Viking Line säljer dygnskryssare


2022-08-09

Bild: Viking Line

Den 4 augusti nådde Viking Line en överenskommelse med Corsica Ferries SAS om försäljning av M/S Amorella. Enligt planen kommer affären att slutföras och fartyget att levereras under oktober 2022.

En försäljning av M/S Amorella efter att Viking Glory levererats är ett sedan länge beslutat led i förnyelsen av rederiets flotta och stärker ytterligare bolagets finansiella position och likviditet. Det totala försäljningspriset är 19,1 miljoner euro. Fartygets bokföringsvärde per 30 juni 2022 var 3,2 miljoner euro.

För närvarande är målsättningen att Amorellas ordinarie personal erbjuds arbete på rederiets övriga fartyg.

– Amorella, som trafikerat för Viking Line sedan 1988, hör till trotjänarna i rederiets flotta. Hon har varit en stöttepelare som upprätthållit regelbunden trafik på rederiets kärnlinje mellan Åbo, Åland och Stockholm. Personalens insats och engagemang under åren har varit avgörande för fartygets trafik. Detta innebär inte att vi avstår från Helsingfors - Stockholmlinjen utan vi fortsätter trafiken med ett fartyg under vintern och utvärderar strategiska alternativ för linjens fortsättning, säger Jan Hanses, VD.


Källa: Viking Line