Ny utloppsledning från Tivoliverket


2019-08-27

Bild: MittSverige Vatten & Avfall

Nu inleds arbetena med att bygga en ny utloppsledning från Tivoliverket som ska transportera renat avloppsvatten ut i Sundsvallsfjärden.
– Vi bygger sjöledningen i sektioner på Södra kajen och skarvar ihop dem till en 550 meter lång ledning, säger Peter Nylén, projektledare på MittSverige Vatten & Avfall.


I början av september påbörjas arbetena med att bygga en ny utloppsledning från Tivoliverket. Det är en grov ledning i dimension 1200 mm som ska transportera det renade avloppsvattnet från Tivoliverket ut i Sundsvallsfjärden. Ledningen beräknas bli klar under december. 

Sjöledningen kommer att byggas i upp till 50 meter långa sektioner. Allt eftersom arbetet fortgår skjuts ledningen ut i Sundsvallsfjärden. Där kommer den att ligga och flyta tills den bogseras på plats, sänks ner och monteras ihop med den befintliga ledningen på Norra kajen.Se bifogad skiss: "Karta över ledningssträckning".

– Att sänka ner en sjöledning i den här dimensionen är både komplicerat och ovanligt i Sverige. Förberedelserna och planeringen är viktiga delar i projektet samtidigt som vädrets makter måste beaktas, säger Peter Nylén.

När ledningen flyter i vattnet kommer den att vara märkt med gula blixtljus, så att den blir lätt att se för sjötrafiken i Sundsvallsfjärden.

– För att minimera störningar i båttrafiken gör vi arbetet under hösten, säger Peter Nylén.

När nya bostadskvarter byggs på Norra kajen påverkas infrastrukturen under marken. En del av den befintliga utloppsledningen från Tivoliverket har flyttats eftersom den gick i mark där nya fastigheter kommer att byggas. Den delen av ledningen har istället lagts i en av de nya gator som kommer att byggas i västra delen av Norra kajen. Nästa steg blir nu att bygga en ny sjöledning som ska transportera det renade avloppsvattnet vidare ut i Sundsvallsfjärden. Källa: MittSverige Vatten & Avfall