Samverkan av byggprojekt i Råslätt – så påverkas trafiken under byggtiden


2021-02-26

Fjärrvärmeledning
Bild: Jönköpings kommun och Jönköping Energi
Fjärrvärmeledning

Jönköping Energi, Jönköpings kommun och Jönköpings länstrafik bygger för framtiden. Säkrad värme- och varmvattenförsörjning, nya ledningar för vatten och avlopp och god framkomlighet för framtidens kollektivtrafik blir resultatet av ett gemensamt byggprojekt i Råslätt. Under byggperioden kommer trafiken vid Värnamovägen att påverkas.

Tre byggprojekt samkörs från och med mars fram till sommaren 2021 på delar av Värnamovägen på Råslätt. Jönköping Energi bygger en etapp av den nya fjärrvärmeledningen, kommunen bygger nya ledningar för vatten och avlopp och när vägen iordningställs blir det nya busskörfält för stadsbusstrafiken.


Så påverkas bil- och busstrafik under byggtiden
Under byggtiden kommer de två östra körfälten från rondell Röde påle mot Råslättsrondellen vara avstängda. Två körfält kommer att finnas kvar på den västra sidan av vägen för att skapa god framkomlighet, förutom under en vecka, den 1–7 mars då biltrafiken leds om förbi Ljungarum. Busstrafiken påverkas också i omgångar under den perioden.


Ny fjärrvärmeledning från Torsvik till centrala Jönköping
Etappen i Råslätt är en del av den nya 12 km långa fjärrvärmeledning, som ska gå från kraftvärmeverket i Torsvik till centrala Jönköping, och stärka framtida leveranser av värme och varmvatten i Jönköping.  

– Vi har varit många som har samarbetat för att ta fram en gemensam plan för pågående och kommande arbeten på Värnamovägen. Vårt gemensamma mål är att vi ska få ett bra slutresultat och minimera tid kostnad och påverkan. Det är ett omfattande arbete som ska genomföras på kort tid och vi tackar redan nu för visad hänsyn och förståelse under byggtiden, säger Svante Berglund, projektledare för nya fjärrvärmeledningen på Jönköping Energi.


Nya ledningar för vatten och avlopp
Jönköpings kommun lägger i samband med detta nya ledningar för vatten och avlopp för att säkerställa framtidens vattenförsörjningen i Jönköping.

När Värnamovägen återställs kommer vägen att få nya busskörfält för att säkra en god framkomlighet för kollektivtrafiken i framtiden. Redan från sommaren 2021 kommer tätare turer med elbuss vara igång.

– Vi gör busskörfälten nu för att vi har möjlighet att bygga för framtiden och skapa ett stråk där vi har så få konfliktpunkter som möjligt både över och under mark. Sen bidrar detta redan nu till sommaren med en god framkomlighet för den tätare busstrafiken som då drar igång, säger Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef på Jönköpings kommun.

Dessa tre byggprojekt beräknas vara klara till sommaren 2021.Källa: Jönköpings kommun och Jönköping Energi