Antalet sjöräddningsinsatser ökade under 2020


2021-03-01

Bild: John Jonsson

Antalet sjöräddningsinsatser för åren 2010-2020.
Bild: Sjöfartsverket
Antalet sjöräddningsinsatser för åren 2010-2020.

Antalet sjöräddningsinsatser under 2020 fördelat per månad.
Bild: Sjöfartsverket
Antalet sjöräddningsinsatser under 2020 fördelat per månad.

Sjöfartsverket genomförde strax över 1200 sjöräddningsinsatser under 2020, en ökning med drygt 7 procent jämfört med 2019. Antalet räddningsinsatser gentemot olika fritidsbåtar blev ovanligt många under fjolåret.

Under fjolåret genomförde Sjöfartsverket totalt 1221 sjöräddningsinsatser, vilket är en ökning med drygt 7 procent jämfört med året dessförinnan (1134). Samtidigt visar Sjöfartsverkets statistik att årssiffrorna för fjolåret ligger i linje med siffrorna för de senaste fem åren. Storstadsregionerna med Västra Götalands län i täten stod för den största andelen räddningsinsatser (287), följt av Stockholms län (219) och Skåne län (162).

Sjöfartsverket rapporterar samtidigt om en ovanligt hög andel räddningsinsatser gentemot olika fritidsbåtar under 2020. Totalt genomfördes 902 fritidsbåtsinsatser under fjolåret, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med snittet för åren 2016-2020.

– Vi ser att det blev ovanligt många räddningsinsatser mot just fritidsbåtar under fjolåret jämfört med snittet för de senaste fyra åren. En orsak till ökningen skulle kunna vara att fler gav sig ut på sjön ifjol, då många valde att semestra hemma med anledning av den pågående pandemin, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral.

Sommarmånaderna stod för den största andelen räddningsinsatser, där juli månad toppade statistiken med 306 genomförda insatser. Därefter följer augusti med 229 samt juni med 192 genomförda räddningsinsatser.

– Sommarmånaderna innebär högsäsong för vår sjöräddningsverksamhet och går också hand i hand med fritidsbåtssäsongen. Larmorsakerna har i vanlig ordning varierat och handlat om allt ifrån motorhaverier och grundstötningar till snabba väderomslag som gjort att man som fritidsbåtsägare hamnat i ett utsatt läge, säger Annika Vestergård.

Sjöfartsverket passar samtidigt på att lyfta fram några konkreta och handfasta säkerhetsråd inför årets båtsäsong.

– Många tillbud skulle gå att undvika med hjälp av god planering. Säkerställ därför att båten är i trim, håll koll på vädret och använd alltid flytväst, säger Annika Vestergård.

Fakta: Antalet sjöräddningsinsatser under 2020 fördelat per län
Listan visar Sjöfartsverkets egen statistik för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2020.

• Västra Götalands län: 287 st
• Stockholms län: 219 st
• Skåne län: 162 st
• Kalmar län: 69 st
• Hallands län: 67 st
• Blekinge län: 31 st
• Västernorrlands län: 29 st
• Gotlands län: 23 st
• Västerbottens län: 21 st
• Östergötlands län: 18 st


Källa: Sjöfartsverket