Nya trafiksäkerhetskameror ska rädda liv


2021-04-06

Vägmärke trafiksäkerhetskamera. Rv 55, mellan Strängnäs och Enköping.
Bild: Lars Lindström/dåvarande Vägverket, 2006-08
Vägmärke trafiksäkerhetskamera. Rv 55, mellan Strängnäs och Enköping.

Mellan 5 april och 18 april sätter Trafikverket upp två nya trafiksäkerhetskameror på väg 2022 (Göteborgsvägen) vid Lunnareberget, Lilla Edet. Två nya trafiksäkerhetskameror sätts också upp längs väg 509 vid Sälgsjön i Gävle. Syftet med kamerorna är inte att ta fast de som kör för fort, utan att se till att människor inte dödas eller skadas i trafiken. Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid.


Trafiksäkerhetskamerorna bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid.

– Trafiksäkerhetskamerorna i landet räddar cirka 20 liv per år och fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken. Vi vill inte att någon ska behöva åka fast för fortkörning, men vi gör allt vi kan för att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, säger Gabriella Gulliksson, utredare trafiksäkerhet på Trafikverket.


Placeringar
På väg 509 Gävle – Hästbo sätts två trafikkameror upp under de kommande två veckorna vid Sälgsjön, riktad mot norrgående trafik samt riktad mot södergående trafik. När kamerorna är på plats finns det 127 kameror i drift i Gävleborgs län.

Trafiksäkerhetskameror sätts även upp på väg 2022 (Göteborgsvägen) vid Lunnareberget, Lilla Edet.

Kamerorna placeras på vägar med mycket trafik, höga hastigheter och hög olycksrisk. Alla kameror placeras synligt. I varje kamera finns ett system som mäter fordonets hastighet med hjälp av radar. Endast de som kör för fort fotograferas och registreras.

Planeringen och placeringen av trafiksäkerhetskameror baseras på Trafikverkets och Polisens erfarenhet och kunskap om att just kameror är ett bra verktyg för att dämpa hastigheten på en specifik sträcka. Myndigheterna väljer tillsammans ut lämpliga sträckor och platser där den största effekten kan uppnås, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. 


Fakta: Trafiksäkerhetskamerorna
• Cirka 2000 trafiksäkerhetskamerorna finns idag på de statliga vägarna och de räddar ungefär 20 liv per år. Dessutom räddas fler än 70 personer per år från att bli allvarligt skadade i trafiken.
• Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.
• Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.
• Endast de som kör för fort fotograferas.
• Alla kameror är direktkopplade till Polisen.
• Kamerorna fungerar både dag och natt, under hela året.


Källa: Trafikverket