Epiroc lanserar Boomer M20 – världens första ortdrivningsrigg med intern hydraulik


2021-03-15

Epirocs innovation, Boomer M20 med intern och skyddad hydraulik och interna och skyddade givare och kablar.
Bild: Epiroc Sverige
Epirocs innovation, Boomer M20 med intern och skyddad hydraulik och interna och skyddade givare och kablar.

Epirocs innovation, Boomer M20 med intern och skyddad hydraulik och interna och skyddade givare och kablar.
Bild: Epiroc Sverige
Epirocs innovation, Boomer M20 med intern och skyddad hydraulik och interna och skyddade givare och kablar.

Epirocs innovation, Boomer M20 med intern och skyddad hydraulik och interna och skyddade givare och kablar.
Bild: Epiroc Sverige
Epirocs innovation, Boomer M20 med intern och skyddad hydraulik och interna och skyddade givare och kablar.

Epirocs innovation, Boomer M20 med intern och skyddad hydraulik och interna och skyddade givare och kablar.
Bild: Epiroc Sverige
Epirocs innovation, Boomer M20 med intern och skyddad hydraulik och interna och skyddade givare och kablar.

Epirocs innovation, Boomer M20 med intern och skyddad hydraulik och interna och skyddade givare och kablar.
Bild: Epiroc Sverige
Epirocs innovation, Boomer M20 med intern och skyddad hydraulik och interna och skyddade givare och kablar.

Epiroc lanserar nya Boomer M20, världens första ortdrivningsrigg med intern hydrualik. Epiroc Boomer M20 är konstruerad och byggd så att hydraulik, givare och kablar är skyddade. Konstruktionen minimerar risken för oplanerade stopp och maximerar drifttid och prestanda vid krävande förhållanden. Det här är nästa generation inom gruvbrytning.

En utmanande del av arbetet under jord är det dagliga slitaget på hydraulslangarna. Fallande sten och skärv och kontinuerligt slitage mot tunnelgolv och väggar för med sig dagligt slitage och ständiga slangreparationer. Med Boomer M20:s robusta, slanglösa bomkonstruktion minimeras risken för oplanerade stopp för slangreparationer, och riggen kan fortsätta i drift även under de tuffaste förhållandena.

– Boomer M20 har utvecklats i nära samarbete med nyckelkunder och är resultatet av omfattande forskning och fältprov. Det här är det perfekta valet för gruvbolag och entreprenadföretag som vill bräcka konkurrenternas borrning med hjälp av innovation, säger Niklas Berggren, Global Product Manager Face Drilling Equipment på Epiroc.


Automatiserade funktioner ger högre prestanda, tillförlitlighet och kvalitet
Hög precision och prestanda säkerställs tack vare inbyggda automatiseringsfunktioner, fjärrmanövreringsfunktioner och digitala borrplaner. De digitala funktionerna ger högre tillförlitlighet och kvalitet genom hela borrcykeln. Med hjälp av High Performance Development gör Boomer M20 det möjligt för operatören att justera och ladda ner borrplaner även längst fram i stuffen. Möjligheten att göra så eliminerar behovet av justeringar på ytan.

– Med digital borrplanshantering blir borromgångarna längre, mer exakta och ger betydligt mindre överberg. Vi har sett en total kostnadsbesparing på upp till 25 procent och en produktivitetsökning på upp till 40 procent, säger Niklas Berggren.


Säkrare arbetsmiljö
Boomer M20 är konstruerad med säkerhet i fokus. Med flera olika funktioner erbjuder riggen en säker arbetsmiljö för operatörerna.

– Säkerheten har funnits med oss sedan dag ett. Det är vår högsta prioritet och vi har gjort stora ansträngningar för att förbättra säkerheten för operatörerna med den här riggen, säger Niklas Berggren.

Med fjärrstyrningsfunktioner kan operatörer borra på säkert avstånd från riskområden och hålla produktionen igång vid skiftbyten.

Tack vare de flerfunktionella styrspakarna kan operatörerna hela tiden hålla ögonen på arbetsuppgiften. Den unika hytten är konstruerad för att ge optimal sikt, och tack vare buller- och vibrationsdämpande material är bullernivån så låg som 65 decibel. De säkra bultningsplattformarna är en annan stor fördel som gör att man kan undvika arbete under berg som inte säkrats upp.

Batteridriven drivlina som tillval
Epiroc fortsätter arbetet med elektrifiering inom gruvbrytning under jord, och nya Boomer M20 levereras med en batteridriven drivlina som tillval. En batteridriven Boomer M20 ger ytterligare besparingar när det gäller hälsa, underhåll, ventilation och kylning.

– Med den inbyggda laddaren behöver operatören inte planera för laddning. Det sker istället automatiskt när maskinen är ansluten till elnätet för borrning. Tack vare högkapacitetsbatteriet har Boomer M20 en fantastisk räckvidd och det finns inget som stör driftcykeln, säger Niklas Berggren.


Gruvdrift ur ett nytt perspektiv
För att verkligen lyfta fram den fantastiska innovationen har vi tagit fram en spektakulär kampanjvideo med en naturskön bakgrund som får dig att tappa andan. Boomer M20 balanserar på sina innovativa, robusta bommar på en bergstopp. Hisnande är bara förnamnet. Epirocs VD och koncernchef Helena Hedblom är ansiktet utåt för den nya innovationen i kampanjvideon.

– Vi gör det vi gör för att vi älskar känslan av att lösa det grundläggande problemet. För de äventyr och den energi man hittar i nya perspektiv. Boomer M20 är ännu ett fantastiskt exempel på hur vi kan göra skillnad genom innovation, säger Helena Hedblom.


Källa: Epiroc