Stena Line siktar på fler kvinnor inom sjöfarten


2021-03-08

Stena Line siktar på fler kvinnor inom sjöfarten med global kampanj.
Bild: Rasmus Persson/Stena Line
Stena Line siktar på fler kvinnor inom sjöfarten med global kampanj.

Margareta Jensen Dickson, Group Head of People på Stena Line.
Bild: Patrik Ohlsson/Stena Line
Margareta Jensen Dickson, Group Head of People på Stena Line.

Stena Line har ökat antalet kvinnliga chefer med 42 procent på fem år och siktet för framtiden är ställt ännu högre. Redan år 2022 ska 30 procent av alla ledare vara kvinnor, från fartyg och hamnar till företagsledning och styrelse. I samband med Internationella kvinnodagen 8 mars lanserar färjerederiet en global kampanj som ska locka fler kvinnor till sjöfarten.

Endast 2 procent av de 1,2 miljoner personer som arbetar inom sjöfarten globalt är kvinnor och branschen ligger långt efter samhället i stort. Det vill Stena Line ändra på och genom målinriktat arbete har antalet kvinnliga chefer på färjerederiet ökat med 42 procent på fem år och idag är var femte ledare en kvinna och totalt 26 procent av de anställda är kvinnor.

– Vi behöver säkerställa att vi kan attrahera, rekrytera och behålla de bästa talangerna och då måste vi garantera att alla känner sig välkomna, oavsett kön. I grund och botten handlar det om att trygga företagets framtida framgång då studier visar att mer jämställda företag, är mer kreativa och innovativa och slutligen tjänar mer pengar, säger Margareta Jensen Dickson, Group Head of People, Stena Line.

Stena Lines hållbarhetsstrategi bygger på FN:s mål för hållbar utveckling och ett av de prioriterade områdena är mål nummer 5 – Jämställdhet. Inom ramen för mål 5.5, Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande, har rederiet satt ambitiösa mål för att öka antalet kvinnliga chefer inom företaget.

– Vi har redan kommit en bra bit på väg och ökat antalet kvinnor i ledande position betydligt de senaste åren. Senast vid utgången av år 2022 ska 30 procent av alla ledare på alla nivåer inom företaget vara kvinnor, från fartyg och hamnar till företagsledning och styrelse, säger Margareta Jensen Dickson, Group Head of People på Stena Line.

För att säkerställa att målen nås arbetar Stena Line bland annat med följande åtgärder:
• Planera för framtiden: Rutiner för att säkerställa att fler kön är representerade i successionsplaneringen av ledare på alla nivåer.
• Bryta gamla mönster vid rekrytering: Rutiner för att ifrågasätta gamla mönster och könsnormer vid rekryteringar av ledare på alla nivåer.
• Kvinnliga nätverk: Ett nätverk för kvinnliga ledare inom hela Stenasfären är ett initiativ som syftar till att synliggöra kvinnliga förebilder, skapa fler kontakter mellan kvinnliga chefer samt att attrahera och fånga upp yngre kvinnliga ledare inom hela Stena.
• Stärka arbetsgivarvarumärket med global kampanj: I samband med Internationella kvinnodagen 8 mars lanserar Stena Line en global kampanj i sociala medier riktad till kvinnor inom sjöfart. Kampanjen kommer att pågå året ut och syftar till att visa kvinnliga förebilder från hela företaget och från flera länder och yrkesgrupper.

En av de kvinnliga förebilder och ledare som är med i kampanjen är Sanna Niemann, Andrestyrman på Stena Nautica som trafikerar Stena Lines linje mellan Halmstad-Grenå. Som ung ville hon bli pilot, men efter att ha besökt en isbrytare under en öppen dag i hamnen ändrades planerna till Sjökapten. 

– När jag sökte in till utbildningen hade jag ingen aning vad jag gav mig in på, men det visade sig vara mitt bästa beslut någonsin, säger hon i kampanjen.


Källa: Stena Line