Hållbarhet lägger grund till ett godare arbetsklimat


2021-10-12

Bild: Gothenburg RoRo Terminal

Ett bra hållbarhetstänk är en del av allt vi gör som företag – från ansvaret för arbetskåren till faktiska arbetsprocesser. Det är tankesättet som genomsyrar de många satsningar som under hösten och vintern kommer att ske på Gothenburg RoRo Terminal.

Under hösten påbörjar Gothenburg RoRo Terminal lanseringen av sina nya arbetssätt på personalfronten. Där hamnterminalen kommer att fokusera på att ta till vara på sin arbetskårs professionella, likväl som personliga egenskaper, i det dagliga arbetet. Genom tydligare kommunikation, där medarbetarna snabbare får respons när de rapporterar in problem i arbetet, hoppas de kunna öka arbetsglädjen hos medarbetarna.

Maria Franksen, som nu är med och leder hållbarhetsarbetet, berättar att hon tidigare har varit med och lett liknande satsningar inom andra organisationer. Då har resultaten varit uteslutande positiva – och bland annat minskat andelen korttidssjukskrivningar hos de anställda.

– För oss är hållbarhet så mycket mer än bara utsläpp och partiklar, utan det handlar om att hela företaget ska vara hållbart. Det gäller allt från att ta tillvara på den kunskap som finns inom arbetsstyrkan, till arbetsglädjen och säkerheten på plats. Terminalen består av människor, mark, maskiner och fartyg. Men inget fungerar utan människorna och vi har därför alla möjligheter att dra nytta av att förändra hållbarheten inom företaget, berättar Maria Franksen, VD på Gothenburg RoRo Terminal.

Utöver den gemensamma ansträngningen att förbättra de interna arbetssätten storsatsar Gothenburg RoRo Terminal även på fler delar av hållbarhetsarbetet. Däribland genom att bidra till Göteborgs Hamns uppsatta miljömål och dessutom försöka uppmuntra transportörerna att välja grönare bränslealternativ, för att på sikt minimera utsläppen vid transporter.

Minskade utsläpp är även i fokus i det nya projektet Shore Power. Ett EU-projekt som siktar på att anpassa fartygen till att nyttja eldrift då de nått hamnen. Genom att minimera tid med tomgående motorer kommer luftkvaliteten i Göteborg att kunna förbättras – och således även de totala utsläppen från hamnen minska.

– På samma spår har vi även en 16 tons-truck, som är helt eldriven, på plats i hamnen. Likväl som att vi tillsammans med Volvo AB, DFDS och Göteborg Hamn ser över möjligheterna att låta elektriska bilar rulla från Volvos fabriker ned till hamnen, säger Maria Franksen.

– Hållbarhetsarbetet hänger med i allt vi gör, men arbetet börjar med människorna och deras arbetsglädje. Genom att ta tillvara på människorna och deras kunskaper kan vi fortsätta att utveckla vårt arbete framåt, avslutar hon.


Källa: Gothenburg RoRo