MPV:n från Railcare förbättrar miljö och arbetsmiljö på järnvägen


2021-09-21

Bild från första MPV jobbet, Karlstad juli 2021.
Bild: Railcare Group
Bild från första MPV jobbet, Karlstad juli 2021.

Bild från första MPV jobbet, Karlstad juli 2021.
Bild: Railcare Group
Bild från första MPV jobbet, Karlstad juli 2021.

Bild från första MPV jobbet, Karlstad juli 2021.
Bild: Railcare Group
Bild från första MPV jobbet, Karlstad juli 2021.

Sprängskiss över MPV tillsammans med Railvac MC.
Bild: Railcare Group
Sprängskiss över MPV tillsammans med Railvac MC.

Världens största batteridrivna underhållsmaskin för järnvägen är Railcares MPV, eller Multi Purpose Vehicle. Utvecklad i nära samverkan med Northvolt, Epiroc och ABB. I sommar gjorde MPV:n sina första skarpa arbetstimmar, på järnvägen i centrala Karlstad

MPV:n är den första i sitt slag. Aldrig tidigare har en batteridriven underhållsmaskin i den här storleken utvecklats. Kapaciteten motsvarar 30 stycken elbilar och effekterna är både sänkta ljudnivåer och miljövänligare underhåll på järnvägen. 

– Omställningen till en grönare järnväg koncentreras ofta till persontrafik och transporter. Vi fokuserar på att göra järnvägens gula underhållsmaskiner grönare. Med MPV:n blir underhållsarbetet på järnvägen renare, tystare och bättre. Så även om MPV:n är fortsatt gul på utsidan, är det en grön underhållsmaskin tack vare batteridriften, säger Ulf Marklund, Vice VD på Railcare.


En innovation av samarbete
Railcares MPV är utvecklad i samarbete med Northvolt, Epiroc och ABB. Den är utrustad med egendrift, vakuumpumpar, hydraulik och manöverhytter vilket gör att MPV:n kan nyttjas som ett komplement till Railcares vakuumsugare och snösmältare samt fungera som dragfordon för exempelvis makadamvagnar under spårarbete. Den är multifunktionell med en utarbetad batteridrift bestående av Epirocs batterielektriska teknologiplattform och Northvolts batterier. Batterisystemet passar för maskiner som är verksamma i tuffa miljöer och som traditionellt drivs av dieselmotorer. 

– MPV:n är en unik underhållsmaskin. Utsläppsfri och med samma höga prestanda som våra andra maskiner. Vi är stolt över samarbetet med alla inblandade och att vi är först i världen, säger Daniel Öholm, CEO på Railcare Group.


Ministerbesök på pressvisningen
Det var i oktober 2020 som MPV:n visades upp för första gången. På pressvisningen deltog Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark samt Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson. De framförde alla hållbarhetsperspektivet med Railcares senaste innovation. 

– Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Då är Railcares initiativ oerhört viktigt. Vi är tydliga med att vi ska fasa ut fossila transporter i hela landet. Alla som står inför stora investeringsbeslut kommer behöva titta på carbon footprints och välja fossilfria transporter, sa Tomas Eneroth, infrastrukturminister.


Första skarpa uppdraget i Karlstad
Drygt nio månader efter pressvisningen utförde MPV:n sitt första skarpa jobb. I ett soligt Karlstad mitt i den svenska sommaren. I detta inledande projekt hade MPV:n utrustrats med en Railvac MC som med vacuumteknik utförde kabelsänkningar längs järnvägssträckan Karlstad-Skåre.

– Första dagen gjordes kabelsänkningar på cirka 200 meter i centrala Karlstad. MPV:n visade full produktionskapacitet, precis som våra förväntningar. Med låga ljudnivåer, bättre arbetsmiljö och mindre miljöpåverkan. Det känns fantastiskt att vår senaste innovation nu är ute på rälsen och gör verklig nytta, avslutar Daniel Öholm, CEO Railcare Group.


Källa: Railcare Group