Facebook


Instagram

Omställning till grönare luftfart inte problemfri


2022-06-17

Tydlig politisk styrning, en fungerande marknad för biobränsle och premiering av gröna satsningar. Det är vad som krävs för att omställningen till grönare luftfart ska bli verklighet, menar svenska flygbolag i en färsk rapport av Transportstyrelsen.

I rapporten ”Ekonomiska möjligheter för svenska flygbolag att minska sina utsläpp” redovisas hur flygbranschen själv ser på den kommande omställningen. Den innehåller intervjuer med sex olika flygbolag och branschorganisationen Svenska flygbranschen.

– Alla är överens om att det bolag som inte har ett hållbarhetstänk i fokus inte heller har någon plats på den framtida marknaden. Men än återstår mycket arbete för att flyget ska bli fossilfritt, säger Erika Persson, utredare på avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.


Biobränslen och flygplansflottor
Det finns i princip tre olika sätt för aktörerna att minska utsläppen: öka användningen av biobränslen, byta ut flygplansflottorna eller operativa åtgärder, som till exempel bättre flygvägar. Medan det sistnämnda endast kan bidra till mindre energieffektiviseringar är det i stället de första två som har störst effekt. Av intervjuerna framkommer dock att flygbolagen upplever att deras möjlighet att själva påverka omställningen delvis är begränsad. Därför efterfrågar flera ytterligare en åtgärd för att minska utsläpp och det är styrmedel.

– Alla bolagen tar upp att det i dag saknas en marknad för biobränsle. Flera efterfrågar också ett helhetstänk med en tydlig politisk styrning för att flyget ska kunna utvecklas i en mer klimatvänlig riktning. Dessutom är samtliga överens om att det måste löna sig att satsa grönt, säger Malin Lokrantz, utredare på avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.

Hur flygbolagen i dag väljer att finansiera sina verksamheter skiljer sig åt stort, enligt rapporten. Men för att bolagen ska kunna ställa om till grönare luftfart krävs en fungerande ekonomi, vilket flera av dem inte har i dag. Detta mot bakgrund av pandemin och det osäkra omvärldsläget, slår rapporten fast.


Skillnader i luften och på sjön
Transportstyrelsen har även jämfört vilka möjligheter flygbolag och rederier har för att minska sina utsläpp. Resultatet presenteras i en egen rapport och på flera områden skiljer sig förutsättningarna åt.

Särskilt vid ny- och ombyggnation ser det olika ut på sjön och i luften. Medan flygplan massproduceras och har en annorlunda certifieringsprocess, har rederier större möjlighet att själva designa sina fartyg med olika tekniker.

När det gäller finansieringen går det också att finna skillnader. Medan det inom sjöfarten till exempel går att få hjälp av Svenska skeppshypotek med att finansiera lån vid fartygsbyggen, finns inget motsvarande inom luftfarten. Även möjligheterna att arbeta med operativa åtgärder skiljer sig åt. Rederier har större möjlighet att påverka körsätt och val av färdvägar jämfört med flygbolagen, som i stället styrs av flygtrafikledningen.


Källa: Transportstyrelsen

Skriv ut

Så påverkas luftfarten av kriget i Ukraina

Den största enskilde förloraren inom luftfarten just nu är flygbolaget Finnair, medan länder som Kina, Turkiet och Serbien i stället drar fördelar av situationen....

Läs mer
Zinga
T-7A Red Hawk.

Saab slutför första leveransfasen för skolflygplanet T-7A Red Hawk

Saab levererade nyligen den sista av fem bakkroppar till skolflygplanet T-7A Red Hawk till Boeing i...

Läs mer
Vattenfall

Omställning till grönare luftfart inte problemfri

Tydlig politisk styrning, en fungerande marknad för biobränsle och premiering av grö...

Läs mer
Zugol 550
Fler omkomna, men färre olyckor. Det visar luftfartens säkerhetsöversikt 2021.

Omkomna i flygolyckor flest på 15 år

Antalet omkomna inom allmänflyget var under 2021 det största på 15 år. Det...

Läs mer


SAS öppnar direktlinjer till Toronto från Köpenhamn och Stockholm med nytt långdistansflygplan

Nu utvidgar SAS sitt nätverk i Nordamerika och öppnar direktlinjer till Toronto frå...

Läs mer


Passagerarökningen fortsätter för Norwegian

Norwegian hade 1 628 040 passagerare i maj. Det är en ökning med 16 procent jä...

Läs mer
Fredrik Kämpfe, Branschchef Transportföretagen Flyg.

Hela flygets infrastruktur behöver belysas i regeringens utredning

Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att ta fram förslag på en...

Läs mer


Norwegian köper 50 Boeing 737 MAX 8

Norwegian Air Shuttle ASA har nått en principöverenskommelse med Boeing om att köpa...

Läs mer

Peter Norman ska utreda statens ansvar för flygplatser

Det blir Peter Norman som får uppdraget att utreda och ta fram förslag till inriktning...

Läs mer


Mest lästa
gardenor
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Kontakt
info(at)infrasverige.se
Annonsering
annons(at)infrasverige.se