Trafikförändringar för tågen i påsk


2021-03-29

Västtåg på olika sträckor påverkas av Trafikverkets kommande banarbeten.
Bild: Birgitta Lagerlöf Medialaget
Västtåg på olika sträckor påverkas av Trafikverkets kommande banarbeten.

Under påsken inleds flera banarbeten som påverkar Västtrafiks tåg på vissa sträckor. Det gör att restiden kan bli längre och att resenärer hänvisas till annan trafik. Resenärer påminns också att fortsätta undvika onödiga resor under påskledigheten.

Mellan 2-5 april genomför Trafikverket banarbeten vid Olskroken i Göteborg samt i Varberg, vilket påverkar flera tågsträckor i etapper. För Västtrafiks resenärer kan det innebära något längre restider, ett extra byte eller att man hänvisas till annan trafik alternativt ersättningstrafik. Följande sträckor påverkas:
• Borås-Varberg
• Göteborg-Strömstad
• Borås-Göteborg
• Göteborg-Vänersborg, Göteborg-Älvängen
• Kungsbacka-Göteborg


Banarbete efter påsken
Med start måndag den 5 april inleder Trafikverket också ett spårarbete i Olskroken som pågår fram till 10 oktober. Det innebär att merparten av all tågtrafik mellan Göteborg central och Gamlestaden är inställd under perioden. För att inte ytterligare belasta trafiksituationen i centrala Göteborg kommer de inte köras några ersättningsbussar. Resenärer hänvisas istället till ordinarie kollektivtrafik mellan Drottningtorget och Gamlestads Torg.

Västtågen på följande sträckor påverkas i olika omfattning:
• Göteborg – Älvängen
• Göteborg – Vänersborg
• Göteborg – Åmål/Säffle/Ed
• Göteborg-Trollhättan-Uddevalla/Strömstad (ej tåg som körs via Stenungsund)


Fortsätt undvik onödiga resor
Resandet i kollektivtrafiken kan se annorlunda ut under påsken och fler kan vilja göra utflykter, bland annat till skärgården. Med anledning av det är det viktigt att påminna alla att undvika onödiga resor i kollektivtrafiken. Det är viktigt för att de som måste resa ska kunna fortsätta göra det på ett tryggt och säkert sätt utan trängsel. Resenärer uppmanas att tänka efter en extra gång innan de reser och fortsätta följa de rekommendationer som finns.


Källa: Västtrafik