Nytt smart verktyg för social distansering


2021-02-25

Orbi-Trace är liten och enkel, och ett smart sätt att öka säkerheten.
Bild: Casella
Orbi-Trace är liten och enkel, och ett smart sätt att öka säkerheten.

Anslutningen kommer inte att orsaka störningar med WIFI eller annan RF-teknik.
Bild: Casella
Anslutningen kommer inte att orsaka störningar med WIFI eller annan RF-teknik.

Få saker kan sägas vara positiva med Covid-19-pandemin, men den har gjort många arbetsgivare mer medvetna om vikten av en hygienisk arbetsplats. Casella lanserar nu Orbi-Trace Smart-Tag från Casella gör det lättare att hålla social distansering på arbetsplatsen.

Arbetare och företag har aldrig varit mer medvetna om behovet av en positiv yrkeshygienkultur än de är till följd av Covid-19-pandemin. Det har skett en oöverträffad effekt på företagen - under andra kvartalet förlorades över 32 000 000 arbetsdagar till följd av Covid-19-relaterade frånvaro, vilket innebar en kostnad på över 4 miljarder pund för brittiska företag. Den utmaning som industrin nu står inför vid återupptagande är att balansera arbetstagarnas hälsa, de anställdas oro och det juridiska och lagstiftande ansvaret för att driva en "Covidsäker"-plats.

Ett viktigt medel för att skydda människor mot Covid-19-exponering, på arbetsplatser och i hela världen, har varit social distansering - förblir 2m ifrån varandra eller 1m med extra försiktighetsåtgärder på plats - något som kommer att visa sig utmanande på arbetsplatser där planritningar är utformade för speciella effektivitet, inte för att hålla arbetarna så distanserade som möjligt.

Casella, tillverkare av smart övervakningsteknik, har utvecklat en innovativ lösning för att förenkla social distansering på arbetsplatsen med lanseringen av Orbi-Trace smart tag - en flexibel social distanseringslösning som ger enkla närhetsvarningar hela vägen upp till fullständig effektiv kontaktspårning.

Den personburna Orbi-Trace smarta taggen är enkel att använda, med en stopp / start-ingång och en enda LED-strömvarning. Det ger bäraren fullständigt konfigurerbara vibrationer och hörbara varningar när ett 2 m säkert avstånd bryts och kan fungera inomhus och ute, med en batteritid på upp till sju dagar.

Den sofistikerade UWB-anslutningen (Ultra-wideband) är exakt när det gäller att upptäcka avstånd ner till 10 cm noggrannhet - vilket gör den 20 gånger mer exakt än Bluetooth. Anslutningen kommer inte att orsaka störningar med WIFI eller annan RF-teknik.

I kombination med den väggmonterade ankarenheten och den egenutvecklade programvaran, Infection Insights, kan Orbi-Trace användas för att generera anslutningsdiagram och risk- och kontaktbedömningar om en anställd testar positivt för Covid-19. Genom att lägga till ytterligare ankarenheter i systemet utökas detta till fullständig realtidsspårning i realtid, vilket ger användarna tillgång till värmekartor över områden där social distansering kan vara genomgående utmanande och en fullständig spårningshistorik för kontrakten, vilket gör kontrollerna mycket enklare. För de som förmedlar anställdas integritetsproblem är Orbi-Trace-systemet också helt GDPR-kompatibelt.

 – Covid-19-pandemin har varit en utmanande tid för alla på affärsmässig och personlig nivå. Men där det finns utmaningar finns det oundvikliga lösningar, säger Tim Turney, Casella Global Marketing Manager, och fortsätter:

– Företag har visat sin motståndskraft och anpassningsförmåga för att få personalen säkert tillbaka till arbetet genom pandemin, och nu när dessa företag ser framåt med en storskalig återgång till arbete är vi här för att stödja dem. Orbi-Trace smart tag är en kombinerad lösning på de utmaningar som anställda och anställda står inför när det gäller att säkerställa en Covid-säker, kompatibel arbetsplats; upprätthålla social distansering, genomdriva korrekta kontrollåtgärder, kontaktspårning vid behov och, viktigast av allt, ge arbetstagare och arbetsplatser vital sinnesfrid att deras säkerhet är högsta prioritet.Källa: Palgo
Hela denna artikel är en annons.