Facebook


Instagram

ONE Nordic vinner trafikteknikavtal med Helsingborgs Stad


2021-09-30

Bild: ONE Nordic

Helsingborgs Stad har valt att tilldela ONE Nordic det prestigefulla drift och underhållsavtalet avseende kommunens trafiksignalanläggningar ännu en 4-årsperiod. Avtalet innebär att ONE Nordic står för drift, felavhjälpning och underhåll av kommunens dryga 80 trafiksignalanläggningar och ansvarar för reinvesteringsprojekt samt trafiksystemet för kollektivtrafiklinjen Helsingborgsexpressen. Väl fungerande trafiksignalanläggningar är essentiellt för trafikflödet och trafiksäkerheten i kommunen.

I avtalet ingår också jour och beredskap 24/7 på samtliga anläggningar samt drift och underhåll av stadens cykelpumpar, hastighetsdisplayer, cykelräknare och trafikräknare. Avtalet är värt runt 25 MSEK och sträcker sig under perioden 2021 - 2025.

– Helsingborg Stad vill ha hög tillgänglighet med korrekt funktion på sina trafiksignalanläggningar för att bland annat minska olyckor och avgasutsläpp. Som en del i sitt uppdrag ska ONE Nordic lämna förslag på långsiktiga underhållsåtgärder som främjar driftsäkerheten samt tillgängligheten och som långsiktigt även sänker kommunens kostnader och miljöpåverkan, säger Andréas Hall, utvecklingsingenjör på Drift och underhållsavdelningen, Helsingborgs Stad.
– ONE Nordic är sedan flera år tillbaka en betydande leverantör till oss med stor teknisk kompetens, erfarenhet och god leveransförmåga och de känner till våra anläggningar sedan tidigare vilket resulterade i det mest attraktiva upphandlingsunderlaget både pris- och innehållsmässigt. Vi ser nu fram emot att vidareutveckla vårt samarbete under ännu en avtalsperiod.

– Vi är glada över att Helsingborgs stad åter igen valde att samarbeta med oss. De är en strategiskt viktig kund för oss inom trafiksegmentet, säger Dekan Aco Ståhl, processägare trafik och belysning på ONE Nordic.


Källa: ONE Nordic


Skriv ut

Smart depåladdning från ABB för Göteborgs nya elbussar

Västtrafik fortsätter sin storsatsning på elbussar för att bygga framtidens attraktiva och hållbara städer. När ytterligare 137 elbussar börjar rulla på...

Läs mer
Zinga


Mer pengar till fiberanslutningar i Härjedalen

Fiberanslutningar blir alltmer efterfrågat i Härjedalens hem och fritidshus. Parallellt...

Läs mer
Mttsweden
Goga Kushtrim, kundansvarig på Wexnet.

Fiberutbyggnaden i Ingelstad och Vislanda klart

Ännu en milstolpe är nådd, och sedan oktober har även Ingelstad och Vislanda...

Läs mer
Vattenfall


Flexibel snabbladdning av elbilar testas i Riksgränsen

Vattenfall Eldistribution vill bidra till att skynda på anslutning av laddinfrastruktur...

Läs mer
Zugol 550
Över 80 miljoner kronor av statens bredbandsstöd hamnar på Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård.

Miljonregn till bredbandsutbyggnad i Norrtälje kommun

Över 80 miljoner kronor av statens bredbandsstöd för 2021 hamnar i Norrtälje...

Läs mer


Mest lästa
HBM

Prismatibro
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se