Vetlanda kommun väljer ECO-Asfalt


2022-07-18

Bild: Stefan Nilsson

Peab har fått förtroende att asfaltera och underhålla gatorna i Vetlanda kommun. Kontraktet gäller 2022 med möjlighet till tre års förlängning. – Med vår ECO-Asfalt hjälper vi Vetlanda att fortsatt minska sin klimatpåverkan med 160 ton per år, säger Anders Karlsson på Peab Asfalt.

Det totala ordervärdet har en takvolym inklusive tillhörande förarbeten på 54 miljoner kronor inom dessa fyra åren och kontraktet omfattar både större och mindre markarbeten samt underhållsbeläggningar. Genom att erbjuda ECO-Asfalt minskar Peab både sin och kundens klimatpåverkan.

– Asfaltbeläggningar ställer höga krav på beständighet. De ska tåla tung belastning, slitage och väderpåverkan. ECO-Asfalt håller samma höga kvalitet som konventionell asfalt, men framställs med en förnyelsebar värmekälla vilket radikalt minskar koldioxidutsläppen, säger Anders Karlsson, arbetschef på Peab Asfalt.

ECO-Asfalt kan ersätta konventionell asfalt för alla ändamål, exempelvis högtrafikerade vägar, gator och cykelbanor.

– Det känns roligt att vinna en upphandling där Vetlanda kommuns höga ambitioner på miljöområdet stämmer väl överens med våra egna. ECO-Asfalt är en viktig pusselbit i Peabs resa mot att vara klimatneutralt 2045, fortsätter Anders.


Källa: Peab