Facebook


Instagram

47 svenska tågstationer ska studeras i syfte att stävja brott


2022-06-20

Bild: victoraf/Pixabay

Studier visar att många människor känner sig utsatta i samband med resor i kollektivtrafiken, men också att en stationsmiljö som uppfattas som otrygg inte nödvändigtvis behöver vara det. I ett samarbete mellan KTH och Södertörns högskola ska forskare utreda risken för att utsättas brott i stationsmiljöer och rädslan för brott i dessa miljöer. Arbetet ska leda fram till ändringsförslag för att förbättra tryggheten, och resultaten kan användas som riktlinjer för hela landet.

En forskningsstudie från 2019 utförd av bland andra KTH-forskaren Vania Ceccato visar att 25 procent av de kvinnliga deltagare kände sig hindrade att använda kollektivtrafiken så ofta som de skulle vilja på grund av risken för sexuella trakasserier.

– Trots detta hade 90 procent av dem som varit utsatta inte rapporterat det till någon, oftast för att de tänkte att brottet inte var allvarligt eller att de inte trodde att förövaren skulle åka fast, säger Vania Ceccato, professor på avdelningen Urbana och regionala vid studier vid KTH.


Social kontroll är av stor betydelse
Hon berättar att den upplevda tryggheten inte behöver ligga i linje med den faktiska risken. Forskarna fann också att de platser där människor kände sig mest otrygga inte alltid överensstämde med platser där flest personer faktiskt blivit utsatta för brott.

För att ta itu med det förebyggande arbetet mot otrygghet startades forskningsprojektet "Effekten av stationsmiljön för brott och resenärers trygghet " 2021. Nu har en första rapport kommit.

– Passagerarnas flöde och hur fräsch tågstationen är påverkar tryggheten. Det är som tryggast när andra passagerare är på plats, särskilt för kvinnor, men det var oklart var gränsen går mellan hur stor passagerarnärvaron är och brott samt rädsla. Trafikvärdar och andra typer av formell social kontroll är av stor betydelse framförallt på kvällen och natten när passagerarflödet är mindre.


47 svenska tågstationer undersöks
Som en del av forskningsstudien, som pågår fram till 2023, kommer en enkät att genomföras om situationen på 47 tågstationer fördelade på tre olika järnvägssträckor som går genom mellersta och södra Sverige.

– Vi vill veta vilka egenskaper hos den byggda och sociala miljön på järnvägsstationer som påverkar resenärers säkerhet och trygghet mest efter att vi kontrollerat för andra egenskaper som lokalisering och storlek på stationerna. Vilka strategier behöver tillämpas för att reducera källan för otrygghet? Med svar på detta hoppas vi att kunna ge riktlinjer på hur vi kan "bygga in" säkerhet och trygghet när vi bygger om eller planerar nya stationer.


Källa: KTH

Tipsa en vän Skriv ut

Sena besked har satt käppar i hjulen för tågtrafiken under T23

Under det senaste året har tågtrafiken i Sverige inneburit stora utmaningar fö...

Läs mer
Elmia Nordic Rail


SVEAB Järnväg får ytterligare uppdrag inom projekt ALEX

Efter att ha bytt två plankorsningar under projektets pilotfas har SVEAB Järnväg nu...

Läs mer


Vi rustar för den gröna omställningen

Godsjärnvägen har en avgörande betydelse för många svenska industrifö...

Läs mer


Infranord bygger ny bangård i Kiruna

Infranord har fått i uppdrag av LKAB att bygga en ny bangård i anslutning till...

Läs mer
Lokverkstaden i Långsele är strategiskt belägen vid norra stambanan. 

Höga krav på elmateriel i tuff järnvägsmiljö

Vibrationer, rörelse, damm och smuts gör att järnvägsfordon innebär en...

Läs mer


Svevia reparerar Torpabron i Lilla Edet

Torpabron över Slumpån längs E45 genom Lilla Edet behöver repareras. Svevia...

Läs mer


Norconsult tar fram väg- och järnvägsplan med barnperspektiv

Norconsult har fått i uppdrag att ta fram en väg- och järnvägsplan för...

Läs mer
Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige, denna gång till Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg och för stadens spårvägsnät.

Omexom fortsätter att leverera likriktarstationer i Sverige

Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg har valt Omexom att ansvara för leverans av...

Läs mer
Lindesbergs station under 1940-talet. Bilden illustrerar hur många järnvägsstationer såg ut före nedmonteringen av trädgårdsanläggningarna som inleddes på 1950-talet.

Järnvägen fick Sverige att grönska

När stambanorna byggdes i Sverige var det också ett trädgårdsprojekt i stor...

Läs mer
Nytt stationshus östra fasaden (bilden är en illustration).

Jernhusen bygger Göteborgs nya stationshus

Jernhusen förvärvar byggrätten till Göteborgs nya stationshus. Med byggnaden...

Läs mer

Inhouse Tech projekterar och konstruerar broar längs Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och...

Läs mer


SL har rustat Östermalmstorgs tunnelbanestation för 50 år framåt

Den 19 januari blev arbetena klara med att byta ut det tätskikt som utgör delar av taket...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se