Så blir nya färjeterminalen vid Slussen


2022-06-21

Så blir nya färjeterminalen vid Slussen (bilden är en illustration).
Bild: SL
Så blir nya färjeterminalen vid Slussen (bilden är en illustration).

Nu står det klart hur den nya färjeterminalen vid Slussen ska se ut. Ponton med fyra angöringsplatser, 150 kvm terminal och personalutrymmen och samtidigt förbereds för eldrift som standard i sjötrafiken.
– Det är en stor investering i en ny knutpunkt och en modernisering för Stockholm och Stockholms sjötrafik, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande för trafiknämnden.


– Terminalen är ett viktigt steg i omställningen av Stockholms sjötrafik. Den kommer möjliggöra framtida laddning av elfartyg och samtidigt öka möjligheterna att bygga ut kollektivtrafiken till sjöss med en god koppling till resten av kollektivtrafiknätet. Detta gäller såväl Djurgårdsfärjan, som pendelbåtstrafiken och Skärgårdstrafiken. Sjötrafiken har Stockholms nöjdaste kollektivtrafikresenärer och detta är ett sätt att göra det ännu mer attraktivt att resa klimatsmart i vår region, Michaela Haga (C), ordförande i Sjötrafikberedningen.

– En modern färjeterminal blir en viktig del av framtidens Slussen, och med kapacitet för framtidens resande. Tillgänglig och funktionell, med bra kringservice och framför allt för smidiga och effektiva resor där man enkelt kan kombinera båt med buss och tunnelbana, Sara Svanström (L), gruppledare i trafiknämnden.

– En ny terminal för färjetrafiken är ett viktigt steg för att på sikt kunna elektrifiera båttrafiken i Region Stockholm, säger Tomas Eriksson (MP), vice ordförande i trafiknämnden

– En ny färjeterminal är ett viktigt steg för att utveckla pendelbåtstrafiken på Saltsjön. Vi är redo, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.


Fakta:
En ny färjeterminal vid Slussen ska nu beslutas kring. Den nya färjeterminalen ska byggas vid Skeppsbrokajen och i anslutning till bron mot Slussen. Bygget påbörjas i maj 2023 och färjeterminalen planeras invigas i juli 2025.

Budgeten för beslutet är 120 miljoner kronor. Färjeterminalen ska svara mot behovsbilden för kollektivtrafiken på vatten i ett 2050-perspektiv där en ökad kapacitet för kollektivtrafik på vatten i bytespunkt. Fler väntas resa och fler väntas resa via Slussen. För att möjliggöra detta beslutar nu Trafiknämnden att en ny färjeterminal på Skeppsbron ska samla all regiondriven kollektivtrafik på vatten i en bytespunkt. Detta innebär att terminalen anpassas för att inrymma såväl djurgårdstrafiken som nya pendelbåtslinjer och WÅAB:s trafik vid Slussen.

Färjeterminalen kommer att få en större ponton som anläggs i anslutning till terminalbyggnaden. Pontonen ska inrymma fyra angöringsplatser, där två ska vara anpassade för djurgårdstrafiken och två för pendelbåtstrafik/WÅAB. Pontonen ska också vara utformad för möjliggöra att viserade resenärer på ett säkert sätt ska kunna vänta på pontonen innan ombordstigning.

En terminalbyggnad om 150 kvadratmeter byggs vid Skeppsbrokajen som utöver personalutrymmen också inrymmer service genom lokal för kommersiella ändamål som underlättar för resenärer i anslutning till resan samt bidrar till trygghet på platsen. Färjeterminalen ska vara förberedd för framtida eldrift genom att tillgodose installationsbehoven och erforderliga utrymmen för detta.


Källa: Blågröna koalitionen i Region Stockholm