Facebook


Instagram

Hög säkerhet på svensk järnväg


2022-10-05

Bild: Didgeman/Pixabay

Inga passagerare omkom eller skadades allvarligt under 2021. Sverige klarade det gemensamma europeiska säkerhetsmålet – att ingen passagerare ska omkomma och att färre än fem personer skadas allvarligt per år. Ett mål som Sverige nu klarat elva år i rad.

Under 2021 uppfyllde Sverige samtliga säkerhetsmål för järnvägen. De risker som finns är förhållandevis lika över tid och i omfattningen, även om det inom olika områden periodvis sker förbättringar.


Normalår för skador och olyckor på spåren
Antalet olyckor och skador visar på en genomsnittlig nivå. Under 2021 omkom 78 av totalt 96 personer när de utan tillåtelse vistades på spår, 72 med avsikt att ta sitt liv. Antalet omkomna genom självmord minskade under perioden 2015–2017, men har därefter ökat igen till en nivå jämförbar med åren dessförinnan.

Den vanligaste dödsorsaken på järnvägen är självmord.

– Vår uppfattning är att aktörerna på svensk järnväg tar suicidproblematiken på stort allvar och ser sitt eget ansvar vad gäller förebyggande åtgärder, säger Gisela Liss, utredare vid Transportstyrelsen.


Ingen dog på jobbet 2021
Ingen anställd eller entreprenör inom järnvägen omkom eller skadades allvarligt i någon olycka under 2021. Det är första gången sedan 2013.

– Trots det är olycksrisken för den här gruppen fortsatt hög. Många allvarliga olyckor sker i samband med växling och arbet i spår. Det är därför viktigt att järnvägsaktörerna fortsätter kompetensutveckla och stärka ett högt säkerhetstänk i sina organisationer, säger Gisela Liss.

Transportstyrelsens rapport om järnvägens säkerhet under 2021 bygger på uppgifter från infrastrukturförvaltare och Transportstyrelsens egen tillsynsverksamhet. Rapporten överlämnas nu till regeringen och Europeiska järnvägsbyrån, ERA.


Källa: Transportstyrelsen

Tipsa en vän     Skriv ut

Ramirent är med och bygger ut tunnelbanelinje i Stockholm

Region Stockholm förlänger tunnelbanans Blå linje från Kungsträdgå...

Läs mer
Elmia Nordic Rail
Fr. v. Peter Claesson marknadschef på Scantruck flankerad av Pär-Arne Lundqvist och Erik Lundqvist.

Scantruck tar över agenturen för Geismar och stärker sin portfölj mot järnvägen

Från och med 1 november 2022 tar Scantruck över verksamheten hos LLT Railparts AB som...

Läs mer


Utlösta optionsår för NRC Group på Västra Stambanan

NRC Groups underhållskontrakt för Hallsberg – Laxå och Hallsbergs...

Läs mer

Infranord tilldelas järnvägsentreprenaden E06 Västlänken

Trafikverket har tilldelat Infranord uppdraget att genomföra BEST-arbeten på Vä...

Läs mer


Världens säkraste tunnelbana byggd på snabbare tid och till lägre kostnad än planerat

Genom att använda digitala verktyg för kontinuerlig kvalitet och säkerhetskontroll...

Läs mer
Inställda tåg på Västkustbanan.

Underhållsarbeten på Västkustbanan i helgen

Från torsdag den 10 november kl. 23.00 till söndag den 13 november kl. 24.00 utför...

Läs mer


SJ återinrättar och utökar trafiken mellan Stockholm och Oslo

Nu är det äntligen dags att återuppta den efterlängtade tågtrafiken...

Läs mer
EvaHelena Dahl har arbetat i ledande roller på Trafikverket och WSP, både som chef och som projektledare. Nu kommer hon leda järnvägssektionen på WSP.

EvaHelena Dahl ny chef för Järnväg på WSP

WSP utser EvaHelena Dahl till ny chef för sektion Järnväg. Hon har ägnat...

Läs mer
COWI Sverige har, i partnerskap med Atkins, fått i uppdrag av Trafikverket att utreda och planera en delsträcka av den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås.

COWI och Atkins planerar delsträcka av ny järnväg Göteborg - Borås

Den nya järnvägen kommer att möjliggöra snabbare och smidigare resor mellan...

Läs mer


Norconsult utreder nytt stickspår för frakt av flytande koldioxid

Växjö Energi AB planerar ett nytt järnvägsstickspår på sin anlä...

Läs mer
Fler vagnar av spårvagnsmodellen M33 rullas successivt ut. Här är en av alla 40. 

Mer kapacitet i Västtrafiks spårvagnstrafik – och bättre blir det

Kapaciteten i spårvagnstrafiken ökar. Hälften av de totalt 40 inköpta spå...

Läs mer


Höstens slemmiga fara är här

Löven som faller ner gör vägar och gång- och cykelvägar hala. När...

Läs mer


Mest lästa
gardenor

Extremeworks

HRC
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se