Regeringen sätter fokus på förbättring av det svenska järnvägsnätet


2023-08-28

Bild:Tågföretagen

Med hösten runt hörnet rivstartar Tågföretagen återgången till arbetet med den stora flytten till Näringslivets Hus. Den 21 augusti flyttade Almega tillsammans med alla förbund till vårt nya kontor. Framöver hittar ni oss i moderna lokaler i Näringslivets hus på Storgatan 19 i Stockholm.

Under sommaren har utmaningarna kopplade till införandet av det nya planeringssystemet MPK inte tagit semester. Tilldelning av tåglägen i korttiden är fortfarande under press och levereras fortfarande med tre till fyra dagars framförhållning. Det finns en risk att även hösten kommer präglas av sena leveranser av tåglägen och därpå följande fortsatta planerings- och kostnadsutmaningar för järnvägsföretagen. Samtidigt intensifieras arbetet med att få Tågplan 2024 på plats med minimalt störningsläge. Just nu ser vi resultat av Trafikverkets ändrade arbetssätt under sommaren och en positiv trend i Trafikverkets framförhållning

Med Almedalsveckan i backspegeln får vi konstatera att de färre dagarna i programmet resulterat i ett effektivt format. De öppna seminarier som vi var med och arrangerade – dels om utveckling av affärsavtalen i den upphandlade kollektivtrafiken, dels om transporteffektiva logistikkedjor i kombination järnväg, sjöfart och vägtrafik – var välbesökta och uppskattade. Perspektivet ”den hållbara staden” har fått en alltmer framskjuten roll i det politiska samtalet och en rad seminarier tog upp järnvägens betydelse samt de omfattande utmaningar som behöver hanteras framåt – inte minst den växande underhållsskulden och kapacitetsbristen. Förutom våra egna seminarier deltog vi i panelsamtal, rundabordssamtal och i informella möten med politiker och andra beslutsfattare. Särskilt intressant var Train & Rails seminarium där temat var alternativ finansiering och hur vi får fart på AB Sverige med järnvägen som backbone. Återbäring från EU i form av ökad tilldelning av CEF-finansiering kan lämna ett katalyserande bidrag och vi erbjuder en rykande färsk analys av möjligheterna här, i en rapport från WSP.

För ett par veckor sedan publicerade Tågföretagen tillsammans med Öresundskonsortiet en debattartikel i Svenska Dagbladet där vi skriver om behovet av ökad kapacitet i järnvägssystemet som en lösning för samtida och framtida problem. Vi har – genom vår ordförande Monica Lingegård även debatterat de krav NATO-medlemskapet ställer på svensk infrastruktur.

Vägen framåt stavas ”mer kapacitet” och vi måste ha förmågan att hålla både tanken om ökade investeringar i huvudet samtidigt som vi underhåller det vi har. Infrastrukturminister Andreas Carlson och Tågföretagens Gustaf Engstrand kommenterade temat i ett inslag i TV4 Nyheter. Sommarens extremväder har återigen placerat det bristande underhållet av järnvägen i brännpunkten, vilket återspeglas av nyhetsmedias bevakning. Klimatsäkring har åter seglat upp som en avgörande fråga för transportsystemets prestanda. Och regeringen har givit Trafikverket uppdraget att inom sex månader leverera svar på frågan om hur utförandet av underhållet kan effektiviseras.


källa: Tågföretagen