Facebook


Instagram

Ny ringledning i Nora tryggar leveransen av fjärrvärme


2021-09-22

För att trygga leveransen av fjärrvärmen till kunderna i Nora har Solör Bioenergi investerat i en ombyggnation av fjärrvärmeledningarna i Nora.
Bild: Finemanget
För att trygga leveransen av fjärrvärmen till kunderna i Nora har Solör Bioenergi investerat i en ombyggnation av fjärrvärmeledningarna i Nora.

För att trygga leveransen av fjärrvärmen till kunderna i Nora har Solör Bioenergi investerat i en ombyggnation av fjärrvärmeledningarna i Nora. Med den nya ringledningen som nu står klar kommer leveransen av fjärrvärme oftare kunna fortgå även då delar av ledningen behöver stängas av vid exempelvis underhåll.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 235 000 användare varje dag. Bolaget finns på 171 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi driver sedan 2014 en fjärrvärmeanläggning i Nora. Här produceras fjärrvärme till kunderna i Nora som framför allt består av villor, flerfamiljshus och industrier där de största kunderna är Nora Bostäder, Melins Fastighetsförvaltning och Rutstaden AB.

På anläggningen finns en biobränslepanna med kondensor, en pelletspanna och oljepannor som eldas med bioolja. Varje år produceras cirka 30 GWh värme i Nora av biobränsle i form av spån och flis som kommer från lokala leverantörer.

I somras påbörjades arbetet med den nya ringledningen som sträcker sig runt de centrala delarna av Nora. Med den nya ledningen kan leveransen många gånger tryggas även om ledningen stängs av vid exempelvis underhåll.

– För oss står leveransen till våra kunder i fokus. Även vid en avstängning på nätet ska kunderna få den värme som vi lovat att leverera. Därför känns investeringen med den nya ringledning som ett extra viktigt arbete för att nå dit, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.


Källa: Solör Bioenergi


Skriv ut

Smart depåladdning från ABB för Göteborgs nya elbussar

Västtrafik fortsätter sin storsatsning på elbussar för att bygga framtidens attraktiva och hållbara städer. När ytterligare 137 elbussar börjar rulla på...

Läs mer
Zinga


Mer pengar till fiberanslutningar i Härjedalen

Fiberanslutningar blir alltmer efterfrågat i Härjedalens hem och fritidshus. Parallellt...

Läs mer
Mttsweden
Goga Kushtrim, kundansvarig på Wexnet.

Fiberutbyggnaden i Ingelstad och Vislanda klart

Ännu en milstolpe är nådd, och sedan oktober har även Ingelstad och Vislanda...

Läs mer
Vattenfall


Flexibel snabbladdning av elbilar testas i Riksgränsen

Vattenfall Eldistribution vill bidra till att skynda på anslutning av laddinfrastruktur...

Läs mer
Zugol 550
Över 80 miljoner kronor av statens bredbandsstöd hamnar på Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård.

Miljonregn till bredbandsutbyggnad i Norrtälje kommun

Över 80 miljoner kronor av statens bredbandsstöd för 2021 hamnar i Norrtälje...

Läs mer


Mest lästa
HBM

Prismatibro
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se