Fuel EU Maritime’ som innebär att en växthusgasintensitetsstandard för sjöfartsbränsle, som successivt skärps fram till 2050, implementeras. iv) Kraven om tillhandahållande av infrastruktur för bunkring av alternativa bränslen och el. För de två förstnämnda styrmedlen görs kvantitativa analyser och för de två sistnämnda kvalitativa analyser.

För att uppskatta effekterna av utvidgningen av EU ETS med sjöfart och det uppdaterade energiskattedirektivet används trafikeringsdata för all handelstrafik till och från svenska hamnar under ett basår. Kostnadsförändringarna uppskattas på fartygsnivå genom att kombinera data från tre källor: data som beskriver fartygens rörelser, data ur en fartygsdatabas samt bränsleförbruknings- och koldioxidutsläppsdata från EU:s rapporteringssystem MRV. De fartygsspecifika resultaten aggregeras för olika varugrupper, inrikes eller utrikes trafik samt för olika fartygstyper.

I ett nästa steg simuleras anpassningar till de högre sjötransportkostnaderna i Trafikverkets Samgodsmodell. Transportefterfrågan antas vara konstant och tänkbara anpassningar i modellen är ett bättre utnyttjande av fartygens lastkapacitet, byten till andra fartygstyper och fartygsstorlekar, byte av hamnar samt byten till andra transportkedjor och andra trafikslag.

– Det är naturligt att varje redare vill hålla kostnaderna nere. Vi kommer till exempel analysera i vilken grad det är fördelaktigt att byta till fartyg under 5 000 bruttoton, som enligt det befintliga förslaget inte ska inkluderas i EU ETS, eller till större fartyg med lägre kostnader per tonkilometer, säger Inge Vierth.

Rapporten lämnas till Konjunkturinstitutet senast den 1 december 2022.

– Det är mycket intressant och viktigt med kunskap i en sådan central fråga inom klimatpolitiken på EU-nivå. Det är angeläget att Sverige är proaktivt och bidrar med konsekvensanalyser i diskussionerna av utformningen av styrmedel, avslutar Inge Vierth.

Tipsa en vän     Skriv ut

Dynamiska skyltar ska stoppa spökbilister vid Øresundsbron

Flera digitala och dynamiska skyltar vid Øresundsbrons betalstation ska få stopp på så kallade spökbilister – alltså felkörare som kör mot färdriktningen och utsätter sig själv och...

Läs mer
Stella Futura
Baltic Princess

Baltic Princess återvänder till rutten Stockholm – Åbo

Tallink Siljas fartyg Baltic Princess återvänder till linjen Stockholm-Mariehamn-Åbo för sommarsäsongen, från 22 maj 2023 till 3 september 2023. Fartyget har...

Läs mer
Brokk_FAST-PLATS-2
Lilla Lidingöbron får ny asfalt.

Betydelsefull nybyggd gång- och cykelbro i Stockholm asfalterad och invigd

Den nya gång- och cykelbanan på Lilla Lidingöbron har nu invigts och på uppdrag av Implenia har Peab Asfalt asfalterat cykelvägen på den 750 meter långa bron...

Läs mer
Smartdok
Eva Wikman, Head of Airworthiness på GKN Aerospace framför en RM12-motor.

Över 400 000 flygtimmar utan haveri – GKN Aerospace arbete bakom RM12:s framgångar

Hela flygbranschen genomsyras av höga säkerhetskrav och tydliga riktlinjer för att minimera risken att något går fel. Trots det sticker motorn RM12 i JAS 39 Gripen C/D ut...

Läs mer
Elmia Nordic Rail


Ramirent är med och bygger ut tunnelbanelinje i Stockholm

Region Stockholm förlänger tunnelbanans Blå linje från Kungsträdgården via de nya stationerna Sofia och Hammarby kanal till Nacka. När projektet, som löper...

Läs mer
melbye


Ska cykeln färdas i mitten av körbanan?

Idag har bilen en prioriterad roll i trafiken. Det kan nog alla enas om. VTI och Trivector har gemensamt undersökt hur ett förändrat förhållande skulle kunna öka viljan...

Läs mer
Roch-services
Fr. v. Peter Claesson marknadschef på Scantruck flankerad av Pär-Arne Lundqvist och Erik Lundqvist.

Scantruck tar över agenturen för Geismar och stärker sin portfölj mot järnvägen

Från och med 1 november 2022 tar Scantruck över verksamheten hos LLT Railparts AB som arbetat med Geismars sortiment för installation, underhåll och kontroll på jä...

Läs mer
Elme magnets


Unikt projekt har gjort det möjligt att över hela landet utbilda 350 lärare i el- och hybridbilsteknik

350 yrkeslärare från hela landet har nu genomgått en utbildning i el- och hybridbilsteknik avsett för gymnasieskolan. Utbildningen leds av Transportföretagen som...

Läs mer
Kvarken ports


Saab får kontrakt på två signalspaningsfartyg till Polen

Saab har tecknat kontrakt med det polska försvarsdepartementets upphandlingsmyndighet Armament Agency om design, produktion och support av två signalspaningsfartyg till Polen. Det totala...

Läs mer
iloq


Eurowings utökar i Sverige - fler flyg från Landvetter

Tyska lågprisbolag Eurowings har fortsatt stark tilltro till den svenska marknaden och utökar med ytterligare en direktlinje från Göteborg Landvetter i samband med...

Läs mer
leica-geosystems-550
IoT-sensorer från det svenska mjukvaruföretaget Klimator.

Peab först i Sverige med smarta sensorer för mer träffsäker vinterväghållning

IoT-sensorerna som kommer från det svenska mjukvaruföretaget Klimator mäter vägyttemperatur, lufttemperatur och luftfuktighet. Bolagets patenterade teknologi kommer att bidra...

Läs mer
mcs-hyrsystem-550-1
Flygbild över reningsverket i Hässleholm, med omnejd.

Hässleholm Miljö miljardinvesterar i VA de kommande åren

VA-taxan i Hässleholms kommun kommer höjas och stora investeringar kommer göras i vatten- och avloppsinfrastrukturen de kommande åren, föreslår Hässleholm...

Läs mer
DLMASKIN550


Eitech installerar ny laddningsinfrastruktur för nästa generations elbussar i Örebro

Svealandstrafiken AB uppdaterar sin fordonsflotta med totalt 23 eldrivna högkapacitetsbussar, vilket skapar behov av en ny laddningsinfrastruktur i den befintliga bussdepån i Bettorp i...

Läs mer
Elmia Nordic Rail
En av fyra minielbussar som ska gå på linje 57 i Bergsjön.

Västtrafik välkomnar fyra nya minielbussar

Västtrafik fortsätter storsatsa på att elektrifiera Västsverige, denna gång genom fyra nya minielbussar. Tack vare modellens kompakta utformning, stora fönster och...

Läs mer
cejn
Swedavia-medarbetare vid Umeå Airport.

Swedavia utses till ett av Europas ledande företag inom mångfald

För andra året i rad utnämns Swedavia till ett av de företag i Europa som ligger i framkant när det gäller mångfaldsfrågor. Swedavia placeras på...

Läs mer
Carlsson & Möller


Snabb insats av Peab Asfalt på Johanneshovsbron

Tidigt i höstas genomförde Peab Asfalt det komplexa arbetet med att ge Johanneshovsbron ny beläggning. Den långa och smala bron är en viktig genomfartsled för trafiken...

Läs mer
Junttan

Sverige antar internationella deklarationer för elektrifiering av transporter

Den 17 november 2022 antog Sverige flera internationella deklarationer om elektrifiering av transporter på klimatmötet COP27. Deklarationerna ska påskynda den globala...

Läs mer
Vattenfall


Svevia sköter om gatorna i Vallentuna

Från och med första oktober påbörjar Svevia en ny kontraktsperiod som driftentreprenör för Vallentuna kommun. Kontraktet omfattar vägunderhåll samt mindre...

Läs mer
Scantruck


Färre dödsolyckor med mc i Norge än i Sverige, Danmark och Finland

Att köra motorcykel (mc) i Norden är främst en sommar- och hobbyaktivitet. Vid olyckor med mc finns dock en högre risk att dödas eller skadas allvarligt, jämfört...

Läs mer
BAB

Nya trafiksäkerhetskameror på E16 mellan Vägsjöfors och Värnäs ska rädda liv

Mellan 21 november och 4 december sätter Trafikverket upp fyra nya trafiksäkerhetskameror på E16 mellan Vägsjöfors och Värnäs, Torsby.

Läs mer
Disab


Överenskommelse om förbättringar av E18 genom Karlstad

Kollektivkörfält, cirkulationsplats, gång- och cykelpassager och nya avfarter längs E18 genom centrala Karlstad. Det är vad Karlstads kommun, Region Värmland och...

Läs mer
CL Specialglas
Sverige har presenterat tre åtaganden för att stimulera övergången till grön sjöfart som alla involverar Göteborgs hamn.

Göteborgs hamn i täten vid COP27 när sjöfarten ska ställa om

Tre av Göteborgs hamns projekt för en grön omställning av sjöfarten har valts ut av Sveriges regering för att utgöra Sveriges bidrag till det internationella...

Läs mer
Lars (t.v.) och Sebastian Johansson satsar på gröna transporter och har investerat i sex nya biogaslatsbilar. Klimatklivet har varit en viktig del i investeringen.

Klimatklivet viktigt för åkeriernas omställning

Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet är en viktig del i transportbranschens omställning till gröna transporter. Flera av våra samarbetsåkeriers...

Läs mer


Det är möjligt att förenkla den enorma eftersläpningen av infrastrukturunderhåll

Behovet av underhåll av infrastruktur byggd i stål är nästan oändligt. Genom att använda underhållsprodukten Zinga kan detta underhåll göras mycket...

Läs mer

Kraftsamling för innovation stärker Sveriges hamnar

Sveriges hamnar har en central roll i omställningen mot ett hållbart transportsystem. Vinnova och RISE satsar nu på att samordna och mobilisera aktörer i en sektorö...

Läs mer

Fusk vid prov på transportområdet ska leda till avstängning

Regeringen har beslutat om förordningsändringar som ska göra det möjligt att stänga av den som försöker fuska vid prov på transportområdet hos...

Läs mer


Echandia sluter avtal med danska Molslinjen om batterisystem till två nya elektrifierade fartyg

Echandia har valts ut som leverantör av batterisystem för två helelektrifierade fartyg till Danska Molslinjen. De två färjorna ska trafikera Alslinjen och Samsø...

Läs mer


Utlösta optionsår för NRC Group på Västra Stambanan

NRC Groups underhållskontrakt för Hallsberg – Laxå och Hallsbergs Rangerbangård har fått båda sina optionsår utlösta, till ett värde av 101...

Läs mer

Infranord tilldelas järnvägsentreprenaden E06 Västlänken

Trafikverket har tilldelat Infranord uppdraget att genomföra BEST-arbeten på Västlänken. Det innebär byggnation av spår, kontaktledning, signal-, telekommunikation-...

Läs mer


Full pott för Wexnet – fiber till ytterligare 500 hushåll på landsbygden

Wexnet tilldelas 11,7 miljoner kronor i stöd för att bygga ut bredband på landsbygden. Det står klart när Post-och telestyrelsen, PTS, nu tagit beslut om vilka aktörer...

Läs mer


Mest lästa
gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se