Vingåker vann priset Årets kommun – stor fiberutbyggnad en del bakom utnämningen


2018-11-29

Bild: IP-Only

Vingåkers kommun utnämndes till Årets kommun av organisationen Hela Sveriges ska leva. En av de största anledningarna var kommunens långsiktiga digitaliseringsarbete, och då främst fiberutbyggnaden tillsammans med IP-Only. Kommunens fiberarbete har även uppmärksammats med glädjande utbyggnadssiffror i Post- och telestyrelsens årliga bredbandskartläggning.

Hela Sverige ska leva är en landsomfattande organisation som arbetar för balans mellan stad och land. Varje år delar organisationen ut priset Årets kommun till den som på ett framgångsrikt sätt arbetat för att hela dess kommun lever. I konkurrens med hundratals andra utnämndes Vingåker till Årets kommun 2018. Bakom utnämningen finns ett långsiktigt och dedikerat arbete för att vitalisera kommunen, och en stor del av detta arbete har den expansiva fiberutbyggnaden bidragit till.

– Vi har arbetar utifrån något vi kallar Vingåkersmodellen. Alla i kommunen erbjuds fiber till samma kostnad och förutsättningar. Man delar solidariskt på kostnaderna så att priset blir detsamma oavsett var, och till vem, man bygger. Vingåkersmodellen, som vi tagit fram tillsammans med IP-Only, är en stor del av förklaringen till att vi är en betydligt attraktivare kommun än för bara några år sedan, säger Regina Westas Stedt, bredbandssamordnare i Vingåker kommun.

När Vingåker kommun tecknade samverkansavtal med fiberoperatören IP-Only i slutet av 2014 var man en av kommunerna med minst fiberanslutning i hela landet. När Post- och telestyrelsen presenterade årets bredbandskartläggning visades dock en helt annan bild. Nedan är några exempel.   

När kommunen nu blickar framåt planerar man många aktiviteter för att utnyttja kraften i fibernätet på bästa sätt för medborgarna.

– Fibernätet var bara starten, det är nu det roliga börjar. Och det samhällsnyttiga. Vi ser på flera områden just nu där vi använder kraften i vårt fibernät för nyttiga tjänster. Sensortekniken är en sådan där vi tillsammans med IP-Only redan kommit en bit på väg. Publikt wifi har vi redan lanserat, säger Regina Westas Stedt.


Fakta - milstolpar i fiberutbyggnaden
Källa: IP-Only