Tågtrafiken påverkas i påsk när järnvägen förbättras


2021-03-25

Bild: Erich Westendarp/Pixabay

Under påsken stängs tågtrafiken av mellan Stockholm City och Barkarby för att järnvägen ska kunna byggas ut från två till fyra spår. Från skärtorsdag den 1 april, klockan 01.10 till tisdag den 6 april, klockan 04.30 vänder pendeltåg söderifrån i Stockholm City. Pendeltåg norrifrån vänder i Jakobsberg. Regional- och fjärrtåg norrifrån vänder i Bålsta. Bussar och tunnelbana ersätter tågen.

– Nu fortsätter vi arbetet med att rusta upp, bygga ut och modernisera järnvägen. Längs Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll kommer två spår att bli fyra. När vi är klara kan fler ta tåget, det blir fler avgångar att välja på och lättare att komma fram i tid, säger Erik Lundman, projektchef för Mälarbanan,Trafikverket.

Tågtrafiken stängs av för att det ska vara säkert och tryggt för dem som arbetar och för dem som reser när vi utför våra arbeten. Resande med fjärr- och regionaltåg ombeds kontakta sin tågoperatör för information om restider och ersättningstrafik. Resande med pendeltåg hittar information om ersättningstrafik (buss och tunnelbana) på sl.se

Arbeten under påsken
• Sundbyberg
: I korsningen Esplanaden-Järnvägsgatan lyfts en cirka 11 meter hög och 51 meter lång ledningsbrygga på plats över järnvägen, för ledningar som inte kan ligga i marken under arbetstiden. Den blir ett synligt inslag i Sundbybergs stadsbild under byggtiden.
HuvudstaSpånga: Geoteknisk undersökning, det kommer ske provborrning och grävas provgropar i marken.
Barkarby: Här pågår arbete med Veddestabron, man river tak på Barkarby station och förbereder för den norra entrén som ska byggas vid stationen.

Störande arbeten kan förekomma under påskhelgen.

Varför byggs järnvägen ut?
Järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll byggs ut för att fler ska kunna ta tåget. Två spår blir fyra och pendeltågen får egna spår i mitten så att fjärr- och regionaltåg kan köra om på de yttre spåren. När pendeltågen får egna spår kan fler tåg gå tätare och punktligare.
– Vi bygger också nya stationer i Kallhäll, Barkarby, Sundbyberg och Huvudsta. Kort sagt bygger vi fler spår för att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Den två mil långa sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll i nordvästra Stockholm är en av landets mest trafikerade. Idag används spåren maximalt i rusningstid. Trängsel och förseningar är vanliga. Sträckan är en del av Stockholms lokala pendeltågsnät och Mälarbanan, en viktig del av järnvägsnätet som förbinder Örebro, Västerås och Enköping med Stockholm.

Utbyggnaden är uppdelad i fem delsträckor. Tre av dem är klara: Barkarby-Kallhäll, Tomteboda-Huvudsta och Spånga-Barkarby där fyra nya spår är i drift. Sträckorna Duvbo-Spånga och Huvudsta-Duvbo är i planeringsskedet, och beräknas påbörjas tidigast 2024. Byggtiden är cirka åtta år.


Källa: Trafikverket