Facebook


Instagram

Telia levererar digital infrastruktur till Ellevios smarta elnät


2022-10-12

Bild: Telia

Telia och dotterbolaget Telia Cygate kommer att leverera och förvalta infrastrukturen till elnätsföretaget Ellevios nya datakommunikationsnät som ska koppla upp alla elnätsstationer, cirka 8000. Avtalet sträcker sig över 10 år och är en del av energibolagets satsning på att bygga smarta elnät – en avgörande insats för den fortsatta elektrifieringen av samhället.

Att koppla upp och digitalisera elnäten är en förutsättning för utvecklingen av smarta elnät – som integrerar information från alla som är anslutna till det – elproducenter, elkonsumenter, och sådana som är både och, samt analyserar den informationen och sedan agerar utifrån den. Det kommer att göra det möjligt för Ellevio och andra elnätsbolag att alltid balansera utbud och efterfrågan på el, även då stora delar av elproduktionen kommer att variera med väder och vind.

– Elektrifieringen av samhället är ett av vår tids stora paradigmskiften och är viktig för en hållbar omställning av samhället samt ett konkurrenskraftig Sverige. Jag är därför oerhört stolt över att Telia nu fått uppdraget att leverera robust och säker digital infrastruktur till Ellevio, och att vi får vara med på deras resa för att bygga smarta elnät som borgar för att människor, företag och samhället i stort har el på det mest kostnadseffektiva och miljömässigt smarta sättet, säger Anders Olsson, VD för Telia Sverige.

Den nya typen av smarta elnät som Ellevio håller på att bygga kommer att förändra sättet vi distribuerar, konsumerar och till och med tänker på el i framtiden.

– Ett modernt elnät med såväl ökad elförbrukning, högre kapacitet som färre och kortare strömavbrott kräver att vi gör stora investeringar i modern, digital teknik. Samarbetet med Telia är en viktig framtidssatsning för oss, den första i sitt slag för att digitalisera och automatisera nätdriften på bred front, säger Johan Lindehag, VD för Ellevio.


Tekniken
Stationer i ett elnät är noderna som förbinder ledningar och kablar i nätet samt övervakar och styr distributionen av el. Avtalet med Ellevio innebär att Telia och dotterbolaget Telia Cygate får helhetsansvar för att leverera den infrastruktur, NMS (Network Management System)-lösning och nätverksutrustning (till exempel routrar och switchar från bland annat Cisco) som krävs för att bygga ett helt nytt paketbaserat datakommunikationsnät som ska användas för att koppla upp alla stationer i elnätet mot Ellevios egna datacenter.

Att koppla upp ett elnät ställer mycket höga krav på en robust och säker digital infrastruktur, med hög tillgänglighet. Telia får ansvar för så väl design och implementation som övervakning, drift och utveckling av den infrastruktur som används i Ellevios nya paketbaserade datakommunikationsnät.


Källa: Telia

Tipsa en vän Skriv utDavid Larsson började på Tyréns 1 december 2023 
David Larsson började på Tyréns 1 december 2023
 

Tyréns expanderar inom hållbara energilösningar - rekryterar solkraftsprofil

Förnybar energi är en nyckel till framtidens elektrifiering, men en ojämn produktion innebär samtidigt utmaningar. Tyréns fortsätter därför satsningen inom...

Läs mer
Zinga


2 miljarder investeras i hållbar digital infrastruktur när EcoDataCenter fortsätter växa i Falun.

EcoDataCenter investerar ytterligare i sin anläggning EcoDataCenter 1 i Falun. Anlä...

Läs mer
Ulefos


Navigera genom digitaliseringens labyrint: IoT och privata 5G-nät i fokus

Digitaliseringen är inte längre en möjlighet; den är en nödvändighet....

Läs mer
Vattenfall


Eitech kontrakteras tillsammans med Omexom för ett stort kraftprojekt i Finland

Eitech har i samarbete med Omexom vunnit uppdraget att leverera och installera hela kraftfö...

Läs mer
Zugol 550


Servicetekniker till Småland

Vi söker en servicetekniker till området Småland (eller området...

Läs mer
Låsbara lock anpassade för eftermontage av innerlock i redan installerade Melbye brunnar.

Malmö Stadsnät säkrar infrastrukturen

Malmö Stadsnät arbetar sedan lång tid tillbaka med säkerheten kring den...

Läs mer


Uppgradering av fibernätet i Täby kommun

Ökad trafikmängd i nätet och fler tjänster i varje hushåll i Täby...

Läs mer


Bromölla kommun stämmer entreprenör för brott mot markavtal

Bromölla kommun har stämt företaget Open Infra Core AB, som sedan juni 2021 utfö...

Läs mer


Fler supersnabbladdare på Solbacken i Skellefteå

Två laddpunkter blir sex när Skellefteå Kraft, tillsammans med OK Vä...

Läs mer


Full pott för Wexnet – fiber till ytterligare 500 hushåll på landsbygden

Wexnet tilldelas 11,7 miljoner kronor i stöd för att bygga ut bredband på...

Läs mer
Anders Pettersson, vd Skellefteå Kraft fibernät AB.

Bredbandsstöd ger möjligheter till utbyggnad i fler av Skellefteås byar

Fler byar får nu möjlighet att kopplas upp när Skellefteå Kraft beviljats...

Läs mer

Nytt avgiftssystem för att ladda fordon på statliga elvägar

Fordonsägare kommer att kunna teckna avtal digitalt, alternativt ansöka om tillstå...

Läs mer
3D-modell av vägbro och faunapassage.

Projektering pågår av Norrbotniabanan Robertsfors-Ytterbyn

Tyréns projekterar Norrbotniabanan Robertsfors-Ytterbyn med stort fokus på hå...

Läs mer

Projekt med laddinfrastruktur för el och vätgas får söka EU-medel

Regeringen beslutade i går om att tillstyrka två ansökningar om medel ur EU:s fond...

Läs mer


NRC Group Sverige vinner stort kontaktledningsprojekt

NRC Group Sverige har tilldelats projektet Kville-Uddevalla, KTL-upprustning Etapp 1, där...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

HRC

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se