Tätare turer i kollektivtrafiken när rusningen börjar


2020-08-14

Den 17 augusti återgår Västtrafik till ordinarie tidtabell, vilket innebär tätare turer i rusningstid.
Bild: Eddie Löthman
Den 17 augusti återgår Västtrafik till ordinarie tidtabell, vilket innebär tätare turer i rusningstid.

I samband med att semestertider slutar och skolor startar övergår Västtrafik från sommartidtabell till ordinarie tidtabell, vilket innebär tätare turer i rusningstid. För att minska risken för trängsel kommer de mest populära sträckorna även att förstärkas.

På måndag byter Västtrafik tidtabell för att anpassa sin trafik efter resandet. Höstens första veckor innebär ofta ett extra högt resande då många samtidigt går tillbaka till skola och arbete. För att minska risken för trängsel i höst kommer Västtrafik att köra all tillgänglig trafik och förstärka sträckor där trängsel uppstår. Dessutom kommer cirka 70 värdar att vara ute i trafiken i för att hjälpa resenärer rätt och påminna om att hålla avstånd.

– Trots att vi har ett minskat resande kommer trängsel att uppstå på vissa linjer de närmsta veckorna. Vi gör allt vi kan för att motverka det men det krävs stöd från övriga samhället såsom Folkhälsomyndigheten, kommuner, skolor och arbetsgivare för att vi ska kunna hålla resandet på en tillräckligt låg nivå, säger Västtrafiks vd Lars Backström.

Västtrafik har dialog med skolor och kommuner i regionen för att hitta lösningar tillsammans. Nu har besked kommit att bland annat Göteborg och Lidköping kommer att se över skolornas scheman och bedriva distansundervisning i större skala, vilket Västtrafik välkomnar.


Ber resenärer att hjälpas åt
Västtrafik fortsätter även att be sina resenärer att tänka efter en extra gång innan man reser kollektivt.

– Vi ber de som kan cykla, gå eller helt avstå från att resa att göra det. Genom att hjälpas åt kan vi minska trängseln och på det sättet lämna plats för de som måste resa med kollektivtrafiken, säger Lars Backström.


Förändringar i trafiken
I samband med att man byter tidtabell genomförs även vissa förändringar i trafiken. Läs mer på Västtrafiks hemsida eller sök din resa i Västtrafik To Go.

För resenärer i Göteborg innebär måndag även en förändring ombord på spårvagnarna, där avspärrningen i den främre delen av vagnen minskas för att ge mer plats till resenärer ombord.


Källa: Västtrafik