SL tar fler digitala kliv


2021-03-09

Bild: SLL

SL blir först i Sverige med att använda AI-teknik för att minska trängsel. Detta när ett nytt pilotförsök startas i Södertälje. Samtidigt tas ett kliv mot en reseplanerare 2.0 med fokus på utvecklade digitala resenärstjänster.

SL har beslutat att initiera ett nytt unikt pilotförsök ombord på bussarna i Södertälje. Försöket handlar om att styra undan trängsel och planera trafiken för att minimera risken för trängsel för resenärerna. Företaget bakom tekniken, The Train Brain, har utvecklat ett nytt AI-verktyg för att prognosticera bussarnas kapacitet att ta ombord resenärer och hur många som reser med bussarna. Med hjälp av AI-teknik kan data analyseras och användas styra mängden bussar till ett område där efterfrågan på bussar är hög. 

– Målbilden med pilotförsöket är att sätta en standard som fler delar av Sverige snart kan följa. Det här är modern teknik som kan bidra till att lösa moderna problem som uppstått under det gångna året. Bättre information, bättre trafikplanering och bättre teknikanvändning ger en bättre kollektivtrafik för SL-resenärerna, säger Kristoffer Tamsons, trafikregionråd och ordförande för SL.

Parallellt med AI-försöket tas nu beslut i Trafiknämnden att en helt ny reseplanerare ska tas fram. En reseplanerare 2.0. Denna ska bland annat ha tjänster som möjliggör tillrop av anropsstyrd trafik, utökade möjligheter att kombinera resor och mer anpassad trängselinformation. Målbilden är att den reseplanerare som SL-resenärer är vana vid i dag ska ta fler digitala kliv för att bättre anpassas efter resenärernas behov.

– Nu tar SL två stora digitala kliv som kan bli vitala för kollektivtrafikens återstart. Med bättre trafikplanering och bättre resenärsinformation kan vi skapa en modernare och smartare kollektivtrafik som kan planeras, utvecklas och anpassas efter människors faktiska behov, säger Kristoffer Tamsons, trafikregionråd och ordförande för SL


Fakta: AI på Södertäljebussarna
The Train Brain har utvecklat ett nytt AI-verktyg för att prognosticera verklig kapacitet (utbud) och resande (efterfrågan). Det möjliggör bland annat att förebygga trängsel (styra utbud) och informera om trängsel på resenärens kommande resa (styra efterfrågan).

Genom Svensk kollektivtrafik ges alla regionala kollektivtrafikmyndigheter möjlighet att testa tekniken i sin egen trafik för att förstå vilja möjligheter den kan skapa. Dels genom att förebygga och informera om trängsel men också genom bättre förståelse av verkligt utbud och efterfrågan. Först ut är SL och pilotförsöket genomförs i Södertäljes busstrafik.


Fakta: Reseplanerare 2.0
Trafiknämnden föreslås besluta att upphandla en ny ruttoptimieringstjänst, en reseplanerare 2.0.

Beslutet tas på Trafiknämnden den 9 mars och innefattar upphandlandet av en ny ruttoptimeringstjänst som räknar ut reseförslag för SL- och Waxholmsbolaget. Bland annat ingår förbättrad trängselinformation och möjligheter till anropsstyrd trafik där sådan finns i trafikutbudet. Vidare kan fler externa aktörers trafikutbud omfattas. och förbättrad information för resenärer medKälla: Moderaterna i Stockholm