Facebook


Instagram

Projekt med laddinfrastruktur för el och vätgas får söka EU-medel


2022-11-07

Regeringen beslutade i går om att tillstyrka två ansökningar om medel ur EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. Båda projekten rör investeringar i alternativa bränslen.
– Sverige ligger i framkant i arbetet med att öka tillgången på alternativa bränslen och i omställningen till en fossilfri fordonsflotta, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.


Europeiska kommissionen har utlyst en möjlighet att ansöka om medel för infrastrukturprojekt som bidrar till utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen och till utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn längs det så kallade TEN-T nätet (Transeuropeiska transportnätet).

Trafikverket har samordnat ansökningsprocessen i Sverige och regeringen tar slutgiltig ställning till projekten innan ansökningarna lämnas in till EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. Kostnaden för projekten är minst 36 miljoner euro, varav 12,4 miljoner euro söks i bidrag.


De två aktuella projekten är:
“Electrifying transport: expanding the Nordic charging network.”
Projektet omfattar inrättande av 342 laddningsstationer i Sverige och Finland varav 156 i Sverige.


“The Bothnia Heavy Duty Hydrogen Corridor”
Projektet söker medfinansiering för 6 vätgasstationer och 2 produktionsanläggningar mellan Kiruna och Umeå. Målgruppen är tunga transporter för företag i regionen.


Källa: Infastrukturdepartementet

Tipsa en vän Skriv utLåsbara lock anpassade för eftermontage av innerlock i redan installerade Melbye brunnar.
Låsbara lock anpassade för eftermontage av innerlock i redan installerade Melbye brunnar.

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö Stadsnät arbetar sedan lång tid tillbaka med säkerheten kring den fysiska infrastrukturen för fibernätet. En satsningarna som nu genomförs är att fö...

Läs mer
Zinga


Uppgradering av fibernätet i Täby kommun

Ökad trafikmängd i nätet och fler tjänster i varje hushåll i Täby...

Läs mer


Bromölla kommun stämmer entreprenör för brott mot markavtal

Bromölla kommun har stämt företaget Open Infra Core AB, som sedan juni 2021 utfö...

Läs mer


Fler supersnabbladdare på Solbacken i Skellefteå

Två laddpunkter blir sex när Skellefteå Kraft, tillsammans med OK Vä...

Läs mer
Vattenfall


Full pott för Wexnet – fiber till ytterligare 500 hushåll på landsbygden

Wexnet tilldelas 11,7 miljoner kronor i stöd för att bygga ut bredband på...

Läs mer
Zugol 550
Anders Pettersson, vd Skellefteå Kraft fibernät AB.

Bredbandsstöd ger möjligheter till utbyggnad i fler av Skellefteås byar

Fler byar får nu möjlighet att kopplas upp när Skellefteå Kraft beviljats...

Läs mer


Mest lästa
gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se