Ny utbildning för mätningsingenjörer till Munkedals kommun


2020-09-28

Bild: Teknikhögskolan

Teknikhögskolan, en del av Plushögskolan AB, etablerar sig i Dingle, Munkedals kommun. Teknikhögskolan bedriver i dagsläget yrkeshögskoleutbildningar på 13 orter i landet, och ser nu stora fördelar med att etablera sig i Dingle, tack vare kommunens goda förutsättningar och geografiskt fördelaktiga läge. Den första utbildningen som kommer starta är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning till mätningsingenjör, med planer på att utveckla utbudet i regionen för framtiden.

Teknikhögskolan finns redan i närliggande Uddevalla, och satsar nu på att tillgängliggöra tekniska utbildningar i Norra Bohuslän. Detta dels utifrån det stora kompetensbehov som råder inte bara i regionen utan i hela landet. Dingle är strategiskt väl placerat för praktiska utbildningar inom mätteknik och järnväg.

– Fördelarna är många. Ortsplaceringen är optimal för praktiska övningar i mätning, särskilt med tanke på den mätutbildning med järnvägsinriktning, som vi har ansökt om att få starta under 2021. Bohusbanan passerar och förgrenar sig i Dingle och är ett utmärkt utbildningsobjekt för att utföra mätningar. Det här är dessutom en järnvägssträcka som Vägverket godkänt för järnvägscertifiering, något som gör den studerande extra attraktiv på arbetsmarknaden efter examen, säger Dan Bernspång, Utbildningsansvarig vid Teknikhögskolan.

Yrkeshögskoleutbildningen till mätningsingenjör kommer att starta under december där de flesta praktiska moment kommer att vara förlagda på, eller i anslutning till, Munkedals utvecklingscentrum, vissa av teoretiska momenten kan komma att genomföras i Teknikhögskolans lokaler i Uddevalla beroende på var de studerande har sin hemvist. Munkedals utvecklingscentrum kommer också att erbjuda både boende och helpension till ett mycket rimligt pris för de studerande som önskar detta.

– Vi utbildar bara inom områden där det finns ett tydligt anställningsbehov. På alla dessa utbildningar får i snitt 90 procent jobb efteråt, säger Gisela Falck, Regionchef Väst, Plushögskolan AB.

För mätningsingenjörer är anställningsgraden ännu högre. Där har 99 procent av Teknikhögskolans tidigare studerande anställning inom ett halvår efter examen.Många myndigheter, kommuner och privata aktörer har ett stort behov av den här tekniska kompetensen, och förhoppningen är att etableringen av yrkeshögskolan på Munkedals utvecklingscentrum kan inspirera intressenter inom området att söka utbildningen.

Ambitionen med satsningen från kommunens håll är att etableringen kommer att dra till sig såväl företag och andra utbildningar, vilket kan bidra till att förverkliga Munkedals kommuns vision om att kunna erbjuda flera starka och attraktiva utbildningsutbud i framtiden.Källa: Teknikhögskolan