Ingen tågtrafik mellan Gamlestaden och Göteborg


2021-04-01

Bild: Trafik Göteborg

Från den 5 april går inga tåg mellan Gamlestaden och Göteborg. Resenärer hänvisas till ordinarie kollektivtrafik på sträckan.

Under perioden 5 april till 18 juli går ingen tågtrafik mellan Gamlestaden och Göteborg – alltså blir Gamlestaden start- och slutstation. För de som brukar åka tåg mellan Göteborg och Älvängen (Alependeln) fortsätter tågen att vända i Gamlestaden fram till den 10 oktober.

Detta innebär att tågresenärer får åka med den ordinarie spårvagns- och busstrafiken på sträckan, vilket medför ett extra byte. Resenärer får räkna med längre restid! Man uppmanas att söka sin resa i appen Västtrafik To Go för detaljer om sin resa. 

Orsaken till avstängningen är markarbeten för Olskroken planskildhet.


Västtågen på följande sträckor påverkas:
Göteborg-Älvängen: 5 april-10 oktober
Göteborg-Vänersborg: 5 april-18 juli
Göteborg-Åmål/Säffle/Ed: 5 april-18 juli
Göteborg-Trollhättan-Uddevalla/Strömstad (inte tågen som kör via Stenungsund): 5 april-18 juli


Källa: Trafik Göteborg