Bredbandsutbyggnaden i Helsingborg har på flera områden uppfyllts


2021-10-06

Bild: Helsingborgs stad

Kommunfullmäktige i Helsingborg beslutade i maj 2016 att anta Plan för bredbandsutbyggnad 2016 - 2020. Syftet med planen var att ge alla invånare och företag möjlighet till bredband med hög hastighet och bra täckning. Nu har staden gjort en uppföljning som tittat på takten i utbyggnaden av fibernät i tätort och på landsbygd, utveckling av fritt Wi-Fi samt täckning med mobilt bredband.

– Bredband på landsbygden har varit en prioriterad fråga i Helsingborg. Vi satte upp ett ambitiöst mål 2016 för bredbandsutbyggnaden i hela kommunen. Särskilt glädjande i uppföljningen är utbyggnaden för bredband till hushåll på vår landsbygd som gått från 5 procent 2017 till 76 procent 2020. För arbetsplatser på landsbygden har vi gått från 13 procent 2017 till 83 procent 2020. Dagsläget indikerar ännu bättre resultat då vi erfarit att samtliga fastigheter på landsbygden erbjudits bredband, säger Peter Janson (C), kommunalråd i Helsingborg. 

Fiberutbyggnaden till till stationsorter, samt Rögle och Utvälinge blev klar 2018. Samtliga kommunala byggnader och anläggningar har år 2020 tekniska förutsättningar för att kunna utrustas med fritt Wi-Fi. Yttäckningen för mobilt bredband och mobiltelefoni är god och låg på 99,9 procent i oktober 2020. 

– Det övergripande målet med att 95 procent av hushållen i Helsingborg ska ha tillgång till snabbt bredband är nått och arbetsplatserna ligger inte långt efter. Enligt uppgift ska 100 procent av hushåll och företag både i tätort och på landsbygd ha erbjudits möjlighet att ansluta sig till fibernätet, säger Angelica Nilsson, enhetschef på strategisk samhällsplanering på Helsingborgs stadsledningsförvaltningen.


Fakta
Uppföljningen baseras bland annat på Post-och Telestyrelsens statistik från 2020. Stadens plan för bredbandsutbyggnad delar mål med den nationella bredbandsstratregin:
• Minst 95 procent av Skånes hushåll respektive arbetsplatser ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s till rimlig kostnad för slutkunden. 
• Alla skolor och offentliga inrättningar ska ha tillgång till 100 Mbit/s. 
• All bredbandsutbyggnad ska ske genom öppna och konkurrensneutrala nät. 
• En IT-infrastruktur med hög säkerhet och redundans ska säkerställas.Källa: Helsingborgs stad