GKN Aerospace utvecklar framdrivning för elflygplan


2021-10-07

Bild: GKN Aerospace

Energimyndigheten och GKN Aerospace i Trollhättan satsar tillsammans närmare 7 miljoner kronor i projektet EleFanT - Elektrisk fläkt för framdrivning (Electric Fan Thruster).

– Vi ser väldigt positivt på denna satsning som hjälper oss att bli en del av lösningen på flygets klimatutmaning. Vi kommer att kunna dra stor nytta av GKN Aerospace och KTHs långa erfarenhet av turbomaskiner, lättviktskonstruktion och avancerad tillverkningsteknik, säger Henrik Runnemalm, Forskningschef på GKN Aerospace i Sverige

I projektet som startade i juli och stäcker sig över 1,5 år kommer GKN Aerospace och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) tillsammans att utveckla fläkteknologi för mindre regionalflygplan. Projektet kommer att studera aerodynamisk utformning, prestanda, buller, materialval och tillverkningsteknik för en kapslad fläkt driven med el, antingen från batterier eller vätgasdrivna bränsleceller. Den föreslagna framdrivningslösningen med en kapslad fläkt istället för en konventionell propeller ger bättre förutsättningar inom främst tre områden: säkerhet, ljudnivå samt motorplacering.

Europas flygindustri har satt upp tydliga mål och antagit en ambitiös färdplan för att nå noll nettoutsläpp till 2050. Det finns flera olika tekniker som utvecklas för att minska flygets fossila utsläpp och som lämpar sig olika bra för olika segment i flygbranschen (storlekar på flygplan och flygsträckor). En parallell utveckling av olika typer av framdrivningslösningar och bränslen där elektrifiering av flygplansmotorer är därmed ett av flera viktiga steg att ta.

Svensk industri kan stå för vitala delar av den teknik som gör detta möjligt och möjligheten att exportera utsläppsminskande teknik och produkter är den främsta anledningen för det svenska intresset.

Genom att snabbt demonstrera fläktteknik för elflyg kommer projektet EleFanT att öka utvecklingstakten och positionera deltagarna inför internationella flygmotor- och flygplansutvecklingsprojekt, såsom Clean Aviation Partnership inom EUs nystartade ramprogram Horizon Europe.


Källa: GKN Aerospace