Hur dåliga vägar ska vi tåla och vad tål vägarna?


2023-08-16

<span>Genrebild</span>
Bild:Stina Bergström
Genrebild

Trafikverket flaggar för att underhållet på vägarna är eftersatt, en bild som LRF delar. Bra vägar är avgörande för att stärka det gröna näringslivets konkurrenskraft. Bra vägar behövs dels för att få ut varorna från gårdarna och skogen till industrin, dels få in insatsvaror till gårdarna.

 

LRF har under många år påtalat problematiken med bristande satsningar på det finmaskiga vägnätet och den snabbt ökande underhållsskulden som under 2022 uppgick till ca 23 miljarder kronor bara för de statliga vägarna.

-När regnmängderna ökar och hundraårsnederbörden istället inträffar vart tionde år, visar sig detta tyvärr väldigt snabbt ute i det finmaskiga vägnätet. Här behövs mer resurser, inte mindre, säger Jenny Nilsson, regionalt sakkunnig på LRF Väst.

LRF Väst ser även en farhåga i att Trafikverket aviserat att de förväntar sig en anstormning av ärenden gällande reparationer av det enskilda vägnätet på grund av den senaste tidens regnande. Trafikverket har därför stoppat alla beslut om bidrag till särskild drift som inte har med framkomlighet att göra.

-Detta kan få stor påverkan på våra medlemmars enskilda vägar, vilket är väldigt tråkigt då våra medlemmar är beroende av bra vägar för sitt företagande, säger Jenny Nilsson.

LRF hoppas nu att Trafikverket får mer pengar så att de kan ge bidrag för särskild drift även i framtiden.

-Vi måste jobba för att hela vägnätet ska bli bättre, även det finmaskiga, det tjänar hela Sverige på, avslutar Jenny Nilsson.


Källa: LRF i Väst