Kraftig minskning av passagerare vid svenska flygplatser


2021-04-07

Bild: Skitterphoto/Pixabay

Antalet passagerare som flög till eller från svenska flygplatser var 9,4 miljoner under 2020. Det innebär en minskning med 75 procent jämfört med 2019. Det visar Trafikanalys officiella statistik om luftfart.

Antalet passagerare minskade även från 2018 till 2019, men då med 3,5 procent. Den kraftigt ökade minskningen under 2020 kan i huvudsak tillskrivas coronapandemin.

Trafikanalys har under 2020 och 2021 publicerat flera analyser med anledning av coronapandemin, exempelvis Transportläget och Resmönster under coronapandemins första halvår, där det framgår att den kraftiga nedgången i flygtrafik och antalet flygpassagerare främst gällde kvartalen 2, 3 och 4 under 2020.

Antalet utrikespassagerare minskade med 76 procent medan antalet inrikespassagerare minskade med 71 procent under 2020 jämfört med 2019.

Antalet avgångar eller ankomster för flygplan i linjefart eller i chartertrafik var 91 000 under 2020, vilket var en minskning med 62 procent. För utrikestrafik var minskningen 66 procent och för inrikestrafik var den 59 procent.

Uppgifterna är hämtade ur Sveriges officiella statistik med titeln ”Luftfart 2020”. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och Transportstyrelsen har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys.


Källa: Trafikanalys