Facebook


Instagram

Full pott för Wexnet – fiber till ytterligare 500 hushåll på landsbygden


2022-11-21


Wexnet tilldelas 11,7 miljoner kronor i stöd för att bygga ut bredband på landsbygden. Det står klart när Post-och telestyrelsen, PTS, nu tagit beslut om vilka aktörer som får del av Bredbandsstödet 2022. Wexnet får därmed pengar för samtliga projekt man sökt stöd för.

– Det känns både viktigt och glädjande att vi snart kan erbjuda fiber till ännu fler invånare på landsbygden. Fiber är ofta avgörande för att människor ska kunna bo kvar eller driva företag, dina möjligheter ska inte begränsas av var någonstans du bor, säger Fredrik Johansson, nätchef Wexnet.

PTS delar varje år ut drygt en miljard kronor i bredbandsstöd till stadsnät, fiberföreningar och operatörer i Sverige. De som får stöd ska uppfylla flera krav. Framför allt ska utbyggnaden ske till en avlämningspunkt där fastighetsägaren eller hushållet ska kunna ansluta sig till en rimlig kostnad.

De tolv projekten som Wexnet nu får stöd för finns i samtliga av Wexnets ägarkommuner Växjö, Tingsryd, Alvesta och Lessebo. De 11,7 miljoner kronorna innebär att ytterligare ungefär 500 hushåll snart kan ansluta sig till Wexnets öppna fibernät.

– Vi kan snart börja arbetet med att gräva de totalt 65 kilometerna fram till de olika fastigheterna runt om. Vi kommer vara klara någon gång under 2024, säger Fredrik.

Regeringens mål är att 98 procent av hushållen och företagen i Sverige ska ha en bredbandstäckning om minst 1 000 Mbit/s år 2025. I Wexnets område är täckningen just nu 96 procent och de sista procenten är utmanande eftersom de ligger på platser som är svårtillgängliga.

– Årets bredbandsstöd kommer att göra skillnad och vi kommer också fortsätta söka bredbandsstöd kommande år. Vi är och ska vara en stark motor i att det även på landsbygden ska finnas goda förutsättningar att leva och verka. På samma sätt som i städerna, säger Fredrik.


Några av de projekt för 2023–2024 som tilldelats stöd:
Tingsryds kommun:
Slattesmåla
Blötvik

Alvesta kommun
Hullingsved
Musteryd

Växjö kommun
Kolaryd

Lessebo kommun
Skrämbohult


Om PTS bredbandsstöd
PTS har sedan 2020 i uppdrag av regeringen att utlysa bredbandsstöd. Syftet är att verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glest befolkade områden.

Inför 2022 har PTS fått i uppgift av regeringen att fördela närmare 1,3 miljarder kronor. Projekten som ansöker konkurrerar med varandra om vilka som ska få ta del av stödmedel inom ett utlysningsområde (Götaland, Svealand och Norrland).


Källa: VEAB

Tipsa en vän Skriv utDavid Larsson började på Tyréns 1 december 2023 
David Larsson började på Tyréns 1 december 2023
 

Tyréns expanderar inom hållbara energilösningar - rekryterar solkraftsprofil

Förnybar energi är en nyckel till framtidens elektrifiering, men en ojämn produktion innebär samtidigt utmaningar. Tyréns fortsätter därför satsningen inom...

Läs mer
Zinga


2 miljarder investeras i hållbar digital infrastruktur när EcoDataCenter fortsätter växa i Falun.

EcoDataCenter investerar ytterligare i sin anläggning EcoDataCenter 1 i Falun. Anlä...

Läs mer
Ulefos


Navigera genom digitaliseringens labyrint: IoT och privata 5G-nät i fokus

Digitaliseringen är inte längre en möjlighet; den är en nödvändighet....

Läs mer
Vattenfall


Eitech kontrakteras tillsammans med Omexom för ett stort kraftprojekt i Finland

Eitech har i samarbete med Omexom vunnit uppdraget att leverera och installera hela kraftfö...

Läs mer
Zugol 550


Servicetekniker till Småland

Vi söker en servicetekniker till området Småland (eller området...

Läs mer
Låsbara lock anpassade för eftermontage av innerlock i redan installerade Melbye brunnar.

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö Stadsnät arbetar sedan lång tid tillbaka med säkerheten kring den...

Läs mer


Uppgradering av fibernätet i Täby kommun

Ökad trafikmängd i nätet och fler tjänster i varje hushåll i Täby...

Läs mer


Bromölla kommun stämmer entreprenör för brott mot markavtal

Bromölla kommun har stämt företaget Open Infra Core AB, som sedan juni 2021 utfö...

Läs mer


Fler supersnabbladdare på Solbacken i Skellefteå

Två laddpunkter blir sex när Skellefteå Kraft, tillsammans med OK Vä...

Läs mer


Full pott för Wexnet – fiber till ytterligare 500 hushåll på landsbygden

Wexnet tilldelas 11,7 miljoner kronor i stöd för att bygga ut bredband på...

Läs mer
Anders Pettersson, vd Skellefteå Kraft fibernät AB.

Bredbandsstöd ger möjligheter till utbyggnad i fler av Skellefteås byar

Fler byar får nu möjlighet att kopplas upp när Skellefteå Kraft beviljats...

Läs mer

Nytt avgiftssystem för att ladda fordon på statliga elvägar

Fordonsägare kommer att kunna teckna avtal digitalt, alternativt ansöka om tillstå...

Läs mer
3D-modell av vägbro och faunapassage.

Projektering pågår av Norrbotniabanan Robertsfors-Ytterbyn

Tyréns projekterar Norrbotniabanan Robertsfors-Ytterbyn med stort fokus på hå...

Läs mer

Projekt med laddinfrastruktur för el och vätgas får söka EU-medel

Regeringen beslutade i går om att tillstyrka två ansökningar om medel ur EU:s fond...

Läs mer


NRC Group Sverige vinner stort kontaktledningsprojekt

NRC Group Sverige har tilldelats projektet Kville-Uddevalla, KTL-upprustning Etapp 1, där...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

HRC

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se