Facebook


Instagram

Internationellt samarbete får grönt ljus för fortsatt arbete med bioflygbränsle av skogsrester


2021-06-18

Biobränsle utvecklas för mer hållbart flyg.
Bild: Södra
Biobränsle utvecklas för mer hållbart flyg.

Energimyndigheten beviljar nu stöd till KLM Royal Dutch Airlines, Södra, Växjö Energi, SkyNRG, RISE Research Institutes of Sweden och 2030-sekretariatet för att ta nästa steg mot bioflygbränsleproduktion i Småland. Stödet – värt drygt fem miljoner kronor – kommer stötta parternas arbete med att utveckla förutsättningarna för en integrerad produktionsanläggning för bioflygbränsle av restprodukter från skogsbruket.

Den planerade anläggningen – med Fischer-Tropsch-tekniken – är den första i sitt slag och har potential att bidra till ett mer hållbart flyg genom att tillverka högkvalitativt bioflygbränsle och minskade utsläpp. Anläggningen skulle kunna tas i drift år 2026 med en årlig produktionskapacitet om 16 000 ton bioflygbränsle, och kan även fungera som en prototyp för framtida större anläggningar i Sverige och internationellt.


Samarbete genom hela värdekedjan
KLM, Södra, Växjö Energi, SkyNRG, RISE och 2030-sekretariatet går tillsammans för att öka tillgången på bioflygbränsle i Sverige och norra Europa. Parterna representerar alla delar av värdekedjan och kommer undersöka tekniska, kommersiella samt hållbarhetsaspekter för en större framtida efterfrågan. Ideella organisationer, myndigheter, Södra, certifieringssystem, forskare och SkyNRG:s hållbarhetsråd kommer involveras i projektet för att förankra de olika hållbarhetsaspekterna. Däribland kolbalans, biologisk mångfald och eventuella undanträngningseffekter.

Potentialen att använda restprodukter från skogsbruket till bioflygbränsle är stor. Dagens generation av flygmotorer kräver flytande bränslen och kan inte heller övergå till alternativa energikällor på kort sikt. Bioflygbränsle kan därför kraftigt minska koldioxidutsläppen från flyget på kort till medellång sikt – utan förändringar av infrastruktur eller maskiner. Bioflygbränsle är inte allmänt tillgängligt än, men har potential att minska utsläppen med 75 procent till närmare 100 procent i ren form. Detta beroende av tekniken och råvaran som används, samt att hållbarhetskriterierna uppfylls.


KLM: Fokuserar på alternativ teknik
Karel Bockstael, hållbarhetschef på KLM, flygbolaget som leder utvecklingen mot en mer hållbar flygindustri:
– För att KLM ska kunna bli mer hållbara i framtiden, fokuserar vi på att skala upp produktionen och användningen av bioflygbränsle. För att få fram mer bioflygbränsle måste vi satsa på alla tekniker parallellt och uppmuntra en första utbyggnad av produktionsanläggningar. Denna ansökan i Sverige är ett viktigt steg i den utvecklingen. Dagens teknik bygger på använd frityrolja och kommer nå sin gräns på grund av bristande tillgång och utvecklingen av syntetiskt bioflygbränsle har finansiella och tekniska utmaningar. Tekniken vi ska använda i Sverige bygger på Fischer-Tropsch-syntesen, där vi tillverkar flygbränsle genom att ta vara på restprodukter från skogsbruket. Det finns mängder av restprodukter i Sverige och övriga Europa, vilket gör detta till ett lovande projekt.


Södra: Småskaligt familjeskogsbruk från 53 000 skogsägare
Lotta Lyrå, vd och koncernchef för Södra, en internationell skogsindustrikoncern och Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar:
– Södra satsar hårt på att använda alla delar av varje träd som kommer ur våra 53 000 medlemmars skogar. Att ta tillvara på alla delar – inklusive restprodukter – är centralt för att visa vägen till ett fossilfritt samhälle och bidra till att klara klimatomställningen. Att tillverka ett högkvalitativt bioflygbränsle från restprodukter, som inte passar till byggnader eller andra material, är ett exempel på detta och hjälper flyget att minska sina utsläpp. I samarbetet arbetar vi genom hela värdekedjan för att ta nästa steg mot att skapa en ny industri för bioflygbränsle.


Växjö: Europas grönaste stad
Erik Tellgren, vd för Växjö Energi, som erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom el, fjärrvärme och fjärrkyla i Växjö kommun:
– Växjö Energi producerar helt fossilfri fjärrvärme, fjärrkyla och el i kraftvärmeverket Sandviksverket i Växjö kommun. Växjö, Europas grönaste stad, har en stark vilja att bidra till att minska effekterna från klimatkrisen. Vi är säkra på att det skulle vara fördelaktigt att bygga ut verket för att även producera bioflygbränsle av restprodukter från skogsbruket. Det skulle vara fantastiskt och, som det första projektet i sitt slag, få central betydelse i omställningen till hållbar energi.


SkyNRG: Föregångare inom bioflygbränsle
Maarten van Dijk, vd för SkyNRG, föregångare med branschens största dedikerade avdelning inom bioflygbränsle:
– Som en av marknadsledarna inom bioflygbränsle är vi aktiva partners i en mängd projekt med fokus på att skala upp olika råvaror och teknologier. Det finns potential att använda restprodukter från skogsbruket för förädling, som i bioflygbränsle. Men innan vi skalar upp är det viktigt att förstå hållbarheten och effekterna av denna nya, integrerade distributionskedja. Vi är därför mycket tacksamma för det starka partnerskapet och det ekonomiska stödet från de svenska myndigheterna för att ta nästa steg i att förstå den verkliga potentialen med denna råvara och teknik.


Källa: Södra


Skriv ut

Nu rullar elbussarna på Piteås gator

Nu har Piteå fått ett nytt och hållbart inslag i stadsbilden. Det är de nya elbussarna som trafikerar tätortstrafiken från och med idag under namnet Piteå Stadsbuss. Kollektivtrafikbolaget Nobina Sverige AB...

Läs mer
Roch-services


Ökat fokus på produktutveckling ska ta Hector Rail framåt

Sedan ett par månader tillbaka finns en ny avdelning för produktutveckling på Hector Rail. Martin Grönqvist har antagit rollen som chef för avdelningen och menar att deras...

Läs mer
Nordtec


Eurowings etablerar direktflyg till Tyskland från Luleå och Kiruna

Ytterligare direktflyg från Europa till Swedish Lapland - Eurowings, som ingår i Lufthansagruppen, expanderar i Sverige och etablerar två nya flyglinjer mellan Stuttgart och...

Läs mer
JLT550


Veidekke ändrar organisationsstruktur

Veidekke har beslutat att genomföra en struktur- och organisationsändring i den svenska verksamheten. Veidekke Sverige delas i två verksamheter; Bygg Sverige och Anläggning som...

Läs mer
DLMASKIN550
Frida Ukmar utses till vd för MTR Mälartåg.

Frida Ukmar utses till vd för MTR Mälartåg

Frida Ukmar har utsetts till vd för MTR Mälartåg. Ett bolag som bildades i anslutning till att MTR fick förtroendet att ta över uppdraget att driva Mä...

Läs mer
SVB550
Vätgas har pekats ut som ett av framtidens drivmedel för flyget. Högskolan Väst deltar i GKN Aerospace projekt som ska utveckla nyckelkomponenter till vätgasdrivna flygmotorer.

Högskolan Västs forskare ska bidra till utvecklingen av vätgasflyg

GKN Aerospace satsar på vätgasflyg i nya projektet H2JET som startar 1 juli. Vätgas har pekats ut som ett av framtidens drivmedel för flyget och nu ska 24 miljoner investeras i...

Läs mer
RF-System

Sveriges första elväg byggs mellan Örebro och Hallsberg

Trafikverket har beslutat att Sveriges första permanenta elväg ska byggas på E20 mellan Örebro och Hallsberg. Satsningen på elväg är ett led i målet att...

Läs mer
Scantruck
Flygfoto över Frihamnen.

Klimatpåverkan en viktig fråga i utvecklingen av Frihamnen i Göteborg

När Frihamnen i centrala Göteborg förvandlas från industriområde till en helt ny stadsdel är projektets påverkan på klimatet en viktig fråga. På...

Läs mer
Smartdok
Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén.

2021 års avgiftshöjningar slopas helt

Sjöfartsverket har beslutat att helt slopa 2021 års avgiftshöjningar för sjöfarten. Anledningen är den rådande coronapandemin, som skapat ekonomiska svå...

Läs mer
Zugol 550
Självkörande el-lastbilar på Nordstans tak.

Stort test av självkörande transportfordon på Nordstans P-hustak

Under två dagar har forskningsprojektet GLAD huserat på Nordstans tak. En snitslad bana har gjorts upp för att testa självkörande transportfordons interaktion med fotgä...

Läs mer
Vattenfall


Ökad samverkan skapar bättre säkerhet vid vägarbeten

I ett nyligen avslutat projekt har forskare vid VTI tittat närmare på hur vägarbetsplatser ska bli säkrare för både vägarbetare och trafikanter. Bland annat...

Läs mer
Mttsweden


Flygbolaget BRA återvänder till Kalmar Öland Airport

Tisdag den 29 juni återupptar flygbolaget BRA sina flygningar mellan Kalmar och Bromma – Stockholms cityflygplats.
– Det känns fantastiskt roligt att kunna återvända...

Läs mer
Kregis 550


Så ska världens största civila sjukhusfartyg klara att gå in i de svåraste hamnar

ABB:s Azipod framdrivningssystem ska hjälpa Global Mercy, världens största civila sjukhusfartyg, att gå in i svårtillgängliga hamnar längs den afrikanska...

Läs mer
SBS Betong 550


Så håller Helsingborgs stad hoten borta

För att hålla city tryggt har Helsingborgs stad investerat i en terroristsäker säkerhetslösning. Lösningen består av höj- och sänkbara pollare som ska...

Läs mer
Zinga

Ny antennlösning gör full täckning i glesbygd möjlig

Radio Innovations antenner.

En unik antennlösning kan nu fylla kommunens vita fläckar enkelt och kostnadseffektivt.Det svenska teknikbolaget Radio Innovation visar i ett pilotprojekt tillsammans med Ludvika kommun och...

Läs mer
BAB


100 % uppkopplade lastbilen lyfter förarhänsyn och affärsproduktivitet till nästa nivå

IVECO S-Way sätter nya standarder för affärsproduktivitet med ett nytt motorprogram och funktioner som ger bränslebesparingar på upp till 3 procent, vilket ytterligare...

Läs mer
CL Specialglas
Solnatunnlarna söderifrån.

Sommarens upprustning av tågtunnlarna i Solna påverkar pendeltågstrafiken

Från den 5 juli kl 01:30 till den 9 augusti kl 04:30, kommer Trafikverket stänga av ett av tunnelrören i Solnatunnlarna, under Hagalund. Avstängningen påverkar en stor del...

Läs mer


Mest lästa
HBM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se