Ny standardväxel för svensk järnväg


2021-10-05

Med Vossloh Nordics spårgående Kirow-kran kan trafiken köra som normalt förbi arbetsplatsen. Här passerar Snälltåget förbi precis utanför Stockholms centralstation.
Bild: Vossloh/Kasper Dudzik
Med Vossloh Nordics spårgående Kirow-kran kan trafiken köra som normalt förbi arbetsplatsen. Här passerar Snälltåget förbi precis utanför Stockholms centralstation.

För första gången på fem år har en helt ny svensk standardväxelmodell konstruerats och installerats. Installationen ägde rum på Stockholm centralstation i lördags, där en gammal dubbel korsningsväxel byttes ut mot en ny modern standardväxel av samma typ.

Den nya svensk standardväxel fyller ett uppdämt behov. Den första moderna dubbla korsningsväxeln installerades i Stockholm i helgen. Kommande år blir det många fler.

Detta var den första moderna dubbla korsningsväxeln som installerades i Sverige, men inte den sista. Det finns ett uppdämt behov av att byta ut gamla versioner av denna växeltyp, och redan 2022 kommer 11 stycken bytas ut, och ungefär lika många året därpå.

– Det är en extremt flexibel växel eftersom den på en väldigt liten yta ger möjlighet att växla in tåg på vilket som av de två motstående spåren. Det gör att modellen passar bra på platser där utrymmet är begränsat, som inne på Stockholms centralstation. En annan lösning med samma växelmöjligheter hade inte fått plats där, säger Andreas Johansson, projektledare på Vossloh Nordic Switch Systems.

Eftersom en dubbel korsningsväxel innehåller många komponenter på en liten yta blir underhållsbehovet större än i andra växlar. Där det finns utrymme att bygga andra växellösningar gör man därför det. Men den kompakta designen har så stora fördelar att Trafikverket gav Vossloh i uppdrag att konstruera en ny standardmodell.


Robustare växel
Den nya spårväxelstandarden är mer robust än den gamla. Det beror dels på att träslipers bytts ut mot betongslipers. Dels beror det på att man nu använder moderna räl, vilka väger 60 kilo per meter – sex kilogram mer än den gamla standarden. Sammantaget gör detta att den nya växeln får en totalvikt på hela 56 ton och att den tål högre belastningar än den gamla standarden. Eftersom anslutande spår oftast byggs med 60-kilosräl slipper man även så kallade övergångsräler från en större till en mindre standard, vilka också tar utrymme.

De tyngre rälen i den nya standarden tar större plats än de lättare 54-kilosrälen. För att få plats med den nya standardväxeln på samma plats som äldre växlar har Vossloh gjort en hel del anpassningar av den nya dubbla korsningsväxeln.

– I grund och botten använder vi samma komponenter som i övriga moderna spårväxlar. Men vissa delar har vi anpassat så att allt får plats, exempelvis vissa skruvar och fjädrar.


Snabb och effektiv installation
Installationen av den dubbla korsningsväxeln på Stockholm C kunde genomföras snabbt och effektivt på lite drygt två timmar, utan stora avstängningar av centralstationen. Det hade inte varit möjligt utan den spårgående kran som Vossloh använder vid växelinstallationer. 

– Växeln ligger under tak intill perronger, så installationen av en prefabricerad växel hade inte gått utan kranen. Den gamla växeln byggde man säkert ihop på plats, men det tar väldigt mycket längre tid, cirka 24 timmar, säger Fredrik Johansson, projektledare för prefabrikation och logistik på Vossloh Nordic Switch Systems.


Fakta: Dubbel korsningsväxel – DKV
En växel där två rakspår korsas och det går att växla till vilket som av de två motstående spåren. Den dubbla korsningsväxeln används när det är väldigt trångt om utrymme eftersom den är väldigt flexibel med många växlingsmöjligheter. Samtidigt är det en tekniskt komplicerad växel som får mycket trafik över dess korta korsningsområde, vilket ger ett väldigt högt slitage. Därför bör växeltypen endast användas i undantagsfall, exempelvis på stationsområden eller på bangårdar.


Källa: Vossloh