Bosse och Bettan nominerade till årets VA-pris


2021-03-16

Bild: Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken i Linköping är en av finalisterna till VA-priset 2021 för det återkommande projektet Bosse och Bettan, som riktar sig till tredjeklassare i kommunen och lär ut vad som händer när fel saker slängs i toaletten. Priset delas ut till kommuner, företag, forskningsprojekt och individer som gör insatser för vattenfrågan i Sverige.

– VA-Fakta delar ut VA-priset för att belysa goda initiativ för en framtidssäker hantering av vatten- och avloppsnät. Bakgrunden till priset är att många av VA-systemen i Sverige akut behöver underhåll och renovering. Det händer olyckor som läckor, rörbrott och att förorenat vatten blandas med dricksvatten nästan varje vecka någonstans i Sverige. Genom att belysa problemen men också belöna kreativa lösningar försöker vi visa hur viktig vattenfrågan är, säger Hampe Mobärg, samordnare på VA-Fakta.


Motivering:
"Tekniska Verken i Linköping har sedan 25 år tillbaka bjudit in tredjeklassarna till studiebesök på det lokala avloppsreningsverket Nykvarn i Linköping. Där går de rundvandring och gör experiment för att ge eleverna förståelse för vad som händer om man kastar fel saker i toaletten. Eleverna för sedan kunskapen vidare i hemmen till nära och kära om hur det fungerar i VA-nätet och på reningsverket. Det finns även en bok om ”det försvunna halsbandet” på samma tema där klassen tillsammans med läraren går igenom hur det fungerar. Projektet är känt som ”Bosse och Bettan”. Personer på stan kommer ihåg långt efter tredje klass när de gjorde Bosse och Bettan-besöket på Nykvarn. En uppskattad aktivitet som sätter sig i minnet, med andra ord."

Övriga nominerade till årets VA-pris är forskningsprogrammet Mistra TerraClean med testverksamhet i Henriksdal, samt Johan Neumann och Värmdö Kommun. Vinnaren av VA-priset kommer att presenteras på den internationella vattendagen, den 22 mars 2021.


Källa: Tekniska Verken i Linköping