Godsstråket genom Bergslagen byggs ut


2021-10-28

Bild: Inhouse Tech

Jakobshyttan–Degerön är en del av dubbelspår Hallsberg–Degerön. Peab har av Trafikverket fått uppdraget att bygga dubbelspår på en cirka 13 km lång sträcka samt planskilda korsningar. Inhouse Tech konstruerar sex brokonstruktioner åt Peab i totalentreprenadform.

Trafikverket vill öka kapaciteten och punktligheten samt förbättra säkerheten. Dessutom är projektet en vinst för miljön.

Den fem mil långa järnvägssträckan från Hallsberg och söderut, till Degerön, är en del av godsstråket genom Bergslagen. Den har stor betydelse för godstransporterna både inom Sverige och vidare ut i Europa.

Sträckan mellan Jakobshyttan och Degerön är den femte och sydligaste av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden.


Källa: Inhouse Tech