Nya rekord för serviceresor i Skåne i senaste mätningen


2021-02-25

Tabellen visar hur Skånetrafikens färdtjänstkunder upplever sin senaste resa jämfört med resten av landet.
Bild: Skånetrafiken
Tabellen visar hur Skånetrafikens färdtjänstkunder upplever sin senaste resa jämfört med resten av landet.

Upplevd väntetid i telefon, resans helhet, och trygghet. Det är de områden där siffrorna stigit mest när det gäller Skånetrafikens resultat i Svensk kollektivtrafiks årsrapport om hur nöjda sjukrese- och färdtjänstkunder är med sin senaste resa.

Varje år gör Svensk Kollektivtrafik en årsrapport. Barometern för anropsstyrd trafik (ANBARO) visar rikets och alla enskilda kommuners samlade betyg. År 2018 tog Skånetrafiken över beställningscentralen i egen regi och sedan dess har siffrorna skjutit i höjden. Stort fokus på kvalitets- och förbättringsarbeten i interna och externa processer har bidragit till denna utveckling.

– Med tanke på vår storlek är resultatet mycket imponerande och glädjande. Om det är en liten eller stor verksamhet spelar nämligen roll i statistiken. Små regioner har i större utsträckning bättre resultat främst på grund av färre antal kunder och resor. Vi på Skånetrafiken har ett stort antal resor och kunder, vilket gör att det blir mer komplext och svårare att nå så här fina resultat, säger Titti Unosdotter, affärsområdeschef serviceresor.

För Skånetrafikens serviceresor är det stort fokus på kundens trygghet och under pandemin har bland annat speciella covid-fordon införts, förare har utbildats och samåkning har upphört i alla resor.

Värdighetsgarantin som infördes den 1 januari ska också hjälpa till att bidra till att kvalitetssäkra flöden och processer. Ett tydliggörande om vad kunden kan förvänta sig och vilka krav som ställs på alla som medverkar i resan. Tillsammans med trafikföretagen sker ett strategiskt utvecklingsasarbete för att kunden ska känna sig trygg, säker och respekterad genom hela resan.

Inom serviceresor pågår digitaliseringen för fullt för att möta marknadens behov och efterfrågan. En rad olika e-tjänster har tagits fram. Bland annat kan man sedan ett halvår tillbaka ansöka digitalt om färdtjänst via 1177.se. Framtagande och utveckling pågår av andra digitala tjänster som kommer underlätta samt innebära en större delaktighet och engagemang i kundens egen resa.


Fakta om Serviceresor:
Sjukresor:
Skånes 33 kommuner
Färdtjänst, kommuner i Skånetrafikens regi: 25 kommuner
Så många resor görs: cirka 5500 resor per dygn

Bemötande av samtalsmottagare: 2020 92 procent, 2019 91 procent
Kundnöjdhet senaste resan 2020: upplevd 92 procent
Kundnöjdhet senaste resan 2019: upplevd 89 procent

Trygghet 2020: 79 procent
Trygghet 2019: 75 procent


Källa: Skånetrafiken