Översvämningsproblem byggs bort i Bråten


2021-06-18

Arbetet pågår på Dianavägen.
Bild: Karlskoga Energi & Miljö
Arbetet pågår på Dianavägen.

Nu ska vatten- och avloppssystemet i Bråten bytas ut. Nuvarande kombinationsledningar som rymmer både dagvatten och avloppsvatten ersätts med separata ledningar för att komma tillrätta med de problem som uppstår vid stora regnvolymer.

Utöver ledningsbytena kommer även en så kallad fördröjningsdamm att byggas i Vegaparken nedanför fotbollsplanen vid Stolpetorpsvägen. Dammarna bromsar upp vattnet för att sedan släppa ut det i Bullerdalen.

Bakgrunden till ombyggnationen är ett flertal källaröversvämningar i området de senaste åren. De gamla ledningarna från 1960-talet är underdimensionerade för att klara dagens klimatutmaningar medan det nya systemet är bättre rustat för stora regnvolymer.

Projektet har rullat igång och först ut att bytas är ledningarna på Dianavägen. Flera andra gator följer sedan successivt och projektet beräknas stå klart under 2024.


Källa: Karlskoga Energi & Miljö