Uppgraderingen av SJs X2000 övergår i serieproduktion


2022-06-10

Nya X2000-5.
Bild: SJ
Nya X2000-5.

Nyligen rullade det tredje helt uppgraderade X2000-tåget ut i trafik på den svenska järnvägen. Samtidigt går uppgraderingsarbetet över från utvecklingsfas till serieproduktion.

2014 gav SJ uppdraget att uppgradera hela X2000-flottan till ABB. I uppdraget ingick bland annat design och teknisk utveckling, samt produktionsarbete inklusive ABBs energieffektiva strömriktare. ABB har nu levererat de första helt tekniskt och komfortmässigt uppgraderade tågsätten i samarbete med underleverantören Stadler.

I och med att uppgraderingsarbetet övergår i serieproduktion har de tre parterna kommit överens om att avtalet med SJ övergår från ABB till Stadler. ABB kommer fortsätta delta i arbetet, men som underleverantör till Stadler.

– Det här kommer att göra det fortsatta uppgraderingsarbetet mer effektivt nu när vi går över i serieproduktion genom att vi tar vara på våra leverantörers kärnkompetenser på ett mer ändamålsenligt sätt, och det gör att vi kan snabba på det fortsatta arbetet med att få allt fler helt uppgraderade X2000-tåg i trafik. Det är en viktig leverans från oss på SJ till våra kunder som efterfrågar allt fler bekväma och klimatsmarta resor, säger SJs fordonsdirektör Arvid Fredman.

Arbetet med teknisk och komfortmässig uppgradering av X2000-tågen görs hos Stadler i Tillberga, Västerås.


Källa: SJ