Kommunerns krav: Bygg för snabbtåg!


2017-09-21


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Lånefinansiera satsningen på höghastighetsjärnvägen och bygg hela systemet nu. Kommunerna i södra Sverige är trötta på rikspolitiker som dragit i bromsen. De vädjar om att regeringen och C ska komma överens i frågan. Och att de överenskommelser de gjort med staten ska hålla.

I valet 2014 ville både Alliansen och de rödgröna satsa på höghastighetståg.

Men några höghastighetståg blir det inte enligt Trafikverkets nationella trafikplan för åren 2018–2029. Kanske tåg i högst 250 km/tim. Och detta finansierat genom statsbudgeten – inte lån. Ett helt nät med nya stambanor mellan storstäderna kan stå klart först om 40–50 år.

Ute i kommunerna är besvikelsen stor.

–Vi får dubbla signaler. Staten bjöd in till förhandling om detta. Nu riskerar staten i stället att lägga en våt filt över vårt exploateringsområde för en station och allt arbete vi lagt ner. Men frågan är inte avgjord. Det här måste bli en valfråga, säger Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande (C) i Värnamo.

Tydligaste förlorare är kanske Jönköping. Sverigeförhandlingen väckte nästan euforiska förhoppningar här. Äntligen skulle de få snabba förbindelser till de tre storstäderna, de som hamnade vid sidan av när stambanorna byggdes på 1800-talet.

– Två regeringar har gett Sverigeförhandlingen i uppdrag att förhandla med kommunerna. Vi har lagt tid, pengar och resurser på detta. Om staten ger oss i uppdrag att utreda förutsättningarna och sedan slänger resultatet i papperskorgen är det rent skamligt, säger Ann-Marie Nilsson (C), ks-ordförande i Jönköping.

Grundfrågan handlar om finansieringen, om den ska ske via den årliga budgeten eller lånefinansieras. De mest berörda kommunerna har ett budskap till rikspolitiken: förhandla över blockgränsen om lånefinansiering och starta hela utbyggnaden nu.

I dag är Centern det enda allianspartiet som forfarande är anhängare av höghastighetssystemet.

Läs mer här.


Källa: Dagens Samhälle