Facebook


Instagram

Företag vill se satsningar på infrastruktur och hållbara transporter


2023-06-08

Bild:Tyréns

Transporterna väntas öka på vägar, järnväg och till sjöss under de närmaste fem åren, och närmare sex av tio svenska företag är nu oroliga över att eftersatt infrastruktur kan bromsa den egna tillväxten. Företagen vill därför se ökade satsningar på flera transportslag, och dessutom efterfrågas även mer fokus på hållbara transporter. Det här är några av resultaten från en undersökning riktad till näringslivets logistikchefer som har tagits fram av Tyréns.

Många företag ligger i startgroparna för utökade transporter under de närmaste fem åren, och det gäller för tre av fyra undersökta transportslag.

– Störst förändring väntas inom vägtransport, där 66 procent ser en ökad användning. 61 procent planerar för en ökning när det gäller sjötransport, och 54 procent på järnvägssidan. Flygtransport är det enda område där det är fler som ser ett minskat behov, och där bara 10 procent ser en ökning, berättar Marlene Sjödin, avdelningschef Trafik, Mobilitet & Strategi på Tyréns.

– Hela 81 procent av de undersökta bolagen anser att infrastrukturen är mycket viktig för det egna företagets utveckling. Samtidigt oroas många över att en alltför långsam utveckling riskerar att bromsa den egna tillväxten. 59 procent av företagen i undersökningen uttrycker en sådan oro, säger Marlene Sjödin.

Krav på ökade satsningar

Som en konsekvens vill logistikcheferna nu att regeringen satsar mer på utveckling av de olika infrastrukturområdena. Särskilt stort är behovet av fokus på järnvägstransport där 68 procent vill se mycket större satsningar. 49 procent vill se mycket mer pengar till vägtransport och 29 procent vill se stora investeringar inom sjötransport. Kontrasten är tydlig när det gäller flygtransport, där inte en enda av respondenterna vill att större summor tillförs.

Större hållbarhetsfokus efterlyses
Undersökningen visar också på en stor vilja till hållbar omställning inom näringslivet, och många av respondenterna vill därför se subventioner av hållbara transporter.

– Det finns ett tydligt engagemang för klimatfrågorna, men företagen uttrycker också behov av mer stöd. Hela 85 procent av de logistikcheferna vill att staten i högre grad subventionerar omställning till hållbara transporter, avslutar Marlene Sjödin.

Tvivel på politiskt engagemang
Samtidigt som det signaleras krav på omställning och utbyggnad av svensk infrastruktur och trycket på politikerna ökar, så är förtroendet för de politiska beslutsfattarna på låga nivåer. 71 procent anser nämligen att politikerna har ett lågt engagemang när det gäller utveckling av infrastruktur för logistik och transport. Bara 12 procent uppger att politikerna har ett ganska eller mycket stort engagemang.


Källa: Tyréns 


Tipsa en vn Skriv ut

Det är dags för landbroar

Som vi med glädje kunde konstatera i förra veckan ser vi äntligen rö...

Läs mer


Regeringen sätter fokus på förbättring av det svenska järnvägsnätet

Med hösten runt hörnet rivstartar Tågföretagen återgången till...

Läs mer
Ulefos
system-of-systems

Positiv utveckling och spännande innovationsnominering

Railway Metrics and Dynamics (RMD) omsättning har börjat ta fart och bolaget har under...

Läs mer


Företag vill se satsningar på infrastruktur och hållbara transporter

Transporterna väntas öka på vägar, järnväg och till sjöss under...

Läs mer


Sena besked har satt käppar i hjulen för tågtrafiken under T23

Under det senaste året har tågtrafiken i Sverige inneburit stora utmaningar fö...

Läs mer


SVEAB Järnväg får ytterligare uppdrag inom projekt ALEX

Efter att ha bytt två plankorsningar under projektets pilotfas har SVEAB Järnväg nu...

Läs mer


Vi rustar för den gröna omställningen

Godsjärnvägen har en avgörande betydelse för många svenska industrifö...

Läs mer


Infranord bygger ny bangård i Kiruna

Infranord har fått i uppdrag av LKAB att bygga en ny bangård i anslutning till...

Läs mer
Lokverkstaden i Långsele är strategiskt belägen vid norra stambanan. 

Höga krav på elmateriel i tuff järnvägsmiljö

Vibrationer, rörelse, damm och smuts gör att järnvägsfordon innebär en...

Läs mer


Svevia reparerar Torpabron i Lilla Edet

Torpabron över Slumpån längs E45 genom Lilla Edet behöver repareras. Svevia...

Läs mer


Norconsult tar fram väg- och järnvägsplan med barnperspektiv

Norconsult har fått i uppdrag att ta fram en väg- och järnvägsplan för...

Läs mer


Mest lästaOnninen


gardenor

HRC

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se