Facebook


Instagram

Så arbetar Hector Rail med säkerhetskulturen


2022-01-19

Bild: Hector Rail

Björn Nettervik, säkerhet-och kvalitetschef, Hector Rail.
Bild: Hector Rail
Björn Nettervik, säkerhet-och kvalitetschef, Hector Rail.

Som det enda järnvägsföretaget med tillstånd att verka i hela Skandinavien har Hector Rail ett stort antal krav och bestämmelser att förhålla sig till. Säkerhetskulturen genomsyrar därför hela verksamheten och varje anställd får lära sig devisen ”Om du inte kan göra det på ett säkert sätt, gör det inte”.
– För oss är säkerheten prio ett. Att vi uppfyller alla förväntningar som våra kunder har på oss är viktigt, men det allra viktigaste är alltid säkerheten för vår personal, säger Björn Nettervik, Säkerhet- och Kvalitetschef på Hector Rail.

Sedan Björn Nettervik började som säkerhets -och kvalitetschef på Hector Rail för snart fyra år sedan har säkerhetsarbetet utvecklats och fått ett större fokus. Säkerhetsutmaningarna består huvudsakligen av tre delar: säkerheten relaterat till transporterna, uppfyllandet av myndighetskrav och interaktion med allmänheten. Det sistnämnda kan Hector Rail och kollegor inom branschen främst påverka genom rapporter till bland annat Trafikverket när något upptäcks, till exempel bristfällig säkerhet vid järnvägsövergångar. De övriga två delarna kan man arbeta aktivt med eftersom det är företagets eget ansvar.

– Vi jobbar med allting vi kan påverka; för oss handlar det ofta om att säkerställa att godset är lastat på rätt sätt och att våra tåg uppfyller gällande krav som är högt ställda. Våra förare genomför rutinmässiga kontroller av bromsar och säkerhetssystem inför varje avgång för att säkerställa att allting fungerar som det ska. Våra ISO-standarder hjälper oss också att fortlöpande säkra kvalitén i vår organisation gen om att låta hela företaget jobb på ett strukturerat sätt, säger Björn Nettervik.


Digitalt rapportsystem underlättar proaktivt arbete
Som Sveriges enda järnvägsföretag med tillstånd att transportera gods på järnväg i hela Skandinavien, har Hector Rail länge behövt förhålla sig till ett antal olika regelverk. Samtidigt har myndighetskraven blivit fler i takt med att EU strävar efter att skapa en gemensam standard för hela unionen. Även om harmoniseringen har fördelar, innebär den ökad byråkrati och att administrationen tar allt mer tid utan att det i samma grad bidrar till en högre säkerhet eftersom säkerheten på järnväg i Skandinavien länge hållit en hög kvalitet. Hector Rail använder ett digitalt rapportsystem där de anställda rapporterar in händelser och potentiella risker. Detta ligger sedan till grund för både direkta åtgärder och det proaktiva säkerhetsarbetet.

– Vi har en otroligt god rapportkultur och det är grundläggande i ett järnvägsföretag, eftersom det är personalen där ute som ser de risker som finns. Rapportsystemet ger oss möjlighet att simulera scenarion för att se hur olika risker kan påverka oss – allt från risken för urspårning och kompetensbrist inom personalen till transport av olika typer av farligt gods. Det är väldigt effektivt och gör att vi alltid kan ligga steget före. Säkerheten för alla järnvägsföretag är ett grundläggande krav. Hector Rail har en säkerhetskultur som bygger grunden i detta arbete och gör oss till en stark partner gentemot myndigheter och för våra kunder, avslutar Björn Nettervik.


Källa: Hector Rail

Skriv utDen södra utbyggnaden av metrolinjen M4 inkluderar fem nya underjordiska stationer i Sydhavn.

Vossloh säkerställer långsiktiga tågförbindelser på Köpenhamns M4-linje till Sydhavn

Köpenhamns metrolinje M4, som kopplar ihop Cityringen med Sydhavn, beräknas stå...

Läs mer
SBS Betong 550
Utbyggnaden av Tvärbanan blir åtta kilometer lång och utefter banan ska likriktarstationerna byggda av Omexom förse spårvagnarna med ström och i slutändan ge resenärerna i norra Stockholm ett hållbart alternativt att ta sig från hemmet till skola och arbete.

Omexom bygger likriktarstationer till Tvärbanan i Stockholm

Omexom har vunnit förtroendet att ansvara för leverans av alla likriktarstationer i...

Läs mer
Längre godståg bidrar till klimatmålen.

Fullastat 838 meter långt tåg testkördes från Malmö till Frövi

Söndag den 8 maj testkörde Trafikverket ett fullastat tåg på sträckan...

Läs mer


Snabbtåget till och från Stockholm är tillbaka

SJs snabbtåg mellan Dalarna och Stockholm är återigen i trafik efter ett...

Läs mer


NRC vinner järnvägsunderhållskontraktet Västra Götaland Väst

NRC Group tilldelades idag järnvägsunderhållskontraktet Västra Götaland...

Läs mer


Mälartåg på rätt spår

April månad har varit den bästa månaden hittills sen MTR tog över driften av...

Läs mer


Hela Jämtland gynnas när SJ ökar trafiken till och från Sundsvall

I december ökar SJ antalet avgångar mellan Stockholm och Sundsvall. De nya tågen...

Läs mer
Infranord spårriktare

ECM-certifiering ger Infranord ökade affärsmöjligheter

Infranord AB har certifierats för ECM-funktionerna ledning, utveckling, styrning och utfö...

Läs mer


Iterio bakom bilfritt Djurgården

15 miljoner besökare årligen och en trafiksituation som beskrivs som kaotisk. Iterio...

Läs mer


SJ startar trafiknära underhåll i egen regi

Den 1 februari startade SJ i egen regi trafiknära underhåll av fordonen X40 och X55. En...

Läs mer


Hector Rail kör nattågstrafiken till kontinenten för SJ

September 2022 startar Hector Rail att köra nattåg mellan Malmö och Padborg, en...

Läs mer


Förbättrad punktlighet på pendeltågen

Under första kvartalet 2022 var 92 procent av pendeltågen punktliga. Jämfört...

Läs mer


Mest lästa
gardenor
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se