Veckopendel från Helsingborgs Hamn med Containerships


2021-03-31

Pendeln är planerad efter den ”Scanbaltic-service” som har anlöpt Helsingborg under många år.
Bild: Studio E
Pendeln är planerad efter den ”Scanbaltic-service” som har anlöpt Helsingborg under många år.

Containerships väljer att starta en pendel i egen regi från Helsingborgs Hamn. Önskemål om mer kapacitet och snabba ledtider har ”banat räls” för tåget som kommer att förse hela sex svenska terminaler med last från Södra Europa och Storbritannien. Den första lasten är planerad att rulla uppåt redan den 11 april där Gävle, Stockholm och Eskilstuna är några av terminalerna som trafikeras.

– Vi ser ett ökat behov av hållbara transporter från våra marknader i Europa till mellersta Sverige och väljer därför att starta en egen tågpendel för att kunna effektivisera flödet. Att det blir just med tåg är således efterfrågat, kapacitetsstärkande och en del av vårt hållbarhetsarbete, säger Urban Williamson som är chef för Containerships i Sverige.

Containerships har kört tåg från Helsingborg i många år men intresset för att ställa om godsflöden för att nå olika klimatmål ökar från alla håll. Genom att tillsätta ökade resurser och kapacitet på landsidan klarar hela logistikkedjan av större volymer med bibehållen transittid och möter efterfrågan på ett utmärkt sätt.

Även om Covid-19 har påverkat Intra-Europamarknaden är efterfrågan fortfarande stark för importlösningar till Sverige. Det finns redan planer från Containerships sida på att utöka kapaciteten ytterligare. Sedan har även Brexit skapat en större efterfrågan för multimodala transporter vilket kortsjö-rederier får anpassa sig efter. Last från Sverige till södra Europa är priskänsligt och det finns i regel en överkapacitet på transportmarknaden. Samtidigt konverterar många lastbilstransporter till multimodala och mer miljövänliga lösningar, där det här tåget bidrar till omställningen.

– Ett mål för Containerships är att vara ledande kring utveckling av mer miljövänliga transporter på Intra-Europamarknaden och den här satsningen visar att vi är trogna det målet, säger Urban.

Tåget är planerat utefter den ”Scanbaltic-service” som har anlöpt i Helsingborg i många år. I huvudsak är det tre marknader som främjas av tåget: Spanien, Portugal och Storbritannien. Det handlar om rena kortsjöflöden som annars hade gått med bil hela vägen både till och från Sverige.

– Veckopendeln känns som en naturlig utveckling av läget i en generellt sett ansträngd situation där vi tillsammans med Containerships kan stötta industrin med en både snabb och hållbar lösning, säger Anders Paulsson, Sales Executive i Helsingborgs Hamn.

Att valet faller på Helsingborg har flera anledningar men till de viktigaste hör närheten till marknaden i södra Sverige och god infrastruktur kring järnvägen.


Källa: Helsingborgs Hamn